NIEUWS
KTOMM Bronbeek bestaat dit jaar 155 jaar! Ontstaan Stichting Vrienden van Bronbeek in 1983. Het eerste Bronbeek Bulletin verscheen begin 1984.
geplaatst 12 jan 2018
Dit jaar bestaat Bronbeek 155 jaar .. De stichting Vrienden van Bronbeek 35 jaar ..
In 1983 vond de politiek dat Bronbeek dicht moest ...................

Daartegen rees krachtig verzet. Talloze VRIENDEN uit alle lagen van de bevolking schoten te hulp. Met succes. Het tehuis en museum bleven open.

 
De actiegroep die destijds Bronbeek ondersteuning gaf, werd Stichting Vrienden van Bronbeek, en staat ook tegenwoordig nog steeds voor Bronbeek op de bres.  #meer
 
Links op de foto, de eerste voorzitter van onze Stichting, burgemeester van Arnhem, #mr Job Drijber
Begin 1984 verscheen voor het eerst het Bronbeek Bulletin. Het waren hooguit 3 velletjes A4 papier.
 
Moesson november 1983 :
Stichting Vrienden van Bronbeek opgericht....
'......In Arnhem werd op 10 oktober j.l. de SVVB opgericht. 'Het doel van de Stichting is, om de toekomst van het verzorgingstehuis, het museaal-educatief centrum en het landgoed met zijn monumenten veilig te stellen. Er zal naar gestreefd worden de overheid ertoe de brengen, de opamestop voor nieuwe bewoners van het tehuis op te heffen. Momenteel is er een wachtlijst van meer dan 40 mensen, van wie er een aantal direct geplaatst zou kunnen worden. Er is een stijgende belangstelling voor Bronbeek waarneembaar. Onder het motto ..'Bronbeek mag nooit op slot' wil het bestuur van de stichting inspelen op de historische verbondenheid tussen Nederland en de vroegere overzeese gebiedsdelen, met name Indonesie'.... ....
Bestuur 1984:
De eerste voorzitter van onze Stichting, was de burgemeester van Arnhem, mr Job Drijber.  De commandant Bronbeek was in die tijd kolonel der Grenadiers G. Epke.
 
- 1e voorzitter - Burgemeester van Arnhem, mr Job Drijber.
- secretaris - mr. G. Spijkerboer.
- bestuurslid - drs W. Drechsel (pseudoniem Willem Drossard. Hij schreef o.a het boek “Bronbeek - een
  levend verleden“)
 
De andere leden waren ondertussen verwisseld;  Drs J.H. Middelbeel  was vervangen door drs G.B. Janssen
Dr. J.H. Krommers moest om gezondheidsredenen afscheid nemen. Hij werd vervangen door de heer W.S. van Lith (bouwkundige) en de heer O.H.J. Wagenaar  ( VVV directeur)
 
De slogan: “Op de bres voor Bronbeek“ontstond.
De betekenis ... zich inspannen voor het behoud van dit bijzondere tehuis in Arnhem, waar oud-militairen wonen van wie velen in het voormalige Indiė hebben gediend. Het mooie museum herinnert daar ook aan“
 

De eerste 2 Bronbeek Bulletin; uitgave begin en eind 1984...

-◊-  Bronbeek Bulletin 1e helft van 1984  -◊-  Bronbeek Bulletin 2e helft van 1984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com

 

SVVB
 
 
@ SVVB