Nieuws:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuws

nieuwsarchief

boeken/films

 
Nieuwsarchief 2019
Uitreiking Postume militaire onderscheiding KNIL sergeant foerier Johannes Kerrebijn 1901-1942 zondag 20 oktober 2019 op KTOMM Bronbeek
geplaatst 28 okt 2019 
Sergeant Kerrebijn werd in maart 1942 te Ronga-Ronga door de Japanse bezetter geŽxecuteerd samen met de Eerste Luitenant KNIL Joseph Clement Meulders.
De dochter van Eerste Luitenant Meulders heeft zich hard gemaakt voor de postume erkenning voor Sergeant Kerrebijn. Adjudant bd. Bol Kerrebijn, oud KNIL militair en bewoner van Bronbeek, nam de onderscheiding voor zijn oom in ontvangst. #zie foto's en opmerkelijke toespraak van Bart Kerrebijn
foto's Arjan Vrieze Traces of War  
*************************************************************  
17 oktober - opening tentoonstelling Toean Stammeshaus, gevangen door Atjeh
geplaatst 20 okt 2019
Opening door Frits Stammeshaus zoon van Toean Stammeshaus

De nieuwe tentoonstelling, Toean Stammeshaus - Gevangen door Atjeh, werd in KTOMM Bronbeek naar aanleiding van het boek van John Klein Nagelvoort - Toean Stammeshaus - leven en werken in koloniaal Atjeh,  afgelopen donderdag 17 oktober geopend. Zoon en achterkleinzoon deden de openingshandeling
 
.... 
#lees en kijk verder  

*************************************************************  
Bronbeek in de 2e wereldoorlog - Het Bronbeek Bulletin schrijft in maart 1994 over Bronbeek en WWII
geplaatst 19 sept 2019
'.........'Toen werd het 17 september 1944. Parachutisten landden op de Ginkelse hei en de eerste bussen vol Blitzmšdel verdwenen met gezwinde spoed richting heimat. De vlaggen werden reeds tevoorschijn gehaald, doch helaas… de slag om Arnhem verliep niet zoals iedereen graag had gewild".
......."De koeienstal dreigde in te storten en onmiddellijk gingen een paar oud-strijders de koeien en een paard naar een veiliger plek brengen. In de namiddag kreeg het hospitaal een paar voltreffers, die van voor naar achter dwars door de muren gingen. Nu was dit gebouw ook niet langer veilig en moesten de zieken, sommigen met krib en al naar het hoofdgebouw; een oversteek, die ook gevaarlijk was door het artillerievuur. Van elke vuurpauze werd door oudgedienden gebruik gemaakt om makkers over te brengen.
 
 ..........................#zie verder 
 
foto's geheugen van Nederland
Herdenking bij het Natonaal IndiŽ Monument Roermond
geplaatst 8 sept
Bij het IndiŽ-monument in Roermond hebben duizenden mensen (waaronder een delegatie Bronbeek bewoners ) de militairen herdacht die tussen 1945 en 1962 omkwamen bij de gewapende strijd in Nederlands-IndiŽ en Nieuw-Guinea. Ook werd stilgestaan bij alle Nederlandse militairen die na 1945 bij vredesmissies zijn omgekomen. In totaal gaat het om ruim 6200 gesneuvelde militairen.
Minister Bijleveld citeerde Dick BŁchel van Steenbergen die als krijgsgevangene door de Japanners van kamp naar kamp werd vervoerd.

"De zon zal altijd schijnen, mam. Voor ons allemaal. Probeer je geen zorgen te maken. Blijf geloven dat alles goed zal komen. Blijf altijd hopen op betere tijden. Hoop. Verlies nooit de hoop. Beloof je dat?"  #zie verder

foto Geertje  
*************************************************************
VRIENDENDAG zondag 1 september 2019
geplaatst 8 september
Afgelopen zondag 1 september was onze Vriendendag.

Rondom de SVVB jaarvergadering werd van alles en nog wat georganiseerd. Dans, muziek, Indisch eten, twee lezingen en u had zomaar Knil'ers tegen het lijf kunnen lopen.  

#Hier vindt u een compilatie van foto's van deze dag.

(foto's Rob Kleering van Beerenbergh)

Herdenkingen 2019
geplaatst 6 sept 1019
De herdenkingen van de Jongenskampen, Vrouwenkampen en de herdenking van de Birma Siam en Pakan Baroe spoorlijnen, liggen alweer achter ons.
Zondag de 15e september is de herdenking van de Slachtoffers Japanse Zeetransporten en de 26e september de Herdenking Papoea strijders op het landgoed Bronbeek.
foto Lars Verstraaten - SHBSS herdenking (klik voor groter formaat)

De monumenten en dus het herdenken is 1 van de belangrijke pijlers van landgoed Bronbeek.

U ziet een KNIL'er (dhr Kerrebijn) zoals er ook velen in de kampen zaten, op de foto rechtop en strak in het pak. Naast hem in burger waarnemend commandant Peter Kool, die het zichtbaar aangrijpt.

 

************************************************************
ZONDAG 1 september Vriendendag op Bronbeek. Maar niet alleen de Vrienden zijn welkom. Een ieder die KTOMM Bronbeek een warm hart toedraagt. (klik op afbeelding en hij wordt groter)
Het programma is gevarieerd: genoeg muziek, dans en Indische hapjes, kraampjes etc...
en twee aantrekkelijke lezingen: 
over 4 opa's in het KNIL door Aarnout Mijling,
 
en de tweede over KNIL vrouwen in de Tangsi door Vilan van de Loo.

Ook Indische kok Marc Tierolf is er. Hij geeft een kookworkshop met de oude schriftjes van zijn oma.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, inclusief Aarnout Mijling, lachende mensen, staande mensen Afbeeldingsresultaat voor marc tierolf Bijzonder is dat deze lezingen gegeven worden in de blauwe kamer van de commandantswoning!    #zie verder
Aarnout Mijling Vilan van de Loo Marc Tierolf  
*************************************************************
Interview Kees Bolderman - voorzitter van Kumpulan (Kumpulan is het restaurant op landgoed Bronbeek, geroemd om zijn Indonesische specialiteiten, het is onderdeel van het Defensie Ondersteuningscommando)
geplaatst  8 aug 1019
   

foto Geertje

Hoe uit het hospitaal van Bronbeek het reŁnie en congrescentrum maar vooral het restaurant Kumpulan ontstond, is een boeiend verhaal. Eind 1970 dreigde het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek door het Ministerie van Defensie te worden gesloten. Er mochten geen nieuwe bewoners meer worden opgenomen. Men wilde van het tehuis af. De kwestie sleepte zich voort. .....#zie verder
17 en 18 aug Pasar Bronbeek
geplaatst 5 augustus 2019
Zie #agenda voor Pasar Bronbeek. ... Wat u misschien niet zou verwachten.....Op de  Pasar Bronbeek zondag 18 augustus, is er  een theatervoorstelling SENANG in de Sumatrazaal van Kumpulan. Aanvang 15.00 uur, zaal open 14.30 uur .Ingang: vanuit het Pasar terrein, zijkant Kumpulan (nooduitgang Sumatrazaal) ....
In SENANG maken Nynke Heeg en Klemens Patijn korte metten met een Indische geschiedenis die onzichtbaar in hun genen ligt opgeslagen. In deze muzikale voorstelling zwijgt generatie drie niet langer maar vraagt, poert en confronteert.
Theaterstuk SENANG. -1 malig-  op Bronbeek  te zien... Uitverkocht in Theater Bellevue, nu te zien op Bronbeek .. zie #Senang    Entree Pasar+theater   5,00 euro. 
*************************************************************
Postume uitreiking onderscheidingen 28 juni 2019 
geplaatst 24 juli 2019

foto Geertje

Vrijdag 28 juni reikte commandant Bronbeek Karel van Dreumel postuum onderscheidingen uit. Dit gebeurde traditie getrouw in de commandantswoning. De volgende personen werden postuum gedecoreerd voor hun inzet en opoffering onder moeilijke omstandigheden. De familie nam de versierselen in ontvangst.
Het ging om :
George Adriaan Johannes Jules Etienne Laprť. En zijn broer Wilhelm Marie Laprť #zie en lees verder
*************************************************************
Jaarlijkse boottocht voor bewoners 5 juni 2019
geplaatst 20 juni 2019
foto's Geertje
Woensdag 5 juni was de jaarlijkse boottocht voor de bewoners van Bronbeek met hun introducťs en verzorgers, aangeboden door de Stichting Vrienden van Bronbeek. #zie verder
************************************************************
Herdenking opheffing KNIL op 29 mei 2019
geplaatst 30 mei 2019

foto's Geertje en Roger Veringmeijer

 

Uit de toespraak van Luitenant-Kolonel G.F.G. Dolmans:....'Koning Willem I gaf met Koninklijk Besluit nr. 60 het startsein voor nadrukkelijke militaire aanwezigheid van Nederlandse strijdkrachten in Nederlands-IndiŽ. 18 jaar later tekende de Koning voor de oprichting van het Nederlands Indisch Leger, dat als Koninklijk Nederlands Indisch Leger, op 26 juli 1950, werd opgeheven'. ... #lees en kijk verder
***************************************************************
Postume uitreiking onderscheidingen 24 mei 2019 
geplaatst 26 mei 2019
 De uitreikingen van de postume onderscheidingen is te danken aan Roel Rijks -Ere wie ere toekomt- . Hij doet in zijn vrije tijd onderzoek naar KNIL-veteranen die nooit onderscheiden zijn en probeert die onderscheidingen alsnog toegekend te krijgen.Vandaag werden deze onderscheidingen uitgereikt aan 5 families in de commandantswoning op Bronbeek. Een passende locatie en een bijzondere sfeer.

foto s Geertje

En een fantastische toespraak van commandant Bronbeek, kolonel van Dreumel. De kolonel liet een voorbije tijd herleven en vertelde over het leven van de decorandi daarin.

Vooraf aan de ceremonie keken de gasten hun ogen uit zoals u kunt zien aan foto's. .... #lees verder

 
************************************************************
Militaire bedevaart Lourdes 2019 - 16 t/m 19 mei
geplaatst 22 mei 2019
Lourdes staat in het teken van Ontmoeten. Elkaar ontmoeten, zoals dat destijds door de initiatiefnemers, de Franse en Duitse geestelijk verzorgers – ook werd beoogd.
Als je elkaar ontmoet, betekent dat immers Contact, Dialoog – en daardoor begrip voor elkaar. Zo ontmoeten actief dienende militairen veteranen van IndiŽ, Nederlands Nieuw Guinea of Korea, militairen in opleiding oudere collega’s elkaar in Lourdes. Daar ontmoetten ze duizenden andere militairen uit 65 landen. Saamhorigheid, bezinning en …...feest!
 

Vlootaalmoezenier/organisator Gertjan Jorissen had er voor de vierde keer voor gezorgd dat er wederom een delegatie Bronbekers in Lourdes aanwezig was. .... #lees verder

 

foto's Gerard Lucius en Geertje

Koningsdag Bronbeek 2019 - 27 april 2019
geplaatst 29 april 2019
Een foto uit de oude doos. Koning Willem Alexander op Bronbeek 17 juni 2015. Op dat moment toegesproken door Bronbeek bewoner de heer Drijsen
 .....Koningsdag 2019: Commandant Bronbeek kolonel van Dreumel: .....'Prachtige Koningsdag op ons Bronbeek.

foto defensiefotograaf

 Na de buitengewone vlaggenparade met bewoners, vrijwilligers, personeel en heel veel gasten van tompoezen genoten. Begin van de middag de receptie met vele genodigden in de commandantswoning. De Commissaris van de Koning en de Burgemeester van Arnhem namen tot slot de muzikale afsluiting door de Regimentsfanfare Grenadiers en Jagers in ontvangst. Een feest!....  #lees verder
************************************************************
Boekpresentatie Felix Bakker 11 maart
geplaatst 13 maart
Felix Bakker is op 16 oktober 1925 in Batavia (Jakarta) geboren als zoon van een Nederlandse vader en een Indo-Chinese moeder.
Hij brengtals halfwees, vanaf zijn 4e levensjaar zijn jeugd door in een kindertehuis in Soekaboemi.

foto's Arjan Vrieze Traces of War

De strenge Hollandse opvoeding die hij daar krijgt, staat in contrast met het vrije leventje bij zijn moeder in Batavia.
Hij meldt zich als 16-jarige vrijwillig voor het korps mariniers..................#lees verder
Op de foto Felix Bakker, marinier 3e klasse, januari 1942, ernaast een foto van Felix Bakker en Bronbeek bewoners Bol Kerrebijn en Maurits Baal. alledrie uit hetzelfde kindertehuis in Soekaboemi. Alledrie jong in dienst van het KNIL of in geval van Felix Bakker marinier.
Opening nieuwe (wissel) tentoonstelling Tabeh Sobat 8 maart
geplaatst 13 maart
De tentoonstelling 'Tabeh Sobat. De militaire 'avonturen' van Aaldert Wachtmeester op Java en Sumatra 1946-1948' van kunstschilder Gerrie en journalist Melle Wachtmeester bestaat uit 12 schilderijen en briefcitaten en is gemaakt op basis van authentieke foto's en brieven uit het archief van hun vader Aaldert.

foto's Geertje

 De tentoonstelling is aangevuld met een selectie van originele emblemen, documenten, foto's en realia uit de tijd van Aaldert Wachtmeester, die als oorlogsvrijwilliger diende bij 1-1 R.I., 'het Drents bataljon' in IndonesiŽ.

De tentoonstelling is te bezoeken van 9 maart tot en met 17 augustus................. zie verder

************************************************************
Postume uitreiking Onderscheidingen op Bronbeek door commandant Bronbeek kolonel Karel van Dreumel 
geplaatst 13 maart

foto's Geertje

Op vrijdag 8 maart heeft de commandant Bronbeek kolonel Karel van Dreumel postuum onderscheidingen uitgereikt aan  nabestaanden van 4 mannen.

........# Lees verder

Verjaardag KTOMM Bronbeek 19 februari 2019
geplaatst 19 febr
19 februari, de verjaardag van KTOMM Bronbeek. Op deze dag ook altijd een fotomoment. Elk jaar wordt een groepsfoto van de Bronbeekbewoners gemaakt. De viering is bij het borstbeeld van van koning Willem III

foto's Geertje

Na de toespraak van commandant Bronbeek kolonel Karel van Dreumel werd er een bloemetje gelegd bij zijn borstbeeld. Ook werd de Bronbeek vlag door twee bewoners op het dak! van Bronbeek gehesen. Kortom het was een feestelijke verjaardag.

............#lees verder

*********************************************************
voorbeeld  2019
Datum                                                                        Artikel
25 mrt 2018 SVVB Bijdrage in aanschaf bijzonder museumstuk - zwaard van Yutaka Nishoeda, generaal in het Japanse leger tijdens WO II  #lees verder (beschrijving van John Klein Nagelvoort)  
       
       
       
       
       

******

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stichting vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com
                                                                    
SVVB
 
 
© SVVB