Meer in het bijzonder is het doel van de Stichting:
- Het ondersteunen van de functie van Bronbeek als woon- en zorgcentrum voor gewezen militairen;
- De bevordering van de verdere ontwikkeling van Bronbeek tot museaal-educatief centrum voor
Nederland, in het bijzonder in relatie tot het voormalige Nederlands-IndiŽ;
-
Het bijdragen tot bescherming en behoud van het karakter van het landgoed Bronbeek en de daarop gelegen   
monumenten en historische gebouwen.
 
De Stichting Vrienden van Bronbeek tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- het vestigen van de aandacht op en het stimuleren van tentoonstellingen, lezingen, filmvoorstellingen en andere evenementen op het landgoed Bronbeek;
- het aankopen van voorwerpen van museaal-educatieve waarde ter plaatsing in de gebouwen op
  het landgoed Bronbeek, evenals het verlenen van bijdragen voor zulke aankopen;
-

 

het verlenen van financiŽle bijdragen voor voorzieningen en/of activiteiten voor de huisvesting van de gewezen
militairen in Bronbeek; in samenwerking met andere instellingen kennis over de relaties tussen Nederland en andere landen overzee te verspreiden, evenals over de geschiedenis, natuurhistorische elementen, cultuur en de ontwikkeling van die landen;

- het bijdragen in de kosten van instandhouding van het park en monumentale gebouwen op het landgoed Bronbeek;
- het bijeenbrengen van gelden om het doel te bereiken.
 
foto Geertje  
   
De Stichting Vrienden van Bronbeek telt ongeveer 1800 Vrienden:
De Stichting Vrienden van Bronbeek is in 1983 opgericht en geeft een eigen gedrukt orgaan uit, het Bronbeekbulletin, dat 3x per jaar verschijnt.
Zij neemt een zelfstandige positie in ten opzichte van het KTOMM Bronbeek.
 
Bronbeekbulletin:
Met het #Bronbeekbulletin houdt de stichting haar vrienden op de hoogte van gebeurtenissen in en rond Bronbeek. Zij heeft daarvoor een eigen redactie, die samenwerkt met de bewoners, het personeel en de vrijwilligers van Bronbeek.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
SVVB
 
 
SVVB