WELKOM           VRIENDEN           NIEUWS           AGENDA           LINKS           CONTACT LIN OFACEBOOKA
     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BOEKEN
 
 
70 jaar regiment van Heutsz, Het moet, dus het kan
Laurens van Aggelen: "Een klein jaar geleden zag mijn boek ‘70 jaar Regiment Van Heutsz’ het licht. Het eerste exemplaar heb ik overhandigd aan regiments- en bataljonscommandant luitenant-kolonel Tabe de Boer"
Dit jubileumboek schetst een beeld het meest gedecoreerde regiment van de Koninklijke Landmacht. Het is bovendien dť eenheid met de sterkste band met Bronbeek, zoals in het boek ook tot uitdrukking komt. Een jubileumboek geschreven over 70 jaar Regiment Van Heutsz. Een bijzondere eenheid voortgekomen uit het KNIL en inmiddels het meest gedecoreerde regiment van de Koninklijke Landmacht. Trouw aan de slogan: "Het moet, dus het kan!" 
#zie verder (een uitgebreide inhoud van het boek)
 
In de hel van Birma - Jan Schneider
In maart 1942 wordt Jan Schneider, leraar Duits in Bandoeng en reserveofficier in het KNIL, door de Japanners krijgsgevangen gemaakt. Veertig jaar later vinden zijn nabestaanden dagboekaantekeningen over Jans verblijf aan de Birma-Siam Spoorlijn. ‘De behoefte om te schrijven is groot,’ schrijft hij. ‘Zo gauw mogelijk wil ik de gebeurtenissen in mijn leven van 18 sept. 1942 tot heden [31 aug. 1945] opschrijven uit vrees veel te vergeten’ #zie verder
 

Jan Schneider (1905-1981)had drie zoons: Carel Jan (1932-2011, bekend als de auteur F. Springer), acteur Eric (1934-2022) en historicus en egyptoloog Hans (1939).

 
Architect in Bandoeng, verzetsstrijder in Delft- C.J. van Dullemen
Leven en werk van prof. ir. Richard Schoemaker (1886-1942)
Hij stierf in 1942 als verzetsheld, maar was ook KNIL-militair, olympisch sporter, architect en hoogleraar. Dit rijke maar te vroeg beŽindigde leven viel samen met de hoogtijdagen van het kolonialisme: Schoemaker was lid van de eerste gemeenteraad van Bandoeng en was de eerste hoogleraar bouwkunde aan de eerste Technische Hoogeschool in Nederlands-IndiŽ, In dit boek belicht Jan van Dullemen het veelzijdige leven van prof. ir. Richard Schoemaker en zijn belangrijkste werken als architect #zie verder
 
   
Een eervol bestaan, de geschiedenis van het KNIL -  Vilan van de Loo
In Een eervol bestaan schetst Vilan van de Loo een verrassend portret van dit leger door contemporaine documenten te gebruiken, zoals dagboeken, brieven, krantenartikelen, nota’s, rapporten, liedjes en romanfragmenten. Deze stemmen vertellen over het dagelijks leven, over uniformen en schoeisel, over liefde en kinderen, over geweld en guerrilla. Bovenal is het boek een verhaal over hoe het KNIL zich ontwikkelde...  #zie verder
   
Het monumentale boek van David Van Reybrouck over IndonesiŽ
   
De onafhankelijkheidsstrijd van IndonesiŽ, die zijn hoogtepunt bereikte in de jaren veertig van de vorige eeuw, is lang gezien als een conflict tussen kolonisator Nederland en het gekoloniseerde IndiŽ. Maar in werkelijkheid was het wereldgeschiedenis. David Van Reybroucks Revolusi is het eerste boek dat de strijd lostrekt uit het nationale perspectief en het belang ervan toont als mondiale gebeurtenis.  #zie verder
   
Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger - Tristan Broos

Omschrijving

Rond de eeuwwisseling vond een grote omslag plaats in de uniformering van buitenlandse koloniale legers. Men stapte af van uniformen in opvallende kleuren en ging over op kaki of dril. Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL), verruilde in 1911 het oude vertrouwde blauwe velduniform voor het grijsgroen en werd hiermee koploper in Zuidoost-AziŽ. De buitenlandse koloniale legers gingen circa dertig jaar later over op groene uniformen. Naast de uniformen werd ook de bijbehorende uitrusting van het KNIL grotendeels aangepast, die tevens praktischer werd. De stoffen voor de grijsgroene uniformen werden aanvankelijk vervaardigd in Nederland en vanaf 1920 ook deels bij de strafgevangenis te Cheribon op Java en waren van hoge kwaliteit. Als gevolg van de Eerste Wereldoorlog was men echter genoodzaakt stoffen van slechte kwaliteit uit Japan te importeren. Aan het einde van de oorlog komt de productie van uniformstoffen weer normaal op gang. Na 1935 mogen uniformstoffen alleen nog maar in Nederlands-IndiŽ worden vervaardigd. Zodoende wilde de Nederlandse regering de nationale industrie in de kolonie bevorderen. Daarnaast zou de bevoorrading van het KNIL dan niet teveel afhankelijk worden van het moederland. Vanaf 1936 liet het Indische leger de uniformstoffen daarom hoofdzakelijk vervaardigen bij de Preanger Bontweverij in Garoet en bij de strafgevangenis te Cheribon. Dit boek gaat over de transformatie van de uniformering van het KNIL in de jaren 1911-1942 in navolging van de grote omslag van de uniformering van de buitenlandse koloniale legers rond de eeuwwisseling. Hierin worden alle verschillende grijsgroene uniformen, hoofddeksels en uitrustingsstukken van het KNIL en de uniformering van de militaire luchtvaart beschreven. Daarnaast worden de over- en onderkleding, lederen uitrusting en schoenen van het KNIL behandeld. De uitgave is rijk geÔllustreerd met meer dan 1000 afbeeldingen in kleur en zwartwit.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek
  •    WORD VRIEND 
  •  
     
    SVVB