NIEUWS
25 jarig bestaan van Kumpulan ReŁnie- en Congrescentrum - 1 september 2017   (foto's Geertje)
geplaatst 1 sept.    
Kumpulan ReŁnie- en Congrescentrum op landgoed Bronbeek bestaat alweer 25 jaar.
Dat werd gevierd met heerlijke Indische hapjes en als een verrassing een rijsttafel. Vooraf een toespraak door Kees Bolderman (voorzitter bestuur Stichting Kumpulan Bronbeek), waarin hij de ontstaansgeschiedenis van het ReŁnie en congrescentrum vertelde...
Toespraak t.g.v. het 25 jarig bestaan van Kumpulan op 1 september 2017 - Kees Bolderman - voorzitter Stichting Kumpulan Bronbeek
 
Allereerst wil ik u als relatie van harte welkom heten op deze ontvangst ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het ReŁnie-en Congrescentrum Kumpulan. Een speciaal woord van welkom richt ik daarbij in alfabetische volgorde tot de oud-bestuursleden van Kumpulan, te weten de heer Damen, de heer Dieleman, de heer van Hees, mevrouw van Hoof, de heer Tuch en de heer Willemsen.

Kumpulan valt niet onder het Ministerie van Defensie, maar is opgenomen in een stichting, te weten de Stichting Kumpulan Bronbeek en ik stel graag het bestuur aan u voor. Dat is allereerst Gijs Schut, die al meer dan 20 jaar optreedt als secretaris

en Alec Went, eveneens al meer dan 20 jaar bestuurslid, waarvan de laatste tien jaar als penningmeester.   Mijn naam tenslotte is Kees Bolderman, ik ben een oud-commandant van Bronbeek en vervul de rol van voorzitter van de stichting.
 
Over het ontstaan van Kumpulan en de betekenis van Kumpulan op het landgoed Bronbeek wil ik u in het kort het volgende vertellen.
 
Eind jaren zeventig in de vorige eeuw dreigt het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek door het Ministerie van Defensie te worden gesloten. Er mogen geen nieuwe bewoners meer worden opgenomen en via een soort sterfhuisconstructie, in dit geval letterlijk bedoeld, wil men af van het tehuis. De kwestie sleept zich voort door verschillende kabinetten en bewoners en personeel verkeren jaren achtereen in onzekerheid.
 
Vanaf 1983 wordt het verzet ook buiten Bronbeek georganiseerd. Een inwoner van Velp, de heer Spijkerboer, is van mening dat er een stichting moet worden opgericht om Bronbeek te steunen.
 
De burgemeester van Arnhem, Job Drijber, wiens oom de vierde commandant van Bronbeek was, wordt voorzitter van de stichting met de naam “Vrienden van Bronbeek” en vele verenigingen, die iets met IndiŽ te maken hebben, sluiten zich aan. Behoud van het tehuis is hun doel.
 
Samen met de Vrienden van Bronbeek vecht de toenmalige commandant, Willem Epke, voor het behoud van Bronbeek. En uiteindelijk wordt bereikt dat Bronbeek – ook voor de lange termijn – open mag blijven.
 
De Stichting Vrienden van Bronbeek heeft daarbij op verzoek van Defensie een aantal plannen ingeleverd om de basis van Bronbeek te verbreden. Zo wordt ingezet op professionalisering van de museumfunctie, moet het landgoed een plaats worden om te herdenken en gedenken en bestaat er een ambitieus plan voor de oprichting van een soort mini-IndonesiŽ, dat moet worden gevestigd in de oude ziekeninrichting van Bronbeek (het gebouw waar we nu zijn).
 
Op 13 november 1989 wordt de Stichting Kumpulan Bronbeek opgericht. Doel van de stichting wordt de exploitatie van een ontmoetingscentrum “Kumpulan Bronbeek”, in die tijd in het bijzonder voor personen in wier leven het vroegere Nederlands-IndiŽ een belangrijke rol heeft gespeeld en/of zich verbonden voelen met IndonesiŽ en voor personen die door het Ministerie van Defensie als veteraan worden aangemerkt in verband met de door hen uitgevoerde taken.
 
De commandant van Bronbeek eind jaren ‘80, Rudi Boekholt, zet zich enorm in om dit alles van de grond te krijgen. Het bedrijfsleven wordt ingeschakeld, er worden fondsen geworven en er worden participatie-en deelbewijzen verkocht. Honderdduizenden guldens worden bijeengebracht en uiteindelijk is het gebouw gereed voor haar nieuwe functie en wordt de Kumpulan op 24 september 1992 door de toenmalige Minister van Defensie Ter Beek officieel geopend.
 
Sindsdien zijn er vijfentwintig jaar verstreken! Kumpulan is een onmisbare schakel geworden op het Landgoed Bronbeek!
 
We ondersteunen de herdenkingen op het landgoed door voor grote aantallen mensen te koken en verzorgen vele reŁnies van veteranen-stichtingen en verenigingen. Daarnaast weten ook museumbezoekers en anderen de weg naar Kumpulan te vinden.
 
Zonder ons personeel zou Kumpulan niet bestaan. Onze grote dank gaat dan ook uit naar onze manager, de heer Kersten,naar mevrouw Meurs van de administratie, naar onze koks Jafar en Enny Daud en naar ons bedienend personeel onder leiding van Anna van der Star.
 
Het zijn voor u veelal bekende gezichten en van deze 11 personeelsleden in vaste dienst zijn er dit jaar maar liefst vier al 25 jaar werkzaam in Kumpulan!
 
Daarnaast worden we ondersteund door een kleine groep toegewijde vrijwilligers, van wie een aantal al behoorlijk op leeftijd is (en dan heb ik het over 80+).
 
Ik vraag van u een hartelijk applaus voor ons personeel en vrijwilligers!
Tenslotte spreek ik de hoop uit dat wij u nog vele jaren van dienst kunnen en mogen zijn en ik drink graag met u op een goede toekomst voor Kumpulan!
 
PROOST!
 
En om dat we u natuurlijk niet met een lege maag naar huis laten gaan staat er een heerlijk Indisch buffet voor u klaar, dat vanaf nu is geopend!
 
EET SMAKELIJK!
SVVB bestuurslid Hans Verbrugge feliciteert de heer Bolderman met het 25 jarig bestaan van Kumpulan Het cadeautje van de SVVB is een miniatuur van het Bronbeek bankje

Kees Bolderman met mevr. Sophia Kruyswijk-van Thiel van het Vrouwenkorps K.N.I.L.

 

-◊- Kumpulan ReŁnie- en Congrescentrum
Twee kranten artikelen van het Nederlands dagblad uit 1989 en 1992.
Nederlands dagblad : gereformeerd gezinsblad - 25-09-1992

Onderschrift:

'Minister Ter Beek van defensie heeft gisteren in Arnhem het Congres- en ReŁnie centrum Kumpulan (Indonesisch voor Samenkomst geopend. Kumpulan ligt op het terrein van het tehuis voor oud militairen Bronbeek en is vooral bedoeld voor activiteiten van veteranen en de Indische gemeenschap. Als er nog mogelijkheden zijn, kunnen ook andere organisaties en particulieren het centrum en het in in Indische stijl ingerichte restaurant huren. Bij het centrum hoort een expositieruimte voor wisselende tentoonstellingen'

 

Nederlands dagblad : gereformeerd gezinsblad - 12-12 1989

'Indisch ontmoetings-centrum bij Bronbeek ARNHEM (ANP) - Binnen enkele jaren moet bij het militair rustoord Bronbeek in Arnhem een Indisch ontmoetingscentrum 'Kumpulan' verrijzen.
Dat heeft ir. W.A. Dieleman, voorzitter van de stichting Kumpulan Bronbeek (dochterstichting van de in 1984 opgerichte stichting Vrienden van Bronbeek) onlangs bekendgemaakt tijdens een bij-
eenkomst op Bronbeek. Volgens Dieleman zijn er in Nederland 1,5 miljoen mensen die binding hebben met het voormalige IndiŽ of het huidige IndonesiŽ. Die mensen zouden grote behoefte hebben
aan een plaats om samen te komen. Bovendien is het volgens generaal R. Boekholt, de huidige commandant van Bronbeek, zo dat vrijwel dagelijks groepen oud-militairen, Indische reŁnisten, oud-kampgenoten
en dergelijken teleurgesteld moeten worden, omdat de capaciteit op Bronbeek voor het houden van bijeenkomsten maar zeer beperkt is.
'Kumpulan' zal gehuisvest worden in het voormalige hospitaal van Bronbeek op het landgoed. De stichting raamt de kosten op 1,8 miljoen. De stichting Kumpulan Bronbeek hoopt het ontmoetingscentrum in 1992 te kunnen openen'.

   
-◊- Kumpulan ReŁnie- en Congrescentrum  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com

 

SVVB
 
 
@ SVVB