NIEUWS
Interview Kees Bolderman - voorzitter van Kumpulan (Kumpulan is het restaurant op landgoed Bronbeek, geroemd om zijn Indonesische specialiteiten, het is onderdeel van het Defensie Ondersteuningscommando)
geplaatst 6 aug 2019
Dit interview werd in het juni/juli nr. geplaatst in het Bronbeek Bulletin

 

 

foto's Geertje

De specifieke smaak van Kumpulan

De huidige commandant van Bronbeek, kolonel Van Dreumel, sprak in zijn eerste toespraak als commandant over ons tehuis, ons museum, ons landgoed, onze monumenten en onze Kumpulan, die ťťn onlosmakelijke verbonden geheel vormen. Vijf vingers aan een hand. Haal ťťn vinger weg dan verdwijnt de kracht. In de serie interviews met de 'vingers' verscheen in het Bronbeek Bulletin van juni juli Kees Bolderman, voorzitter van Kumpulan. Hij is een bekende op Bronbeek: bijna acht jaar (april 2002- december 2009) was hij commandant.

Ontstaan

"Kumpulan was van 1915 tot 1986 het ‘hospitaaltje’ van Bronbeek. Daarna kwam in de vernieuwde noordvleugel van het tehuisgebouw een aparte verpleegafdeling tot stand. Daardoor had het hospitaaltje geen functie meer en kwam het leeg te staan." Kees Bolderman vertelt lachend, dat hij het hospitaaltje van Bronbeek dan al kende. In 1970-1971 was zijn grootvader hier opgenomen.
Hijzelf woonde in Arnhem en bezocht zijn grootvader regelmatig. Er waren twee ziekenzaaltjes (nu het restaurant) en een huiskamer (de tegenwoordige serre) waar hij vaak met zijn opa zat.
Hoe uit het hospitaal de Kumpulan ontstond, is een boeiend verhaal. Eind 1970 dreigde het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek door het Ministerie van Defensie te worden gesloten. Er mochten geen nieuwe bewoners meer worden opgenomen. Men wilde van het tehuis af. De kwestie sleepte zich voort.
Bewoners en personeel verkeerden jaren achtereen in onzekerheid. Vanaf 1983 kwam er verzet tegen die situatue situatie. De heer Spijkerboer nam het initiatief een stichting op te richten, om Bronbeek te steunen. Burgemeester van Arnhem Job Drijber, wiens oom de vierde commandant van Bronbeek was, werd voorzitter van de nieuwe stichting 'Vrienden van Bronbeek', met als doel behoud van het tehuis.
Veel verenigingen die iets met Indie te maken hadden sloten zich aan. De steun was breed. De Vrienden van Bronbeek vochten samen met de toenmalige commandant Willem Epke voor het behoud van Bronbeek. En dat doel werd bereikt, op voorwaarde dat de basis van Bronbeek breder werd: professionalisering van museumfunctie, een plaats om te herdenken en gedenken, en ondersteuning van het Veteranenbeleid van Defensie. Ook ontstond er een ambitieus plan voor de oprichting van een soort mini –IndonesiŽ, dat in het oude ziekenhuis hospitaaltje moest komen.
Dat kwam er uiteindelijk niet. Wel een reŁnie- en congrescentrum. Zo werd op 13 november 1989 de Stichting Kumpulan Bronbeek opgericht als een ‘dochterstichting’ van de Vrienden van Bronbeek. Om het hospitaaltje gereed te maken voor de nieuwe fase, was enorm veel geld nodig.
Dat werd ingezameld mede dankzij de inzet van de toenmalige commandant Bronbeek Brigade-generaal tit. bd der Fusiliers #Rudy Boekholt
Op 24 september 1992 opende Minister van Defensie Relus ter Beek het gebouw.
 

In de late jaren 1990 is er een teruggang: de winst blijft uit, terwijl asbestsanering en andere aanpassingen noodzakelijk zijn. In 2003 dreigt er zelfs een faillissement. Dan is Kees zelf commandant en hij grijpt stevig in. In ruil voor financiŽle steun vanuit Defensie krijgt het bestuur van Kumpulan twee opties voorgelegd.
Bij de eerste optie wordt Kumpulan deel van de organisatie van KTOMM Bronbeek, inclusief personeel; bij de tweede optie komt de Stichting Kumpulan Bronbeek onder curatele van Defensie. In ruil voor de financiering van de saneringen en verbouwingen. Uiteindelijk wordt het optie 2.
Het gebouw wordt eigendom van Defensie, en Kumpulan huurt het. De commandant Bronbeek is in de nieuwe constructie voorzitter van de stichting Kumpulan Bronbeek en zijn hoofd bedrijfsvoering lid van het bestuur. Het werkt. Vanaf dat moment gaat het beter met ReŁnie en Congrescentrum Kumpulan, mede ook dankzij de nieuwe manager, Cees Kersten. Na verloop van tijd is de onder curatele stelling niet meer nodig en wordt stilzwijgend beŽindigd. In 2017 is er groot feest wegens het zilveren jubileum.

Wat is Kumpulan eigenlijk?

"Kumpulan is vooral een reŁnie en congrescentrum en met name ontmoetingsplaats voor veteranen en postactieven van Defensie en de Indische gemeenschap. Zo stond het aanvankelijk ook in de statuten van Kumpulan. Die basis is in de loop der jaren verbreed en ook statutair gewijzigd. Bronbeek Museum bezoekers kunnen hier terecht, als ook passanten, jubilerende verenigingen komen hier bij elkaar en verjaardagen worden hier ook gevierd."
"We maken geen reclame naar buiten. Er is geen acquisitie. Het is allemaal hoort-zegt- het-voort. De kwaliteit van de keuken is er debet aan dat veel mensen hier graag komen eten."
Het is een bijzonder restaurant, mag er winst gemaakt worden?
 
"Winst klinkt zo commercieel. We hebben lange tijd in de rode cijfers gestaan. Gelukkig ligt dat inmiddels ver achter ons. We hebben een gezonde bedrijfsvoering. En natuurlijk gaat het het ene jaar beter dan het andere jaar."
"Mijn grootste zorg is nu de veroudering van het personeel en de vrijwilligers. Er zijn personeelsleden die al vijfentwintig jaar in dienst zijn van Kumpulan. Het verloop is nul. We hebben nu twee jongere koks in de keuken erbij, die het vak op de werkvloer leren. Zij moeten zich de specifieke smaak van Kumpulan zich eigen maken. Verder hebben we oproepkrachten."

 

Hangt dat samen met wat er op landgoed/museum Bronbeek gebeurt?

"Volgens mij niet... Natuurlijk zijn er evenementen, waarbij we samen werken met Bronbeek. We zijn hier de catering bij uitstek bij de grote herdenkingen in augustus en september. Dus er wordt een groot aantal zaken samen gedaan met Bronbeek maar we zijn volstrekt autonoom. Er zijn veel reŁnies, studiedagen, verjaardagen, noem maar op."

Een vraag die veel mensen stellen is waarom de keuken al om zes uur dicht gaat.

"Het is geen normaal restaurant. We moeten rekening houden met de omgeving, dus onze Bronbeekbewoners en de buurt. Je kunt niet elke avond tot diep in de nacht allerlei partijen houden. En ook niet onbelangrijk, we hebben een beperkt aantal personeelsleden in dienst. Er zijn elf vaste medewerkers: dat zijn de manager en de administratieve kracht, vier koks en de rest is bediening. Gelukkig hebben we vrijwilligers die tijdens grote happenings het eten opscheppen, dat is de opschepploeg.
Sommige van deze vrijwilligers werken ook in het winkeltje, als parkeerwacht of zijn museumgids."
Is het raar om als oud-commandant voorzitter van Kumpulan te zijn?
Toen ik het commando overdroeg aan mijn opvolger, heb ik het voorzitterschap van Kumpulan Bronbeek behouden. Als oud-commandant weet ik natuurlijk als geen ander waar een commandant tegen aan kan lopen. Juist omdat ik dat weet, werkt het makkelijker.
Hoe verloopt een gewone dag?

Om half elf gaan we open. Cees Kersten, de manager, heeft de dagelijkse leiding met betrekking tot roosters en de gang van zaken. Als bestuur bemoeien we ons daar niet mee. Wij sturen op afstand maar die afstand is niet groot. Elke maand is er een bestuursvergadering.

Vaak ben ik zelf om verschillende redenen twee Š drie keer in de week in Kumpulan aanwezig, maar zeker niet elke dag. Als bestuur zijn we de werkgever van al het personeel, dus we hebben te maken met zaken als de wet poortwachter en contacten UWV.

 
   
Hoe is het contact met de wijk, buiten Bronbeek?
"Nu is het goed. Maar dat is anders geweest. In de tijd van commandant generaal Geerts was er rumoer in de wijk omdat er toen een achteruitgang op het landgoed kwam. Na dat rumoer is de verhouding hersteld en die durf ik nu zelfs heel goed te noemen. Het komt ook omdat Kumpulan, de wijk in de gelegenheid stelt specifieke dingen in Kumpulan te organiseren.
In 2018 is parkeren in de buurt een probleem geweest. Op sommige Bronbeek-evenementen komen veel bezoekers die op het Bronbeekterrein en in de buurt parkeerden. Uiteindelijk heeft de commandant Bronbeek als eindverantwoordelijke ervoor gezorgd dat de auto’s voortaan geparkeerd werden op de Han, op straffe van wegslepen. De buurtbewoners kregen als compensatie een muziekconcert aangeboden.
Je moet hier niet tot diep in de nacht allerlei bruiloften en partijen hebben, dan krijg ik ook de commandant van Bronbeek op mijn nek. Uiteindelijk is hij eindverantwoordelijk voor alles wat hier gebeurt op het terrein. Daar houd ik me aan, want ik ben zelf commandant van Bronbeek geweest."
Kumpulan manager Cees Kersten: "Het is noodzaak om de Indische normen en waarden goed te kennen en om voortdurend oplossingen te zoeken en te improviseren om de klant tevreden te stellen. Het kleine gebaar dat wij vaak maken ontmoet grote waardering van de klant. Voor mij is het grootste compliment wel wanneer een Indische mijnheer of mevrouw zegt: “Het is alsof ik thuis kom.” (foto Kumpulan)
 
-◊-Viering 25 jarig bestaan 1 september 2017
-◊-Kumpulan ReŁnie- en Congrescentrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com

 

SVVB
 
 
@ SVVB