STICHTING VRIENDEN VAN BRONBEEK        
                 
REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2019    
RESPECTIEVELIJK 2018              
                 
                 
Baten     2019   2018
         
                 
                 
Donaties     18.840,50       20.865,40    
Giften     143,22       5.000,00    
Rente     22,30       876,46    
Overige opbrengsten   10.450,00       806,00    
                 
                 
        29.456,02       27.547,86
                 
Lasten                  
                 
Gratis toegang museum 0,00       0,00    
Vriendendag   5.225,75       4.086,71    
Bronbeek bulletin   5.689,48       5.958,94    
Portikosten   3.063,69       3.012,50    
Reis- en verblijfkosten 1.421,47       1.350,79    
Kantoorbenodigdheden 352,08       372,30    
Secretariaatskosten   1.500,00       1.500,00    
Drukwerk     139,15       0,00    
Folders     0,00       0,00    
Representatie/attenties 187,30       300,00    
Computerkosten   0,00       67,30    
Provider     118,46       91,90    
Vrienden kaarten   332,75       65,73    
Betalingsverkeer ING 501,49       456,44    
Contributies/donaties   30,00       30,00    
Inwoners Bronbeek   10.855,20       10.100,75    
Afschrijving inventaris 17,15       35,00    
Telefoon     10,00       20,00    
Reklamekosten   0,00       0,00    
Acceptgiro's   0,00       0,00    
Overig     0,00       99,50    
                 
                 
        29.443,97       27.547,86
                 
                 
Resultaat         12,05       0,00
                 
                 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek