WELKOM    VVV   VRIENDEN VV NIEUWS vvv AGENDA vvv LINKS vvv CONTACT vvv FACEBOOKN
 
     
     
 
NIEUWS
Brief van J.C.L. (Kees) Bolderman, Voorzitter Stichting Kumpulan Bronbeek
geplaatst 3 mei 2020  
 
We weten dat KTOMM Bronbeek dicht is. Bewoners mogen niet meer buiten de poort. Ook mogen bezoekers geen gebruik meer maken van het landgoed. Op dat landgoed is ook ons geliefde restaurant Kumpulan
 
 
Veel lezers van Facebook
stelden
ons de volgende
vraag..

 

Hoe gaat het met de
Kumpulan?
 
 
  Het antwoord van Kees Bolderman, Voorzitter Stichting Kumpulan, kwam heel snel.  
     
  'Op zondag 15 maart j.l. werden op last van onze regering alle horeca gelegenheden in Nederland gesloten. En alhoewel we dit al zagen aankomen is het in de praktijk toch een rare gewaarwording. Daarbij zit het Landgoed Bronbeek in opdracht van de commandant vanaf die tijd ook letterlijk op slot! Een logisch gevolg van de maatregelen aangaande de verzorgings,-en verpleeghuizen en sluiting van musea'.  
     
  Ons ReŁnie-en Congrescentrum Kumpulan valt niet, zoals het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek, onder het Ministerie van Defensie. Kumpulan is opgenomen in een stichting en krijgt, in tegenstelling tot wat mensen nogal eens denken, geen cent subsidie van wie dan ook. Kumpulan moet de eigen broek ophouden.
Dat betekent nu al vanaf 15 maart nul euro omzet, terwijl de rekeningen wel moeten worden betaald.
 
   
  Gelukkig hebben we als Kumpulan met succes een beroep kunnen doen op de regelingen die in het kader van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) van kracht zijn. Dat geeft een hoop lucht als het gaat om de betaling van de salarissen van ons personeel. Daarnaast zijn we in de afgelopen jaren succesvol geweest en hebben we door de goede inzet van ons personeel en een goede bedrijfsvoering gelukkig een financiŽle buffer kunnen opbouwen.  
   
  De conclusie is dat we het voorlopig nog wel even kunnen volhouden, maar het liefste gaan we natuurlijk zo spoedig mogelijk weer open. Veel bijeenkomsten die in het voorjaar gepland stonden zijn nu verschoven naar het najaar. Als die tegen die tijd weer kunnen doorgaan hopen we ons verlies te beperken. Maar het belangrijkste is dat die openstelling op een veilige manier moet kunnen. En daar ligt straks, net als in veel andere horeca gelegenheden, de grootste uitdaging!  
     
  Kees Bolderman
 
 
  #KUMPULAN BRONBEEK  
     
   
     
     
     
     
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
SVVB
 
 
SVVB