STICHTING VRIENDEN VAN BRONBEEK        
                 
BEGROTING OVER HET JAAR HET BOEKJAAR 2020        
RESPECTIEVELIJK 2019              
                 
                 
Baten     2020   2019
         
                 
                 
Donaties     21.000,00       21.000,00    
Giften     500,00       500,00    
Rente     0,00       600,00    
Overige opbrengsten   8.000,00       5.000,00    
                 
                 
        29.500,00       27.100,00
                 
Lasten                  
                 
Gratis toegang museum 0,00       0,00    
Vriendendag   5.000,00       4.500,00    
Bronbeek bulletin   6.000,00       6.000,00    
Portikosten   3.000,00       1.500,00    
Reis- en verblijfkosten 1.400,00       1.250,00    
Kantoorbenodigdheden 250,00       100,00    
Secretariaatskosten   1.500,00       1.500,00    
Drukwerk     150,00       250,00    
Folders     1.000,00       500,00    
Representatie/attenties 250,00       100,00    
Computerkosten   100,00       100,00    
Provider     100,00       100,00    
Vrienden kaarten   150,00       100,00    
Betalingsverkeer ING 500,00       500,00    
Contributies/donaties   30,00       50,00    
Inwoners Bronbeek   10.000,00       10.000,00    
Afschrijving inventaris 50,00       100,00    
Telefoon     10,00       0,00    
Reklamekosten   0,00       0,00    
Acceptgiro's   0,00       0,00    
Overig     0,00       0,00    
                 
                 
        29.490,00       26.650,00
                 
                 
Resultaat         10,00       450,00
                 
                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek