NIEUWS
Postume uitreiking onderscheidingen 24 mei 2019 
geplaatst 26 mei 2019

De uitreikingen van de postume onderscheidingen is te danken aan Roel Rijks -Ere wie ere toekomt- . Hij doet in zijn vrije tijd onderzoek naar KNIL-veteranen die nooit onderscheiden zijn en probeert die onderscheidingen alsnog toegekend te krijgen. Vandaag werden deze onderscheidingen uitgereikt aan 5 families in de commandantswoning op Bronbeek. Een passende locatie en een bijzondere sfeer. En een fantastische toespraak van commandant Bronbeek, kolonel van Dreumel. De kolonel liet een voorbije tijd herleven en vertelde over het leven van de decorandi daarin.

Vooraf aan de ceremonie keken de gasten hun ogen uit zoals u kunt zien aan foto's.

 
De commandant Bronbeek, kolonel van Dreumel heette een ieder welkom op deze mooie stralende dag. Hij vertelde iets over de geschiedenis van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek. Veelal oud KNIL-militairen vonden hun thuis op Bronbeek.  Een goede locatie voor de uitreiking van deze bijzondere onderscheidingen. Ook bijzonder omdat de mannen ze al lang geleden hadden moeten krijgen en dat om de een of andere reden niet zo gegaan is. Daarom een kleine terugblik op het leven toen. Even deze mannen weer naar voren halen.
Vijf families hebben foto's op tafel in de commandantswoning gezet. We kijken naar 5 mannen, waarvan drie de oorlog niet overleefden. De onderscheidingen liggen voor de foto's. De commandant van Bronbeek reikte ze uit  aan nabestaanden van deze mannen.

foto

foto    
Sjoerd Fol
Soldaat der 2de klasse Infanterie KNIL
Everardus Jozephus Bergmans
Soldaat der 2de klasse Infanterie KNIL

 

Pieter le Feber, Soldaat der artillerie KNIL

Pieke Swart
Soldaat der 2de klasse
Geneeskundige
dienst KNIL
 
   
Na afloop van de ceremonie nodigde de commandant een ieder uit om met hem nog even na te praten met een drankje buiten op de veranda van zijn woning.
   
Sjoerd Fol (1922-1943)Soldaat der 2de klasse Infanterie KNIL
Als eerste vertelde de commandant over Sjoerd Fol, geboren 22 januari 1923 te Kertosono, Oost-Java. Sjoerd Fol was scholier op de Algemeen Middelbare School, een school gelijk aan de vijfjarige HBS in Nederland.
In 1941 werd hij 18 jaar en opgeroepen om zijn dienstplicht te vervullen.
Fol (stamboeknummer 168823) werd ingedeeld bij het 1e Depotbataljon te Bandung voor zijn eerste opleiding.
Tot operationele inzet tijdens de Japanse aanval op Java is het waarschijnlijk niet gekomen. Negen maart 1942 capituleerde het KNIL op Java.
Militie soldaat infanterie Sjoerd Fol ging in krijgsgevangenschap en kwam terecht in No. 2 Branch Camp of Java POW Camp te Cilacap (Tjilatjap ).
Dit kamp werd in februari 1943 gesloten. De krijgsgevangenen werden naar Thailand verscheept.`
Echter niet Fol. Volgens zijn Japanse interneringskaart kwam hij in No. 3 Branch Camp of Java POW Camp te Surabaya terecht.
Vanuit dit kamp werd een groot deel van de krijgsgevangenen uiteindelijk naar Thailand getransporteerd. Fol werd evenals Pieke Swart in april 1943 naar de Molukken verscheept.
Ook hij vertrok in november 1943 met het schip de Suez Maru met 548 zieke krijgsgevangenen (411 Engelsen en 137 Nederlanders) van Molukse werkkampen op Ambon richting Surabaya. Fol zou als vrijwillig ziekendrager met dit transport zijn meegegaan. Het schip werd op 29 november 1943 door de Amerikaanse onderzeeboot USS Bonefish voor de kust van het eiland Kangean ten noorden van Bali getorpedeerd.
Alle krijgsgevangenen kwamen daarbij om. De meeste door verdrinking anderen door beschieting door de Japanners.`
Op basis van zijn verdienste en als blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstan`digheden en het door hem gebrachte hoogst mogelijke offer wordt hem postuum toegekend:
Mobilisatie-oorlogskruis. Zijn neef Bart Fol nam de onderscheiding in ontvangst
zie ook #Oorlogsgravenstichting
   
   
Bergmans, E.J. (1919-1942) Mobilisatie Oorlogskruis Soldaat der 2de klasse Infanterie KNIL
Everardus Jozephus Bergmans werd op 22 januari 1919 te Padang, West-Sumatra, geboren. Bergmans werd in 1938 als militie soldaat (dienstplichtige) te Magelang voor zijn eerste oefening opgeroepen. In oktober 1939 trad Bergmans (stamboeknummer 96061) als vrijwilliger in dienst bij het KNIL.
Hij werd ingedeeld bij de infanterie. Europese vrijwilligers werden bij het 1 Depotbataljon te Batavia (Jakarta) in zes maanden opgeleid tot geweerschutter. Daarna volgde indeling bij een veldbataljon.
Tijdens de Japanse aanval op Java diende Bergmans als soldaat 2de klasse bij de 1 Compagnie 5 Bataljon Infanterie (1-Inf V).
De 1 Compagnie bestond uit Europeanen (Nederlanders). De 2e en 3e waren respectievelijk samengesteld uit Soedanezen en Timorezen.
De 4e Compagnie was gemengd. Het 5e bataljon was gelegerd in Semarang. Dit bataljon was ingedeeld bij het 4e Regiment Infanterie.
Dit regiment werd nog eind februari 1942, dus zeer kort voor de Japanse landingen, van Midden-Java naar West-Java verplaatst. 4 RI ging de kern vormen van Groep Bandoeng onder generaal-majoor J.J. Pesman. Deze groep moest de hoogvlakte van Bandung verdedigen.
Dit gebied werd als het hart van de Nederlands-Indische verdediging gezien.
De compagnie van Bergmans werd begin maart 1942 met enkele andere onderdelen bijeengebracht in de Groep Teerink.
Deze groep zette op 3 maart een tegenaanval in tegen het door Japanse troepen bezette Subang. Door het zware terrein, in de regen en bestookt door Japanse vliegtuigen kwam de aanval aan het eind van de middag tot staan. De Groep Teerink trok naar Lembang terug.
Op 5 maart 1942 vielen de Japanse troepen uit Subang de Tjiaterstelling aan. Deze stelling verdedigde een van de passen tot de hoogvlakte. In de nacht van 5 op 6 maart 1942 kwam de 1e compagnie van het 5e bataljon achter de verdedigingslinie in stelling.
In de vroege ochtend van 6 maart werd de compagnie door een Japanse bataljon, gesteund door mortieren, tanks en vliegtuigen, verrast. Werd de eerste aanval nog afgeslagen, de tweede sloeg de eenheid uiteen. Een deel van 1-Inf V werd daarbij krijgsgevangen gemaakt. Deze groep werd op 6 of 7 maart vermoord.
De soldaat 2de klasse E.J. Bergmans kwam bij de voornoemde gevechten op 6 maart 1942 om het leven. Hij ligt begraven op het ereveld Pandu te Bandung.
Op basis van zijn verdienste en als blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden en het door hem gebrachte hoogst mogelijke offer wordt hem postuum toegekend:Mobilisatie-oorlogskruis.
Zijn neef Jos Bergmans nam de onderscheiding in ontvangst.

 

#Oorlogsgravensstichting
Feber, P. le (1918-1983) Mobilisatie Oorlogskruis  Soldaat der artillerie KNIL
Pieter le Feber werd op 18 december 1918 te Boskoop geboren. Hij studeerde aan de Rijkstuinbouwschool te Boskoop. In 1938 werd hij als dienstplichtige ingelijfd voor zijn eerste oefening in Nederland bij de luchtdoelartillerie. Daarna vertrok hij als planter voor de Nederlandsch-Indische Landbouw Maatschappij naar Nederlands-IndiŽ.
In 1940 kwam hij op voor een herhalingsoefening te Bandoeng. Bij de mobilisatie van 9 december 1941 werd Le Feber (stamboeknummer 162118) als militiesoldaat (dienstplichtig soldaat) ingedeeld bij het 3 Bataljon Luchtdoelartillerie (A III Ld).
Dit bataljon zorgde voor de luchtverdediging van met name het vliegveld Andir. Daar maakte hij als afstandhoogtemeter de gevechten mee om het luchtoverwicht boven West-Java. Met de capitulatie van het KNIL op 9 maart 1942 ging ook Le Feber in krijgsgevangenschap.
Le Feber kwam als krijgsgevangene in No. 2 Branch Camp of Java POW Camp te Cilacap [Tjilatjap] terecht. In 1943 werd hij via Batavia (Jakarta) en Singapore verscheept naar een krijgsgevangenkamp Fukuoka 20B (in 1945 Fukuoka 9B) bij Miyata.
De krijgsgevangenen uit dit kamp werden te werk gesteld in diverse kolenmijnen, op een boerderij en in een elektriciteitscentrale. Het onderkomen, de voeding en de behandeling was slecht. Le Feber werd 15 augustus 1945 bevrijd.
Vanuit Japan werd Le Feber in september 1945 naar Manilla, de Filipijnen, overgebracht. Vandaar kwam arriveerde hij op 8 november in Balikpapan, Borneo, en werd ingedeeld bij 50 Bataljon Infanterie. Begin 1946 volgde plaatsing bij het Troepencommando Amboina met detachering te Piru op Ceram.
In juli stapte hij over naar de Leger Technische Dienst en werkte bij de Hoofdwerkplaats te Bandung.
Met ingang van 1 september 1947 werd hem groot verlof verleend voor zolang hij als burgerambtenaar bij de KMG-LTD 21 (Kwartiermeester-Generaal – Leger Technische Dienst 21) (Territoriale Technische Dienst Officier Midden-Java) te Semarang werkte.
Volgens het uittreksel uit het stamboek ging hij op 10 februari 1948 met groot verlof. Le Feber ging weer voor zijn voormalige werkgever werken: de Nederlandsch-Indische Landbouw Maatschappij.
Le Feber trouwde op 23 januari 1941 met Johanna Adriana Santť. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren. Hij overleed in vrijheid op 18 juli 1983.
Op basis van zijn verdienste en als blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden wordt hem postuum toegekend:
Mobilisatie-oorlogskruis en het Demobilisatie-insigne KNIL
(toegekend aan de)  militair van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger in het tijdvak 10 Mei 1940 tot den dag van demobilisatie dan wel van eervol ontslag, gedurende tenminste drie maanden werkelijke dienst in IndonesiŽ hebben gedaan en deze dienst op trouwe en waardige wijze hebben verricht. Zijn zoon Peter le Feber nam de onderschiding in ontvangst. 
Swart, P. (1913-1943) Mobilisatie Oorlogskruis  Soldaat der 2de klasse Geneeskundige dienst KNIL
Pieke Swart werd op 27 januari 1913 te Djocjakarta geboren. Hij werkte als evangelist van de Pinksterkerk te Surabaya.
In december 1941 werd Swart gemobiliseerd. Hij werd als militie soldaat 2de klasse ziekenverpleger (stamboeknummer 48513) ingedeeld bij het 3 Evacuatiehospitaal van de 3 Divisie te Malang. Evacuatiehospitalen waren ondergebracht in bestaande garnizoens- of burgerlijke ziekeninrichtingen.
Hier werden gewonden opgenomen die in een veldhospitaal een voorlopige behandeling hadden gehad. Na de landing van de Japanners in de nacht van 28 februari op 1 maart 1942 werd Malang op 9 maart 1942 door de Japanners bezet. Het was ook de dag van de capitulatie van het KNIL op Java.
Swart ging in krijgsgevangenschap in No. 4 Branch Camp of Java POW Camp te Malang. Hij kwam vervolgens in No. 3 Branch Camp of Java POW Camp te Surabaya.
Van hieruit werd een groot deel van de krijgsgevangenen uiteindelijk naar Thailand getransporteerd. Swart werd met een ander deel in april 1943 naar de Molukken verscheept.
November 1943 vertrok ook hij met het schip de Suez Maru, zoals eerder vermeld, met 548 zieke krijgsgevangenen (411 Engelsen en 137 Nederlanders) van Molukse werkkampen uit Ambon richting Surabaya.
Was hij ook ziek? Of ging hij mee als ziekenverpleger? Dat weten we niet. Het schip werd op 29 november 1943 door de USS Bonefish getorpedeerd. Alle krijgsgevangenen kwamen om.
De militie soldaat 2de klasse ziekenverpleger P. Swart liet een vrouw met drie kinderen achter.
Op basis van zijn verdienste en als blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden en het door hem gebrachte hoogst mogelijke offer wordt hem postuum toegekend:
Mobilisatie-oorlogskruis en Demobilisatie-insigne KNIL. Zijn kleinzoon Paul Martijn nam de onderscheiding in ontvangst.
#Oorlogsgravenstichting
Twee van deze vijf mannen overleefden de Suez Maru niet
De Suez Maru (4.645 ton, vrachtschip met passagiers≠accom≠modatie) vertrok op 25-11-1943 met 548 krijgs≠gevan≠genen (411 Engelsen en 137 Nederlanders) uit Ambon met bestemming Soera≠baja. De krijgsgevangenen waren allen zieken, afkomstig uit de werkkampen op de Molukken en Ambon; 20 van hen waren brancard-patiŽnten.
Op 29-11-1943 werd het schip bij het eiland Kangean, ten oosten van Madoera, getorpedeed door USS Bonefish. Hierbij kwamen de meeste krijgsgevangenen om door verdrinking in de ruimen van het schip; de mannen, die het schip wisten te verlaten werden allen door de Japanners gemitrailleerd. Er was geen enkele overlevende.
#Lees verder
 
   

&&&&&&&&&&&&&

Eerdere uitreikingen
◊- Postume uitreiking 25 november 2016
◊- Postume uitreiking onderscheidingen 24 mrt 2017
◊- Postume uitreikingen op 12 okt 2017
◊- Postume uitreiking onderscheidingen 18 aug 2017
◊- Postume uitreiking onderscheidingen 26 mei 2017 BRONBEEK + toespraak
     Postume uitreiking onderscheidingen 26 mei 2017 - verslag door Laurens van Aggelen
◊- Postume Uitreiking Onderscheidingen 9 maart 2018 - Uitreiking + film + toespraak
◊- Postume uitreiking 2018 15 juni Indische zaal
◊- Uitreiking Postume onderscheidingen op Bronbeek in de commandantswoning - 29-06-2018
◊- Uitreiking Postume onderscheidingen op Bronbeek in de commandantswoning - 31-08-2018
◊- Uitreiking Postume onderscheidingen op Bronbeek in de commandantswoning - 26-10-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com

 

SVVB
 
 
@ SVVB