Nieuwjaarsreceptie 2020
Nieuwjaarsreceptie 16 jan 2020 16 januari was de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie in de bijzondere woning van de commandant Bronbeek. Een vooral gezellige bijeenkomst met muziek door twee van onze vrijwilligers Hans van Balen en Andrea Vermeer. Onder de gasten o.a. de ambassadeur van Indonesië, de burgemeester van Arnhem, oud commandanten, oud burgemeester Apeldoorn, commandant Schaarsbergen, generaals , bestuursleden van verschil-lende stichtingen, en de inwonerscie Bronbeek bestaande uit meneer Banda, Paulus en de Roo.
geplaatst 18 jan 2020
 
'Mutual history, mutual future. Learn from the past and live in the future'.
foto C-Bronbeek
 
 
 
     
  Commandant Bronbeek hield een fantastische toespraak op een fantastische plek.  
     
   
  foto C-Bronbeek  
     
  Generaals, oud-commandanten, dames en heren welkom op Bronbeek en welkom bij onze Nieuwjaarsreceptie. Wij waarderen het bijzonder dat u ook dit jaar weer de moeite hebt genomen om hier, samen met ons, het nieuwe jaar af te trappen. Your excellency, as always it is an absolute honour to welcome you and your attachées as our distinguest guest at our Bronbeek estate. Mijnheer de burgemeester ook u en de andere vertegenwoordigers van onze mooie stad in het bijzonder welkom op ons en uw Bronbeek. Zonder anderen te kort te willen doen, heet ik de aanwezige Orang Bijak en het (nieuwe) bestuur van de Stichting Vrienden van Bronbeek van harte welkom.  
     
   
  foto Roger  
     
  Ton, (Ton van Mastrigt onze vice voortzitter Stichting Vrienden Van Bronbeek)ik hoop dat je voldoende inschrijfformuliertjes hebt meegenomen. U begrijpt, we hebben u naar binnen gelokt met de smoes van een nieuwjaarsreceptie, maar u bent feitelijk in een levensgrote ledenwervingsvalkuil getrapt. De aanwezige leden – en dat zijn er gelukkig heel veel – hebben vanavond de taak om de niet leden te identificeren, deze aan de schandpaal te nagelen en deze aan te zetten tot een aderlating van minimaal € 20.- per jaar voor het lidmaatschap. Dan kunnen we daarna helemaal samen verder. 2020 alweer.  
     
  De jaarwisseling is een kunstmatige drempel, maar het is een afbakening van oud en nieuw die ons helpt om lopende projecten af te bakenen en voor de langere termijn tastbaar te plannen. In werkelijkheid trekken projecten zich verdraaid weinig aan van deze drempel. Ik heb u vorig jaar op deze plek drie prioriteiten voorgehouden, die ook in 2020 onze volle aandacht blijven krijgen. Bronbeek prijst zich rijk met een volle bezetting van de bewonerscapaciteit. Sterker nog, een steeds groeiende wachtlijst garandeert ook voor het komende jaar het optimaal benutten van onze capaciteit. De dames en heren van ons zorgteam hebben er hun handen vol aan en ook de commandant krijgt er in toenemende mate grijze haren van. Het zorgteam verzet naast de dagelijkse zorg een berg werk om in steeds verdergaande mate te professionaliseren volgens de regels van de wet. Professionaliseren, maar met gezond verstand, nuchterheid en zonder ook maar een fractie te verliezen van hun grote hart en de aandachtvolle liefde, die ze al jaren royaal met onze bewoners delen. Met coaches zoals Frans Hoogland en Petra van Goor gaat dat in 2020 goed komen.  
     
  Ons kleine, maar gedreven museumteam is met volle druk op stoom om onze nieuwe trots te gaan bouwen.  
     
  In goede banen geleid door een interne projectorganisatie en hands on realisatie onder leiding van Joep Schellekens, de externe inhoudelijke projectmanager, verwachten we in juli 2022 de deuren open te kunnen zetten van de nieuwe vaste tentoonstelling. Ja, ik weet het. Het was 2020, daarna 2021, maar het wórdt (!) 2022. Om deuren te kunnen openen, moet je ze eerst sluiten. Dat doen we op 1 juli 2021, zodat we rond 1 januari 2022 daadwerkelijk kunnen gaan bouwen. Alles staat op groen voor een mooie, inhoudelijk uitdagende en moderne expositie, die verbaasd, verwonderd en ontroerd. Bijna alles staat op groen. Als iemand nog een ton of wat weet te liggen …  
     
  Mister Ambassador, as I just announced, we plan to open our new permanent exhibition in 2022 and we aim more specifically for July of that year. That exhibition will of course tell the story of the former Netherlands colonial rule over your beautiful country and the role of the military in the process. But it will also address the birth of the proud Republic of Indonesia and the process of decolonialization that followed. That is our mutual history and we strive to specifically underline the togetherness of this history throughout the new exhibition. Building that exhibition we hope to be able to work closely together with our Indonesian counterparts. The draft Implementing Arrangement between both parties will, if we get it signed, help us to achieve this. Thank you very much for your help in the process thus far.  
     
  Tijdens het kerstverlof zag ik op tv een programma van de dochter van Evert ten Napel over het mooie Drenthe. En, hoe kan het ook anders, zij stond uitgebreid stil bij de vele hunnenbedden daar. Toen een historicus met enig detail inging op de bouw van die kolossale dingen moest ik onwillekeurig denken aan de infrastructuurprojecten binnen ons Bronbeek. Kolossale projecten rondom vastgoed uit een ver verleden, die als enorme zwerfkeien om ons heen liggen: vervangen en updaten van de totale lichtnetinfrastructuur, vervangen van de overal geïntegreerde sprinklerinstallatie in een historisch pand en een museumomgeving, vervangen van liften, updaten van sanitair en klimaatbeheersing in een woonomgeving voor oude en oudere bewoners. Die onvoorstelbaar grote stenen moeten op de goede manier op elkaar gestapeld worden, zodat er een optimaal bruikbaar resultaat ontstaat dat voldoet aan de bedoeling van het hele object , zodat je uiteindelijk niet gedwongen wordt om de bedoeling aan te passen aan het schamele resultaat. Het moet wel een optimaal functioneel en vooral ook prachtig hunnenbed worden. Met de juiste hijskranen zou het een fluitje van een cent moeten zijn, maar als die er niet blijken te zijn, dan sta je onvoorstelbaar te sjorren en moet je improviseren met boomstammetjes, een paar loeisterke ossen en heel veel helpende handjes om de dingen, stapje voor stapje, soms tergend langzaam in beweging te krijgen en de keien op het juiste moment op de juiste plek te leggen. Te vaak op de lange baan geschoven infrastructuurprojecten, die we samen met het Rijksvastgoedbedrijf vlot moeten trekken, zijn een absolute prioriteit voor de komende drie en de komende tien jaren.  
     
  Onze burgervader pleitte in zijn inspirerende nieuwjaarstoespraak voor de aanpak van het rotje én de rot in onze samenleving. Waarden en normen staan onder druk, lijken af te slijten. We hebben in het verleden heel veel lessen geleerd. Geleerd hoe we ons wel en zeker niet moeten gedragen. We hebben het voorbeeld van helden mogen zien, we hebben gezien dat mensen fouten kunnen maken en gezien dat ook helden fouten kunnen maken.  
     
  [En vergeef me een kleine zijstap: Ook een moderne held die een fout maakt, is ondanks dat nog altijd een held! En wordt op Bronbeek ook altijd zo ontvangen! Terug naar helden in het algemeen.]  
     
  We hebben geleerd wat we goed gedrag noemen en wat onbeschoft is. Respect voor de ambulance broeder, de politiesurveillant, de brandwacht en de soldaat, omdat ze dienen. Respect voor de oudere mens en de veteraan, omdat zijn dienden. Onze waarden en normen komen voort uit moeizaam voortploeteren in de context van onze tijd. Vallen en opstaan en weer vallen. Fouten achter je laten en met de best practices voorwaarts. Achteraf leren is de kunst. Achteraf oordelen, zeker zonder rekenschap van de context, is zelden zinvol. Schuld en daaraan onlosmakelijk verbonden wraak zijn contraproductief. Bronbeek vertelt een deel van dat onophoudelijke geploeter binnen de context van ons verleden en wil daarbij een bijdrage leveren aan het geploeter van nu en geploeter in de toekomst. Daarmee bijdragen aan het leren van ons verleden, aan het verder invullen van onze waarden en normen. Oude waarden van de helden uit onze geschiedenisboeken, de helden op de erebegraafplaatsen en de helden in ons midden. Nieuwere waarden, die in het proces van dekolonialisatie aan de oppervlakte zijn gekomen of nog gaan komen. Vrijheid als één van de hoogste waarden. Vrijheid voor iedereen wat impliciet betekent dat niemand onbegrensd vrij is. Die les hebben we echt al eens geleerd. Vrijheid is niet onbegrensd.  
     
  Bronbeek, een beetje conservatief met het behouden van verworvenheden en het uitdragen van oude waarden en daaruit gedestilleerde normen. Bronbeek, dat kan duiden waar de omgangsvormen en principes van deze tijd vandaan komen. Bronbeek dat vertelt dat vrijheid niet van zelfsprekend én niet onbegrensd is. Bronbeek, met het delen van kennis, historisch begrip en nieuwe inzichten die vormgeven aan ons gedrag in de toekomst. Bronbeek, beleven, weten, begrijpen, leren en eren.  
     
  Bronbeek, wat is het toch fantastisch mooi.

Wij wensen u een heel gelukkig en vooral gezond 2020 in vrijheid.

 
     
 
 
  foto-impressie gemaakt door Roger, een al zeer lange donateur/Vriend van Bronbeek. Tevens beheert hij de facebookpagina Dutch Docu Channel  
     
     
 

Direct Vriend worden Klik op:

               
 
     
     
 
 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
 
SVVB
 
 
SVVB