BRONBEEK BULLETIN
 
Met het Bronbeek Bulletin en de website houdt de Stichting haar Vrienden op de hoogte van gebeurtenissen in en om Bronbeek. Zij heeft daarvoor een eigen redactie, die samenwerkt met de Bronbeek bewoners, het personeel en de vrijwilligers van Bronbeek.  De lezers ontvangen 3 x per jaar het Bronbeek Bulletin en worden via de website tussentijds op de hoogte gehouden van het wel en wee op Bronbeek.
Voor een minimale bijdrage van € 12,50 per jaar bent u
Vriend van het Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum Bronbeek.

 

 

 

 
Klik op de pijl/afbeelding van het Bronbeek Bulletin en u kunt het blad in zijn geheel lezen
 
Wilt u ook Vriend worden van KTOMM Bronbeek - neem dan contact op met Yolande Beer of Gonda van Binsbergen:
 
mailadres: svvb@kpnmail.nl.
telefoon: 074- 3763050
 
U kunt ook meteen Vriend worden. Stort dan 12,50 euro (meer mag)
op IBAN rekeningnummer: NL89INGB 0000 0009 40 t.n.v. de penningmeester van de Stichting Vrienden van Bronbeek te Arnhem.
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb@kpnmail.nl
                                                                    
SVVB
 
 
 
 
@ SVVB