NIEUWS
Verjaardag KTOMM Bronbeek 19 februari 2019   (foto's Geertje)
geplaatst 19 febr
 
19 februari, DE verjaardag van KTOMM Bronbeek.
Op deze dag ook altijd een fotomoment van onze veteranen. 
 
De jaarlijkse viering is bij het borstbeeld van koning Willem III. 
Na de toespraak van commandant Bronbeek kolonel Karel van Dreumel werd er een bloemetje gelegd bij zijn borstbeeld.
Dit jaar werd het een speciale verjaardag, de Bronbeekvlag werd door twee bewoners op het dak! van tehuis Bronbeek gehesen.
Kortom het was echt een feestelijke verjaardag.
De vlaggenhijsers controleren hun werk ...
Toespraak van kolonel van Dreumel
19 februari 2019 en dus u allemaal van ganser harte gefeliciteerd met ónze 156ste verjaardag. En we staan stil bij de geboortedag van onze grondlegger, Koning Willem III, 202 jaar geleden.
156 jaar geleden opende Bronbeek bij Koninklijk Besluit zijn deuren. 156 jaar oud, dan zou je verwachten dat Bronbeek een rotsvast verankerd element in de Nederlandse samenleving is. Dat het een kroonjuweel is waarmee het Ministerie van Defensie en daarmee de Nederlandse samenleving laat zien zijn onaantastbare zorg tot aan het graf zal garanderen (veteranennota) voor hen die zichzelf helemaal (inclusief leven, lijf en leden) in dienstbaarheid ondergeschikt maakten aan het belang van ons Koninkrijk.
En toch … daar waar men buiten de Defensieorganisatie vaak zoekt naar superlatieven om hun bewondering en soms zelfs aanbidding van ons instituut uit te drukken, komt binnen het verband van onze eigen opdrachtgevers steeds de scherpe discussie terug over het hoe en vooral het waarom van Bronbeek. Zelfs een wettelijk vastgelegde opdracht lijkt niet heilig, ook na 156 jaar en al 156 jaar niet.
En toch … vieren wij ondanks dit alles vandaag onze 156 jarige verjaardag. 156 jaar min of meer vechten, soms zelfs tegen eigen troepen. Maar we zijn er nog. Een tikkie stram, hier en daar wat slijtage, wat littekens op onze ziel, maar steeds vol energie en gedreven bezig om ons aan te passen aan de veranderende omgeving. Met samenwerking, dialoog en adaptief vermogen waar mogelijk, maar vechtend (desnoods met blanke klewang [figuurlijk]) waar nodig.
Een verjaardag is een feestje, maar ook een moment van reflectie. Even kritisch naar jezelf kijken. Ik ben er al 156 jaar, maar ben ik nog de goede dingen aan het doen. En belangrijker nog: ben ik klaar voor de komende tijd, de komende 156 jaar? Ik wil in dit verband nog maar eens herhalen, dat Bronbeek bestaat uit 5 separate elementen (het tehuis, het museum, het landgoed met zijn monumenten, veteranen en stichtingen en niet te vergeten Kumpulan).
Vijf elementen die in onderling verband samen sterker zijn dan de som der delen: 5x1=6. Dat effect ontstaat overigens niet vanzelf. De verbindende factor tussen de elementen, de lijm, de elastiek of eigenlijk de smeerolie smeedt de heleboel samen tot een geheel. Dat wondermiddel, de motor die Bronbeek als een geheel laat functioneren, dat zijn wij [!]. Het is ons vlees en bloed, of eigenlijk onze inzet, onze instelling, onze mentaliteit, onze samenwerking en onze wil [!] die Bronbeek maakt tot een sterk succes. Die maakt dat 5x1 niet 6, maar 7 is. Ik heb in het afgelopen krap één jaar de smeerolie zien groeien. Ik heb mensen van hun eiland zien stappen.
Ik zie binnen het managementteam mensen meedenken in de uitdagingen van de andere disciplines. Ik zie de inwonerscommissie inhoudelijk meediscussiëren over zaken die ons samen raken. Ik zie de medezeggenschap momentum oppakken. Met informatiebijeenkomsten over het ouder wordende brein en het cliëntendossier bereikten we al meer dan de zorg alleen.
Ik daag iedereen uit om dit soort initiatieven uit te breiden. Wat dachten we van een willekeurig museumbezoek onder leiding van de museumstaf, waarbij niet alleen mooie dingen bekeken worden, maar ook over de technische kant gesproken wordt. Want als je je bijvoorbeeld als museumstaf niet betrokken voelt bij het welzijn onze bewoners, als bewoner niet geïnteresseerd ben in onze herdenkingen en veteranen, als je als zorgmedewerker niet geïnteresseerd bent in het ambtsjubileum van een van onze PARESTO-medewerkers of, en het zijn maar fictieve voorbeelden, als je als medewerker de Bronbeekverjaardag irrelevant vindt, dan is er iets mis, dan mis je iets, dan missen wij iets.
Misschien wel het aller belangrijkste van dit alles is de wil om samen te werken, te praten en te leven. Respect voor en vooral ruimte geven aan elkaars mening, respect voor elkaars inzet, respect voor elkaars eigenaardigheden en zelfs respect voor elkaars onhebbelijkheden, oh en niet te vergeten respect voor elkaars eigendommen. Spreek elkaar aan, maar val elkaar niet aan. Het personeel niet. De bewoners niet. Wij zijn het elastiek van vlees en bloed wat Bronbeek bij elkaar brengt en laat functioneren. Zonder respect breekt het elastiek.
Want 33 vaste medewerkers, 46-50 bewoners, tientallen ondersteuners van GOM, PARESTO en FBD, 60-80 vrijwilligers en Kumpulan personeel maken wij van Bronbeek één gezamenlijk succes, één feest van fijne zorg, van een goed verhaal van vervlogen tijden, van Koninklijke allure, pracht en praal en van een warm bad voor onze bezoeker. En misschien een beetje egoïstisch, maar zeker ook een groot genot van werken en wonen voor onszelf.
Op 19 februari 1863 konden kersverse bewoners en personeel van het kersverse Bronbeek niet vermoeden, dat 156 jaar later hun erfopvolgers bij elkaar zouden komen voor een verjaardagsfeestje. Als je 100 wordt, krijg je een taart van de burgemeester en een brief van de Koning. Laten we gaan kijken wat je krijgt als je 200 wordt. Madjoe. Voorwaarts. Op naar 200 jaar Bronbeek! (Commandant Bronbeek kolonel van Dreumel, 19 feb 2019)
Onderstaande foto's vlak voor het officiële fotomoment ..............
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com

 

SVVB
 
 
@ SVVB