NIEUWS

Herdenking opheffing KNIL op 29 mei 2019 (foto's Geertje en Roger Veringmeier)
geplaatst 30 mei
Herdacht werd de opheffing van het KNIL 26 juli 1950, tegelijkertijd is het Regiment van Heutsz op die datum opgericht. Deze laatste is vernoemd naar luitenant-generaal Van Heutsz. Het regiment is de opvolger van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) Het zet de tradities van dit leger voort. Ook draagt het de tradities van het NDVN, Nederlands Detachement Verenigde Naties, dat in de Koreaanse Oorlog vocht. Het regiment bestaat tegenwoordig uit het 12e Infanteriebataljon Luchtmobiel (AirAsSauLT) te Schaarsbergen
De Commandant van het 12e infanteriebataljon Regiment van Heutsz is Luitenant-Kolonel G.F.G. Dolmans
Herdenking:
Na een kopje koffie in de commandantswoning trokken de genodigden waaronder, - de ambassadeur van IndonesiŽ de heer I Gusti Agung Wesaka Puja, - de militair attachť van IndonesiŽ, - namens de Commandant Luchtstrijdkrachten. de kolonel Johan de Jongh, en - adjudant van de Koningin naar het KNIL monument waar de herdenking plaatsvond.
 
 
Toespraak Luitenant-Kolonel G.F.G. Dolmans:
Ook namens commandant Bronbeek heette de lt-kolonel Dolmans een ieder welkom op het prachtige landgoed Bronbeek en bij het Regiment Van Heutsz voor de jaarlijkse herdenkingsceremonie voor het monument van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger afgekort; het KNIL.
 

A special welcome to His Excellency the Ambassador of the Republic of Indonesia. Your Excellency, we welcome you here with strong feelings of friendship. Your presence emphasizes the importance of our shared history. A history with gains and sacrifices. Let us not forget that during the Japanese occupation and the Indonesian struggle for independence more than 100.000 Indonesians died for freedom. A history that welded a bond between our two nations. Our Regiment stands to that bond. Please allow me to continue in Dutch.

Dames en heren. Voor u staat het 12e Infanteriebataljon AASLT. De A-Javacompagnie is vandaag niet aanwezig. Zij zijn momenteel ingezet in het kader van de Capacity Building Mission Iraq.

De B-Wonjucompagnie is sterk vertegenwoordigt en maakt zich gereed voor een vier maanden durende plaatsing in de West ter ondersteuning van de civiele autoriteiten en politie.

De C-Nudaecompagnie staat in de rol van Special Operations Forces Support eenheid gedurende heel 2019 gereed voor NATO’s snelle reactiemacht; de VJTF. De D-Atjehcompagnie is recent teruggekeerd uit Mali en concentreert zich momenteel op de doorontwikkeling tot SOF Support eenheid. U hoort het al; De inzet van militairen van ons
Regiment voor vrede en vrijheid is het afgelopen jaar onverminderd voortgezet en gaat gewoon door.
Onze regimentsgeschiedenis start op 14 september 1814 met de oprichting van een Koloniale Strijdmacht. Koning Willem I gaf met Koninklijk Besluit nr. 60 het startsein voor nadrukkelijke militaire aanwezigheid van Nederlandse strijdkrachten in Nederlands-IndiŽ. 18 jaar later tekende de Koning voor de oprichting van het Nederlands Indisch Leger, dat als Koninklijk Nederlands Indisch Leger, op 26 juli 1950, werd opgeheven. Het Regiment Van Heutsz wordt vervolgens opgericht en heeft de eer om de rijke krijgsgeschiedenis en prachtige tradities te beschermen en uit te dragen. Tot op de dag van vandaag doen wij dat met trots en vastberadenheid.
Ik citeer Hare Majesteit Koningin Juliana: “Met ingang van 26 juli 1950 houdt het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger op te bestaan. Met die dag eindigt zijn lange, bewogen en roemrijke historie van bijna 120 jaren. Uw vaandels, waarvan er vier de Militaire Willemsorde verkregen als hoogste dapperheidsonderscheiding, toonden de daden van
moed, beleid en trouw, die zo talrijk zijn geweest in de geschiedenis van het KNIL. Nooit werd tevergeefs een beroep op U gedaan. Trouw hebt gij door de tijden heen Uw plicht vervuld.’ Einde citaat.
Met trots dragen wij de Willemsorde 4 e klasse aan ons vaandel, waarmee we de verrichtingen eren van de dapperen van het 7 e Veldbataljon op Bali in 1849, het 3 e Veldbataljon in Atjeh tussen 1873 en 1876, het Korps Marechaussee van Atjeh en Onderhoorigheden en de Militaire Luchtvaart KNIL. Met even grote trots dragen we de gouden zon van IndiŽ in ons wapen, op onze baret en op onze junglehoed. We trekken aandacht met onze klewangs, lokken vragen uit, zodat we steeds opnieuw en steeds met trots het verhaal van onze traditie, het verhaal van het KNIL kunnen vertellen.
UW VERHAAL.
Er zijn ontelbare verhalen, maar soms wordt een verhaal ineens weer actueel. Dat maakt de andere verhalen niet minder indrukwekkend of minder belangrijk maar soms… Henk Bouwens diende tijdens en na de tweede wereldoorlog binnen het KNIL. In december 1941 werd hij door het Japanse leger tot krijgsgevangene gemaakt. Tot zijn bevrijding, 4 jaar later,
in 1945 heeft hij moeten werken aan de Birma-Siam spoorlijn. Tijdens zijn gevangenschap was hij voortdurend bang om verkracht te worden. Henk meldde zich aan als keukenhulp en op die manier kreeg hij af en toe restjes eten. Die at hij niet zelf op, maar gaf hij aan de ouderen.
Over kameraadschap gesproken!. Samen met zijn maatje Jan stal hij medicijnen voor een dokter die ook krijgsgevangene was. De dokter kon daarmee zieke medegevangenen helpen.
Met Kerst ging Jan zonder Henk op pad om eten te stelen voor ondervoede medegevangen. Jan werd betrapt en opgehangen. Henk bleek door mishandelingen en ondervoeding bij terugkomst onvruchtbaar. Henk kreeg last van nachtmerries. Hij was dan zo bang dat hij zijn vrouw sloeg. 3 maanden geleden kreeg de inmiddels 95-jarige Henk uit handen van de burgemeester van Veldhoven het Oorlogsherinneringskruis en het Ereteken Orde en Vrede uitgereikt. Erkenning! 71 jaar te laat. De meeste van dit soort onderscheidingen wordt dan ook postuum uitgereikt.
Stel je voor dat de mannen van de Delta compagnie hun medaille voor de missie in Mali van vorig jaar in 2090 zouden krijgen. Dat is eigenlijk niet voorstelbaar toch?!
De inzet van de militairen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger heeft ons aller respect. Net als in voorgaande jaren hebben een aantal van u de weg naar Bronbeek weer gevonden. Helaas steeds minder in aantal, maar nog altijd trots en met opgeheven hoofd. Vergezeld van partners en familie die in de loop van de tijd deelgenoot zijn geworden van
uw ervaringen. Hoewel vele jaren verstreken zijn blijven de herinneringen. Zoals in het verhaal van Henk, goede en slechte herinneringen, waarvan je nooit weet wanneer ze boven komen, wat ze met je doen. Velen van hen keerden niet terug bij hun familie en vrienden. Zij lieten een onnavolgbare leegte achter. Herdenken houdt de herinnering levend, maar doet ook na 69 jaar nog pijn. Uw aller aanwezigheid hier vandaag als onze gast maakt deze herdenking bijzonder. De kinderen en kleinkinderen van reeds overleden KNIL militairen die vandaag gekomen zijn wil ik nadrukkelijk bedanken voor hun aanwezigheid. Jullie aanwezigheid onderstreept uw betrokkenheid, interesse en vooral jullie trots.
We zijn dadelijk 1 minuut stil. We keren even terug naar wat er is geweest, naar wat en wie in IndiŽ moest achterblijven, naar de mooie en de intens verdrietige momenten. Aansluitend leggen we een krans voor allen die op eervolle wijze hun taak voor het Koninkrijk in het voormalig Nederlands-IndiŽ hebben verricht. Die onderdeel uitmaakten van
het KNIL of daarmee verbonden waren.
 
Ik wens u allemaal een mooie herdenking en een fijne reŁnie toe.
   
Een foto compilatie van de ceremonie:  
 
 

Na de herdenking een genoeglijk samenzijn, waarbij er zelfs de potjo potjo gedanst kon worden.

-◊- Herdenking opheffing KNIL 2018
-◊- Datum oprichting Oost Indisch Leger - Onderzoek Willem Plink 2017
-◊- Herdenking opheffing KNIL - met in de middag een lezing van Vilian van de Loo 2017
-◊- Herdenking opheffing KNIL op 4 juli 2016 - Molukse KNIL-veteranen eregast.
-◊- Herdenking opheffing KNIL 26 juli 2015
-◊- film - Opheffing van het KNIL 26 juli 1950 Het bevat de opheffingsceremonie van de KNIL in Jakarta in 1950 en een  
      kranslegging op de militaire
erebegraafplaats Menteng Pulo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
  •  mail: svvb1983@gmail.com
  •  

    SVVB
     
     
    © SVVB