WELKOM           VRIENDEN           NIEUWS           AGENDA           LINKS           CONTACT LIN OFACEBOOKA
 
  nieuwsboeken/films  
     
     
................ DOOPCEREMONIE CATHARINA-AMALIA-BOOM  
  geplaatst 2 januari 2022  
     
  Op 7 december jl. vierde H.K.H. prinses Catharina-Amalia, de prinses van Oranje, haar achttiende verjaardag. Ter gelegenheid van haar verjaardag heeft kolonel Karel van Dreumel, commandant van Bronbeek, Z.M. de Koning verzocht een boom te mogen planten, de Amalia-boom. Dit in traditie van de Wilhelmina-boom, de Beatrix-boom en de Willem-Alexander-boom, lindebomen die ter gelegenheid van andere Oranje-hoogtepunten op Bronbeek zijn geplant. De eik is vanwege betere seizoensomstandigheden op 22 december reeds geplant. Op 31 januari 2022, de verjaardag van H.K.H. prinses Beatrix der Nederlanden, werd de eik op het landgoed Bronbeek gedoopt tot ‘Amalia-boom’. Zodra gereed zal de boom worden gemarkeerd met een halfhoog sierhek.  
 
  foto's Mike de Graaf, Media Centrum Defensie  
     
     
  Toespraak commandant KTOMM Bronbeek op 31 januari 2022  
   
  Het is ook op ons geliefde en geweldig mooie Bronbeek een gekoesterd gebruik om bijzondere gebeurtenissen bij of rondom ons Koninklijk Huis blijvend te markeren met het planten van een boom. Daarmee onderstrepen we tastbaar en voor iedereen zichtbaar de directe, diep gevoelde, respectvolle en zeer hoog gewaardeerde band tussen ons koninklijk instituut en het Huis van Oranje.
Een band die helemaal terug gaat naar Koning Willem III, die ons bijna 159 jaar geleden Bronbeek schonk met de opdracht om er een tehuis voor oud-militairen van te maken. Een opdracht die we, uitgebreid met ons prachtige museum, ons landgoed, onze monumenten en hun herdenkingen en met de faciliteiten van onze Kumpulan, nog altijd met grote inzet en volle toewijding
uitvoeren. Een band ook die tot op de dag van vandaag zichtbaar is in het eervolle beschermvrouweschap van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix de Nederlanden van wie we vandaag de vierentachtigste verjaardag mogen vieren.
   
  Het is gebruikelijk om bij dit soort aangelegenheden een linde te planten, maar toen deze jonge eik op ons pad kwam, hebben we besloten van dit gebruik af te wijken. Een directe nakomeling van de monumentale bijna 300 jaar oude eik op het landgoed Belvedere van de Hertog van Saksen-Weimar-Eisenach, waar zowel Grootvorstin Maria Pavlovna Romanov, de zus van onze Koningin Anna Pavlovna en H.K.H. Prinses Sophie der Nederlanden, de zus van onze Koning Willem III resideerden, bracht ons een boom met een Oranje-geschiedenis en een boom met oersterke genen. Een eik, die vanwege zijn specifieke kenmerken de grootste kans maakt uitstekend te gedijen op Bronbeekse grond. Een boom waarmee we hopen zker 300 jaar een monument aan ons landgoed toe te voegen.
   
  Een monument dat we vandaag willen opdragen aan H.K.H. Prinses Catharina-Amalia, onze Prinses van Oranje. De boom is geplant ter gelegenheid van haar 18 verjaardag, de dag waarop zij feitelijk en staatsrechtelijk haar eerste plaats in de lijn van troonopvolging heeft ingenomen. Een plaats die zo veelomvattend en zo zwaarwegend is, dat we met deze boom onze waardering
en onze grote dank tot uitdrukking brengen voor haar bereidheid om deze positie te aanvaarden en de bijbehorende taken en verplichtingen op haar jonge schouders te nemen.
   
  Voordat we van deze eik de Catharina-Amalia-boom gaan maken, wil ik nog drie mensen bedanken. Allereerst mevr. Freya Schot die onze boom het levenslicht heeft laten zien en hem liefdevol heeft grootgebracht tot hij haar balkon ontgroeide. Zij heeft daarmee deze boom mogelijk gemaakt en hem onder onze aandacht gebracht. Zij is daarmee de feitelijke initiatiefnemer voor deze boom. Daarna kreeg de boom de nodige aandacht van Boomkwekerij Tonsel, waarvan mevr. Carla van Barneveld vandaag hier aanwezig is. Zij brachten de boom tot wat hij nu is. En tot slot wil ik onze eigen Willem van Westerneng bedanken voor het prachtige sierhek dat de boom zal onderscheiden van de rest. Een hek dat we zo snel als het fundament klaar is om de boom heen zullen plaatsen.
   
  We hebben met deze trotse boom, met een mooie Oranje-geschiedenis en met een lange en gezonde levensverwachting een symbool neergezet, waarmee we in de persoon van onze Prinses van Oranje en onze toekomstige vorstin, opnieuw heel veel jaren onze dankbaarheid en respect tot uitdrukking brengen
voor haar zelf en voor de warme band die het Koninklijk Tehuis voor Oud- Militairen en Museum Bronbeek koestert met het Huis van Zijne Majesteit de Koning.
   
  Mag ik nu de voorzitter van de inwonerscommissie, de oudste en de jongste aanwezige bewoner vragen mij te assisteren bij het dopen van de Catharina-Amalia-boom met als roepnaam Amalia-boom.
   
  Kolonel van Dreumel
Commandant Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek
   
 
 
  foto's Mike de Graaf, Media Centrum Defensie
   
   
  Waarom een/deze eik in plaats van de gebruikelijke linde?
  Omdat deze eik een aan het Oranjehuis gerelateerde geschiedenis in zich draagt.
  In een eikenwoud in het Duitse Weimar bouwde de hertog van Saksen-Weimar-Eisenach tussen 1724 en 1748 het zomerpaleis Belvedere. Het paleis was een geschenk voor zijn vrouw Anna Amalia.
  De oudste eik op het landgoed Belvedere is een bijna 300 jaar oude zomereik.
   
  Freya Schot, nazaat van J.C. Richter;  Gerichtsdirector, Ambtsadvocaat, Justizrat en adviseur aan het toenmalige hof van de hertog van Sacksen Weimar Eisenach,verzamelde 30 eikels van deze cultuurhistorische boom en zaaide ze in Arnhem.
  En van deze eikels is in december 2021 op het landgoed Bronbeek geplant en zal nu op 31 januari 2022 gedoopt worden tot Amalia-boom.
   
  Het verhaal gaat verder: in 1811 schonk groothertog Carl August van Saksen-Weimar-Eisenach het zomerpaleis en landgoed Belvedere aan zijn zoon Carl Friedrich. Deze was getrouwd met Maria Pavlovna Romanov, een zus van de Nederlandse koningin Anna Pavlovna. Hn zoon trouwde in 1842 met de Nederlandse prinses Sophie van Oranje, de zus van koning Willem III, stichter van Bronbeek.
   
  Als groothertogin van Saksen-Weimar-Eisenach resideerde Sophie jarenlang regelmatig op het Belvedere. Haar broer is er ongetwijfeld ook vaak geweest. De kleine eik, vanaf 31 januari 2022 Amalia-boom genaamd, is een zichtbare en levende verbinding in de Oranjegeschiedenis met Bronbeek. Deze geschiedenis begon met Anna Amalia en gaat verder met de toekomstige koningin van Nederland: de achttienjarige Amalia.
 
Anna Amalia Amalia
   
De kleine eik is een zichtbare en levende verbinding van een stuk Oranjegeschiedenis met Bronbeek.
   
   
  -◊- Defensie site
  -◊- Facebook Museum Bronbeek (1) 25 juli 2019
  -◊-  Facebook Museum Bronbeek (2) 26 juli 2019
   
 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek
  •    WORD VRIEND 
  •  
     
    SVVB