NIEUWS
Militaire bedevaart 2019, 16 tot en met 19 mei 2019
 geplaatst 22 mei 2019
Lourdes staat in het teken van Ontmoeten. Elkaar ontmoeten, zoals dat destijds door de initiatiefnemers, de Franse en Duitse geestelijk verzorgers – ook werd beoogd.
 

Als je elkaar ontmoet, betekent dat immers Contact, Dialoog – en daardoor begrip voor elkaar.

Zo ontmoeten actief dienende militairen veteranen van Indië, Nederlands Nieuw Guinea of Korea, militairen in opleiding oudere collega’s elkaar in Lourdes .

(foto's Martien Lucius, Anneke Laamers vd Berg en Geertje Besselink)

zie ook #facebook foto's

 

 
Ontstaan Militaire bedevaart Lourdes
In de winter van 1944, toen Frankrijk al bevrijd was, nam de priester André Besombes, pastoor van de St-Exupèreparochie te Toulouse, het initiatief tot het organiseren van een bedevaart naar Lourdes voor leden van de Forces Françaises de I'Intérieur (de FFI), te vergelijken met de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten.
Tot de deelnemers behoorden in het begin enkele tientallen leden van de FFI en ook Sovjetmilitairen. (Vermoedelijk betreft het hier een bataljon Armeniërs die eerst in Duitse dienst waren geweest en op het einde van de oorlog gekozen hadden voor het geallieerde kamp). Belgische ex-krijgsgevangenen gingen in 1948 naar Lourdes om dank uit te brengen voor hun bevrijding. Meerdere militairen uit NAVO landen volgden. In 1966 volgden Polen en Hongaren en sinds de val van de muur in 1989 volgden ook militairen uit het Oostblok. In 1958 kregen de deelnemers een speciaal insigne uitgereikt en spreekt men ook van de eerste officiële Internatonale Militaire bedevaart.  
Deelname Duitse militairen
De deelname van Duitse militairen aan de bedevaart in 1958 bleef niet onbesproken. De Franse autoriteiten waren bang dat het verschijnen van Duitse uniformen op Franse bodem verzet bij de bevolking zou oproepen en hadden
bepaald dat de Duitse militairen in burger met een speciale bedevaartstrein zouden reizen en pas In Lourdes hun uniform zouden aantrekken.
Wanneer dat geen problemen zou opleveren, dan kon dat zo blijven, zo niet, dan geen uniform!
Het liep anders.
De Belgische aalmoezenier Willy Schuurmans, sinds 1968 nauw betrokken bij de PMI en kenner bij uitstek van diens geschiedenis, vond in Duitse archieven het volgende verhaal:
Het Duits contingent, in burger dus, naderde Lourdes. Boven hun trein verschenen twee Franse gevechtsvliegtuigen die, wetend dat het militaire bedevaartgangers waren, laag over vlogen en wenkend met hun vleugels een welkomstgroet brachten.
De Duitse NAVO-militairen dachten: Wij zijn welkom! Zij trokken hun uniform aan en stapten in Lourdes zo uit de
trein.
Uiteraard opwinding bij de Franse militaire autoriteiten. De commandant van het Duitse contingent vond het juiste antwoord, om zo te zeggen het flexible response.
In de nacht arriveerde met grote vertraging een trein met Franse militaire bedevaartgangers.
Zij kwamen uit Algerije, hadden een moeilijke overtocht gehad, hun trein kwam, in plaats van in de middag, In de nacht aan, kortom, ziekte en ellende.
De Duitse kolonel liet zijn mannen uit bed komen, marcheerde ze af naar het station, heette de Franse wapenbroeders welkom en de Duitse militairen droegen de bepakking van hun Franse collega's naar het Camp militaire.
Het verhaal werd snel bij de bevolking bekend en het Duitse uniform kon geen kwaad meer doen.
uit: Operatie Lourdes - vijftig jaar militaire bedevaart 1958-2008 Kees Schulten
Militaire bedevaart Lourdes - Bronbeek bewoners
300 militairen, veteranen en 9 bewoners/veteranen van Bronbeek met verzorging en begeleiders. Met deze delegatie nam de Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging het weekdn van 17/19 mei deel aan de 61e Internationale Militaire Ontmoeting in Lourdes.
Daar ontmoetten ze duizenden andere militairen uit 65 landen. Saamhorigheid, bezinning en …...feest!
Vlootaalmoezenier/organisator Gertjan Jorissen had er voor de vierde keer voor gezorgd dat er wederom een delegatie Bronbekers in Lourdes aanwezig was
Dit keer leek het weer maar niet op te klaren. De Nederlandse mis, 's morgens heel vroeg bij de grot, 17 mei was mooi maar er kwam wel heel veel hemelwater. Iedereen had natte voeten.
 
   
Het programma moest zelfs iets aangepast worden. Onze Bronbekers hebben de Kruisweg voor de zieken in de hal van het hotel 'gelopen'.
Natuurlijk zijn de Kruisweg beelden mooier bij het verhaal, maar zoals aalmoezenier Gertjan Jorissen en aalmoezenier Sanneke het Kruisweg verhaal vertelden, werd het toch heel bijzonder.
De lichtprocessie was prachtig, al die lichtjes in het schemerdonker gaf een heel speciale sfeer.
Maria werd o.a. gedragen door onze Koninklijke Marechausse
Ook minister van defensie mevr Bijlleveld maakte 2 dagen van deze 61e Militaire bedevaart mee.
Dit werd zeer gewaardeerd. Tijdens de internationale openingsviering kwam ze samen met commandant Bronbeek en voorzitter Nederlandse Militaire Bedevaart Frank Marcus naar de plek waar de Bronbekers zaten om ze de hand te schudden en een praatje te maken.
Minister van defensie drs. Bijleveld was 2 dagen in Lourdes en zij maakte dus een aantal zaken mee, waaronder de openingsviering in PiusX. Ze bezocht samen met cdt Bronbeek kolonel van Dreumel en de voorzitter van de SMLB, KTZA Marcus heel even de Bronbekers
Tijdens receptie in Transit Accuel Notre Dame bedankte Frank Marcus aalmoezenier Gertjan Jorissen voor het vele werk en aanmoediging om ook Bronbekers deze Militaire bedevaart te laten meebeleven.
En onder de pelgrimmers, deze keer ook commandant Bronbeek, kolonel van Dreumel en zijn echtgenote, die ook een Engel kreeg.
Elke avond trokken de commandant en zijn vrouw naar het hotel waar de Bronbekers vertoefden. Daar werd zelfs de Potjo Potjo gedanst. Waar ook de Potjo Potjo gedanst werd was op de afscheidsreceptie op het terras van Transit Accuel Notre Dame.

Prachtige plaatjes leverde dat op. Ook een aantal andere pelgrimmers lieten zich verleiden tot het dansen van de Potjo Potjo

Na de Nederlands afsluitingsviering en het bijzetten van de delegatiekaars op het heiligdom werd er door de Bronbeek delegatie nog een kaars gebrand voor de Bronbekers die in het verleden meegegaan waren naar Lourdes en ondertussen overleden zijn. Ook werd er gedacht aan de Bronbeek bewoners die graag mee hadden gewild en door gezondheid niet mee konden. 
Regimentsfanfare Grenediers en Jagers liepen als vanouds weer met de groep Nederlandse veteranen mee naar de verschllende locaties.
De laatste avond gaven ze een schitterend concert in Basilique du Rosiere samen met opera zangeres Johannette Zomer. Een mooie passende locatie.
met dank aan Vlootaalmoezezier Gertjan Jorissen en de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart met als voorzitter KTZA Frank Marcus
Zie ook de foto's op facebook : #Lourdes foto's 2019
 
 
   

&&&&&&&&&&&

-◊-Militaire bedevaart Lourdes 2016 (Bronbeek bewoners)
-◊-Militaire bedevaart Lourdes 2017 (Bronbeek bewoners)
-◊-Militaire bedevaart Lourdes 2018 (Bronbeek bewoners)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com

 

SVVB
 
 
@ SVVB