STICHTING VRIENDEN VAN BRONBEEK        
                 
BEGROTING OVER HET JAAR HET BOEKJAAR 2019        
RESPECTIEVELIJK 2018              
                 
                 
Baten     2019   2018
         
                 
                 
Donaties     21.000,00       23.750,00    
Giften     500,00       500,00    
Rente     600,00       600,00    
Overige opbrengsten   5.000,00       6.000,00    
                 
                 
        27.100,00       30.850,00
                 
Lasten                  
                 
Gratis toegang museum 0,00       0,00    
Vriendendag   4.500,00       5.000,00    
Bronbeek bulletin   6.000,00       6.000,00    
Portikosten   1.500,00       4.250,00    
Reis- en verblijfkosten 1.250,00       1.250,00    
Kantoorbenodigdheden 100,00       100,00    
Secretariaatskosten   1.500,00       1.500,00    
Drukwerk     250,00       250,00    
Folders     500,00       500,00    
Representatie/attenties 100,00       100,00    
Computerkosten   100,00       100,00    
Provider     100,00       100,00    
Vrienden kaarten   100,00       100,00    
Betalingsverkeer ING 500,00       500,00    
Contributies/donaties   50,00       50,00    
Inwoners Bronbeek   10.000,00       10.000,00    
Afschrijving inventaris 100,00       100,00    
Telefoon     0,00       0,00    
Reklamekosten   0,00       0,00    
Acceptgiro's   0,00       0,00    
Overig     0,00       0,00    
                 
                 
        26.650,00       29.900,00
                 
                 
Resultaat         450,00       950,00
                 
                 
                 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com
SVVB
 
 
  SVVB