NIEUWS
Koningsdag Bronbeek 2019 27 april 2019
geplaatst 29 april 2019
Een foto uit de oude doos. Koning Willem Alexander op Bronbeek 17 juni 2015. Op dat moment toegesproken door Bronbeek bewoner de heer Ottevanger.

Koningsdag 2019: Commandant Bronbeek kolonel van Dreumel: .....'Prachtige Koningsdag op ons Bronbeek. Na de buitengewone vlaggenparade met bewoners, vrijwilligers, personeel en heel veel gasten van tompoezen genoten. Begin van de middag de receptie met vele genodigden in de commandantswoning. De Commissaris van de Koning en de Burgemeester van Arnhem namen tot slot de muzikale afsluiting door de Regimentsfanfare Grenadiers en Jagers in ontvangst. Een feest!....

   
Toespraak  commandant Bronbeek kolonel K.G.J. van Dreumel
Generaals, oud commandanten, dames en heren, van harte welkom op Bronbeek op deze …. Koningsdag.
Een heel speciaal welkom voor de nieuwe Commissaris van de Koning in Gelderland. Mijnheer Berends wij voelen ons niet minder dan vereerd met uw aanwezigheid vandaag. Ik weet dat het eerste jaar op een nieuwe functie een aaneenschakeling van momenten van kennismaken is en dat je daar doorlopend keuzes in moet maken. Dat u vandaag onder anderen de keuze voor Bronbeek hebt gemaakt waarderen we daarom bijzonder. De kennismaking met ons tehuis, museum, landgoed, veteranenpleisterplaats en herdenkingscentrum kan niet anders dan kort en dus oppervlakkig zijn. Ik nodig u dan ook van harte uit om snel nog eens terug te komen, zodat we onze Arnhemse, Gelderse en nationale parel in de kroon in zijn volle glorie kunnen laten zien. Wij kijken daar naar uit.
foto's openbaar: Commissaris van de koning: J.C.G.M. Berends  Burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch Ambassadeur van Indonesië de heer I Gusta Agung Weska Puja
Mijnheer de burgemeester, als er iemand geleefd wordt op een dag als vandaag, dan is het de burgemeester wel. We zijn geweldig blij dat u ons opnieuw heeft weten in te passen in uw overladen koningsdagprogramma, hoewel we voor het passen en meten natuurlijk vooral onze management assistenten voor zouden moeten eren. Zowel ons Arnhems stadswapen als Bronbeeks gouden zon van Indië dragen de koningskroon, die we vandaag samen vieren. Daarmee is het ook in het bijzonder óns feestje en dat onderstreept u met uw aanwezigheid. Dankuwel.
With humble honour we recognize the ambassador of the Republic of Indonesia as our regular guest. Your excellency, we treasure the warm friendship we experience between Bronbeek and the Indonesian embassy and especially with your excellency personally. We have found a way to use our common complex history, in which Bronbeek tries to further and further specialize itself, as a powerful motor of current and future cooperation and true friendship. Bronbeek hopes to further professionalize and enshrine our cooperation on the field of our shared heritage. A deep felt welcome in our midst, sir.
Waar civiel en militair elkaar in Arnhem en in Gelderland raken mag ook 11 Luchtmobiele brigade AASLT ‘7 December’ niet ontbreken. Kolonel Van der Have welkom op ons Bronbeek. Fijn dat u er kunt zijn vandaag.
En ik mag in dit rijtje natuurlijk mijn regimentscommandant, de commandant van het Regiment Van Heutsz, niet vergeten. Welkom op onze ‘baseplate’ Guy.   
Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek voelt de relatie met Zijne Majesteit de Koning en zijn Huis met grote diepgang. Waar u ook kijk, u beweegt zich op Bronbeek altijd letterlijk onder het oog des Konings. Zijne Majesteit kroont met zijn aanwezigheid de ingang. Het portret van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden, ter rechter zijde, herinnert ons dagelijks aan de warme aandacht die wij van onze beschermvrouwe mogen ervaren. En dan zeker in de eetkamer () waar Koning Willem I, II, III, Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana u in de gaten houden. Tot hier in de muziekzaal waar Koning Willem III en Koningin Emma boven ons uit tronen. Standbeelden en koningslinden maken het Huis van Oranje zichtbaar op de rest van het landgoed. U heeft ongetwijfeld onze nieuwe, pas geplante, Wilhelminalinde, een nazaat van de oorspronkelijke boom al bewonderd. Bronbeek brengt al onze vorsten ieder jaar trouw een bloemenhulde ter gelegenheid van hun geboortedag. De relatie met het Koninklijk Huis zit in ons DNA.
Bronbeek voert per slot van rekening een koninklijke opdracht uit. Niet gewoon een Koninklijk Besluit, in de technische benaming van de wet, maar vooral ook een daadwerkelijk besluit van de Koning, een persoonlijke wens (en voor de militairen onder ons: ‘een wens van een meerdere …’), dus een opdracht. Een opdracht van de Koning bij wet vastgelegd. En wat een relevante en eervolle opdracht is dat. Bewoners, vrijwilligers en personeel werken iedere dag hard aan de zo goed mogelijke uitvoering ervan. Uitdagingen stapelen zich op: naleven van steeds strengere zorgwetgeving, de vervanging van de vaste tentoonstelling in 2021 en de technische toestand van onze infrastructuur, om er maar eens wat te noemen.
Vandaag markeert ook op de dag af de afronding van het eerste jaar van mijn prachtige commando en ik wil één observatie met u delen. Iedereen die van buiten de defensieorganisatie naar Bronbeek kijkt, roemt ons om onze kwaliteit, ons maatschappelijk waardevolle werk en onze prachtige, haast sprookjesachtige, uitstraling. En toch heb ik een jaar lang, bijna wekelijks wel ergens binnen de defensieomgeving een schier agressieve nut-en-noodzaak-discussie moeten voeren. In plaats van de parel in de kroon te omarmen en te etaleren, kiezen sommigen er steeds weer voor om te zagen . Gelukkig zijn het onderstromen, is het gerommel in de diepe diepte onder de vulkaan, maar het roept naar mijn overtuiging wel om waakzaamheid en ambassadeurschap.
Maar wat is Bronbeek mooi en wat is het een eer daar aan te mogen werken. Wat een prachtige en koninklijke opdracht.
Vandaag viert Nederland zijn monarchie, zijn Koning en Bronbeek daarenboven zijn koninklijke opdracht. Natuurlijk, echt Nederlands, met op de achtergrond een nut-en-noodzaak-discussie, maar vandaag overheerst het respectvol etaleren van onze vorst als symbool van nationale eenheid en kritische trots. Vandaag omarmen we de kroon, waarin onze nationale parels schitteren. Vandaag ook vieren we de verjaardag van één man, die energiek, dienstbaar, loyaal en met persoonlijke offers zijn leven in het teken van het algemeen belang stelt. Vandaag zijn we trots op het Koninkrijk der Nederlanden onder Oranje.
Dames en heren, mag ik u vragen om samen met mij een heildronk uit te brengen op Zijne Majesteit Willem-Alexander, Koning der Nederlanden, en hem daarmee voorspoed, geluk en gezondheid toe te wensen.
Zijne Majesteit de Koning, dat hij leve.
Dankuwel
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com

 

SVVB
 
 
@ SVVB