STICHTING VRIENDEN VAN BRONBEEK          
                   
REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2018      
RESPECTIEVELIJK 2017                
                   
                   
Baten     2018   2017  
           
                   
                   
Donaties     20.865,40       22.907,01      
Giften     5.000,00       1.000,00      
Rente     876,46       678,52      
Overige opbrengsten   806,00       0,00      
                   
                   
        27.547,86       24.585,53  
                   
Lasten                    
                   
Gratis toegang museum 0,00       0,00      
Vriendendag   4.086,71       4.955,52      
Bronbeek bulletin   5.958,94       6.528,46      
Portikosten   3.012,50       4.002,23      
Reis- en verblijfkosten 1.350,79       1.399,81      
Kantoorbenodigdheden 372,30       79,84      
Secretariaatskosten   1.500,00       1.500,00      
Drukwerk     0,00       0,00      
Folders     0,00       0,00      
Representatie/attenties 300,00       51,50      
Computerkosten   67,30       76,37      
Provider     91,90       91,90      
Vrienden kaarten   65,73       65,73      
Betalingsverkeer ING 456,44       459,77      
Contributies/donaties   30,00       30,00      
Inwoners Bronbeek   10.100,75       10.826,56      
Afschrijving inventaris 35,00       102,00      
Telefoon     20,00       15,00      
Reklamekosten   0,00       0,00      
Acceptgiro's   0,00       0,00      
Overig     99,50       359,98      
                   
                   
        27.547,86       30.544,67  
                   
                   
Resultaat         0,00       -5.959,14  
                   
                   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com
SVVB
 
 
  SVVB