WELKOM    VVV   VRIENDEN VV NIEUWS vvv AGENDA vvv LINKS vvv CONTACT vvv FACEBOOKN
 
     
     
 
  OP ZOEK NAAR EEN INDIEVETERAAN  

1.

Website van het Nationaal Archief in Den Haag
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/japanse-interneringskaarten-knil-en-marine
Informatie over militairen in o.a. Nederlands-IndiŽ, het ministerie van KoloniŽn en het ministerie van Oorlog (nu Defensie), waaronder stamboekgegevens van militairen van het KNIL en Marine, en administratiekaarten van krijgsgevangenen uit de Tweede Wereldoorlog.
2. Informatie van de SAIP
https://www.saip.nl
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP), die de Indonesische pensioenen en een aantal overzeese pensioenen en uitkeringen verzorgt voor oud-ambtenaren en militairen van het KNIL. Hier zijn militaire gegevens na te vragen via een contactformulier op de website of telefonisch 045-579 30 58
3. Japanse POW Archief
http://www.powresearch.jp/en/archive/index.html
Website van POW Research Network Japan, met gegevens over krijgsgevangenen, krijgsgevangenkampen, schepen, vliegtuigen
en zeetransporten, waarmee krijgsgevangenen in de Tweede Wereldoorlog in AziŽ zijn vervoerd.
4. Indische kamparchieven
https://indischekamparchieven.nl/
Gedurende de Japanse bezetting van Nederlands-IndiŽ werden in totaal ruim 42.000 militairen van het KNIL en de Koninklijke Marine in krijgsgevangenschap gehouden en ongeveer 100.000 Nederlandse burgers – mannen, vrouwen en kinderen – geÔnterneerd in kampen. Waartoe diende die internering? Hoe werd zij georganiseerd? Wie werden er het slachtoffer van?
5. Checkpoint
https://www.veteraneninstituut.nl/checkpoint-veteranen/checkpoint/://www.veteraneninstituut.nl/checkpoint-veteranen/checkpoint/
Een andere mogelijkheid is een oproep te laten plaatsen in het blad Checkpoint van het Veteraneninstituut, dit leidt ook vaak tot succes en contact met dienstmaten.
Adres redactie van het tijdschrift "CHECKPOINT": Postbus 1091 6501 BB Nijmegen Tel. 024-3600974 e-mail : checkpoint@veteranen.nl
6. Japanse Krijgsgevangenkampen - Henk Beekhuis
www.japansekrijgsgevangenkampen.nl
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Oost-AziŽ in de periode maart 1942 - augustus 1945 tienduizenden Nederlandse
krijgsgevangenen geÔnterneerd. Op deze website worden per kamp de belangrijkste gegevens vermeld, zoals de ligging van het
kamp, de in- en uitgaande transporten, een plattegrond en literatuur over het kamp. Er is tevens een overzicht van alle transporten, waarmee krijgsgevangenen over zee werden getransporteerd. Van sommige kampen en zeetransporten zijn naamlijsten beschikbaar.
7. Botenlijsten passagiersschepen 1945-1964
https://www.passagierslijsten1945-1964.nl/boten/index.html
De botenlijsten geven een overzicht van schepen die in van 1945 t/m 1964 burgers en militairen van Nederlands-IndiŽ, Nieuw-Guinea en AustraliŽ naar Nederland hebben gerepatrieerd/verscheept. Buiten de op deze website weergegeven vaarten vanuit IndiŽ beschikt de initiatiefnemer van de website ook over namenlijsten en reisverslagen van troepentransporten naar
IndiŽ. De passagierslijsten geven een overzicht van de personen die met deze schepen hebben gereisd. Op de website staan
verder verwijzingen naar andere informatiebronnen.
8. Troepentransporten of troepenschepen
www.troepentransport.nl
Troepentransportschepen of troepenschepen vervoerden tussen 1945 en 1951 tienduizenden soldaten en burgers naar en van
Nederlands-IndiŽ. Hierbij werd niet alleen gebruik gemaakt van de bekende Nederlandse rederijen, maar werden ook schepen
bij buitenlandse rederijen ingehuurd. In de linker kolom kan gezocht worden op scheepsnaam.
9. Website over de Nederlandse strijdkrachten
www.hetdepot.com
Website over de Nederlandse strijdkrachten (Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine, w.o. de Mariniers Brigade, en KNIL) in Nederlands-IndiŽ voor, tijdens en na de Politionele Acties, periode 1945-1950.
Er is in woord en beeld aandacht voor de grote variatie van mouwemblemen (de zgn. ‘IndiŽ-schildjes’) van dit ‘Vergeten Leger’. Daar waar mogelijk wordt uitleg gegeven over de eventuele symboliek achter het ontwerp en de desbetreffende eenheid. In het hoofdstuk ‘Geschiedenis en feiten’ staat informatie over gedenkboeken en periodieken, historische achtergrondinformatie, slagorde en belangwekkende personen.
De site wordt regelmatig aangepast en bijgewerkt.
10. Website over alle veteranen van alle Nederlandse Krijgsmachtonderdelen
www.veteranen-online.nl
Website van en over veteranen van alle Nederlandse
krijgsmachtonderdelen, het verzet en de koopvaardij, die hebben gediend in de Tweede Wereldoorlog, in voormalig Nederlands-IndiŽ, Korea of Nieuw-Guinea en/of betrokken zijn geweest bij vredesmissies zoals Unifil, Dutchbat, IFOR, SFOR en ISAF. Op de site staat informatie over missies, periodes, gebieden, personen en
activiteiten door en voor veteranen.
11 .Passagierslijsten
www.dordtenazoeker.nl
Database met circa 580.000 namen op passagierslijsten m.b.t. de periode 1889 t/m 1940, afkomstig van o.a. de Indische Mercuur.
12. Maritiem digitaal
www.maritiemdigitaal.nl
Maritiem Digitaal is de gezamenlijke database van een aantal maritieme musea, waarin gegevens kunnen worden opgezocht over voorwerpen en literatuur die zich in deze musea bevinden.
13. Vijf eeuwen mingratie
https://vijfeeuwenmigratie.nl/
Naar schatting 98% van de Nederlanders heeft buitenlandse voorouders. Sporen van migranten zijn overal te vinden. In archieven, musea en bij jou thuis. Wat is jouw relatie met migratiegeschiedenis?
14. Nederlands Indie veteranen- urls gerangschikt
https://nederlandsindieveteranen.startze.nl/
'Veel zonen, dochters en andere familieleden zijn op zoek naar het dienstverleden van hun vader, opa of oom ten tijde van de dekolonisatie in voormalig Nederlands-Indie.
15. Oorlog(liefde)kind:
https://www.oorlogsliefdekind.nl/
Het persoonsarchief is een afdeling van het ministerie van Defensie waar alleen de persoon zelf of familieleden de staat van dienst kunnen opvragen van personeel dat ooit in de krijgsmacht heeft gediend. Daarin staan administratieve gegevens over data van indiensttreding, legeringen, overplaatsingen, bevorderingen ed. Dit kan alleen schriftelijk worden aangevraagd. Deze dienst heeft wel ervaring met mensen die op zoek zijn naar een onbekende vader, maar halen in dergelijke gevallen de FIOM erbij om te bemiddelen tussen kind en vader of familie van de vader.
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
 
De afdeling Semi-Statische Archiefdiensten (voorheen BRIOP), Postbus 7000, 6460 NC Kerkrade (telefoon 045-5469994)
 
Voor een verzoek tot 'gegevensverstrekking persoonsdossier' kunt u #hier een voorbeeldformulier van het ministerie van defensie downloaden
     

16.

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)  
  https://www.defensie.nl/nimh  
  In het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) te Den Haag is in de archieven veel informatie te vinden.
NB de bezoeker dient zich te legitimeren. De catalogus van de defensiebibliotheken is online te raadplegen via www.defensie.nl.
In de bibliotheek van Museum Bronbeek kunnen op afspraak bijv. de gedenkboeken en de krantjes van de diverse bataljons worden bekeken.
 
     
  (Met dank aan Museum Bronbeek en Astrid v.d. Berg-Indieveteranen.nl)  
     
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
SVVB
 
 
SVVB