NIEUWS
 
 
RE‹NIE ML-KNIL 14 oktober 2018
 
Onze Bronbeek bewoner de heer Jacob had hier bij willen zijn. De heer Jacob zat bij het 320 squadron 

(zie hier) Hij was om gezondheidsredenen helaas verhinderd. Daarom een paar foto's van hem. U ziet hem tijdens herdenking 100 jaar militaire luchtvaart op de Vliegbasis Gilze-Rijen - 2014  .. bij een Catalina en een Piper Cub

 
 
 
(bovenstaande foto's:  Geertje) De heer Jacob en Dirk Megchelse  
Deze foto's zijn gemaakt op de vlb Gilze Rijen 2014.  zie verder : #100 jr bestaan  
 

 

 
   
De Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (ML-KNIL)  
De Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (ML-KNIL) kwam voort uit de Proefvliegafdeling KNIL (PVA-KNIL); bij Koninklijk Besluit van 18 juli 1914 opgericht. Later werd de naam gewijzigd in Luchtvaartafdeeling-KNIL (LA-KNIL) en vervolgens in ML-KNIL bij het ontstaan als zelfstandig wapen op 30 maart 1939.  
Zowel tijdens als vlak na de Tweede Wereldoorlog namen ML-KNIL luchtmachteenheden actief deel aan de strijd in de Pacific.  zie verder wikipedia  
   
RE‹NIE ML-KNIL
Op zondag 14 oktober waren 127 veteranen met partners en begeleiders maar ook kinderen van veteranen en vrienden die de Nederlands-Indische militaire luchtvaart een warm hart toedragen, naar Kumpulan gekomen voor de jaarlijkse reŁnie. Zoals elk jaar was het geweldig elkaar weer te zien. Op deze pagina vindt u een beeldverslag van een zeer geslaagde bijeenkomst
 
Voorzitter Henk Kauffman
Het reŁnieverband ML-KNIL heeft tot doel de belangen van de veteranen van de Nederlands-Indische militaire luchtvaart te behartigen. Sinds 2014 vertegenwoordigt Henk het reŁnieverband op herdenkingen zoals Herdenking KNIL en Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten.

Jaarlijks organiseert hij een reŁnie en geeft, eveneens jaarlijks, De Stuurkolom uit, een rijk geÔllustreerd blad met boeiende artikelen over vooral de Nederlands-Indische militaire luchtvaart.

Het reŁnieverband maakt deel uit van de Stichting Federatie MILu, de overkoepelende organisatie van veteranenverenigingen van de Nederlandse en Nederlands-Indische militaire luchtvaart, de Koninklijke Luchtmacht en de Marine Luchtvaartdienst. Daarnaast vertegenwoordigd Henk binnen de Stichting Federatie MILu de belangen van de veteranen waarvan de verenigingen zijn opgeheven vanwege afnemende gezondheid of leeftijd. In bijna alle gevallen gaat het om reŁnie verenigingen van IndiŽveteranen. 
 
Ook Bronbeek bewoners de heer Dehue en de heer Baal waren aanwezig. Beide hebben een Luchtmacht en een IndiŽverleden en hebben warme banden met de Koninklijke Luchtmacht of de ML-KNIL.
Het is even zoeken maar u herkent beide heren aan hun Bronbeek tenue met Bronbeek embleem.
 
Aan Frank Boon is de gesp “Nederlandsch IndiŽ 1941-1942” uitgereikt voor het postuum aan zijn vader Alex Boon toegekende Oorlogs Herinneringskruis. De uitreiking vond plaats namens de Commandant Luchtstrijdkrachten door commodore Dick van Ingen.
Links: In zijn toespraak memoreert commodore Van Ingen de inzet van sergeant-majoor Boon en vindt in Frank Boon (midden) een aandachtig gehoor
Rechts: de commodore overhandigt de gesp officieel aan Frank Boon (links) en zijn jongere broer, en drager van het Bronzen Kruis, John Dave Boon (rechts).
 
De uitreiking van de gesp “Nederlandsch-IndiŽ 1942-1942”
Op 24 december 1949 kende de Minister van Overzeese Gebiedsdelen postuum het Oorlogsherinneringskruis toe aan sergeant-majoor ML-KNIL Alex Boon. Het heeft zijn zoons Frank Boon en, drager van het Bronzen Kruis, John Dave Boon veel verdriet gedaan dat de onderscheiding werd toegekend zonder de gespen. Dus zonder de erkenning dat hij zich aan boord van een Glenn Martin op voortreffelijke wijze had ingezet tijdens de Japanse invasie.
Commodore Dick van Ingen, Directeur Integraal Beleid van de Bestuursstaf van het Ministerie van Defensie, zette, zeventig jaar na dato, deze omissie recht en reikte namens de Commandant Luchtstrijdkrachten de gesp “Nederlandsch-IndiŽ 1941-1942” aan de twee broers uit.
 
Links: Frank en John Dave Boon samen met commodore Van Ingen evenals de ingelijste oorkonde en onderscheiding samen met de gesp.
Midden: Frank toont commodore Van Ingen in het model van de Glenn Martin de plaats van waar zijn vader het vliegtuig kon besturen.
Rechts: Groepsfoto van de familie Boon.
 
Lezing over het onderzoek naar de dekolonisatieoorlog
Terugkijken met respect maar wel met een open oog voor de feiten en gebeurtenissen. Dat is wat de wetenschappers voor ogen staan die het grootschalig onderzoek doen naar de dekolonisatie, het geweld en de oorlog in IndonesiŽ gedurende de periode van 1945 tot 1950
 
Eťn van de wetenschappers die bij dit onderzoek is betrokken, is Azarja Harmanny MA. Hij is sinds 2012 als onderzoeker verbonden aan het NIMH. Hij publiceerde onder meer over de Atjeh-oorlog (1873-ca.1913) en was, voordat het grootschalig onderzoek begon, al betrokken bij onderzoek naar extreem geweld tijdens de dekolonisatieoorlog, in het bijzonder tijdens de zogeheten “Zuid-Celebesaffaire” (december 1946- februari 1947). In het kader van het grootschalig onderzoek houdt hij zich bezig met de toepassing van “technisch geweld” tijdens de dekolonisatieoorlog, 1945-1949 waaronder de inzet van het luchtwapen.
 
De Stichting Federatie MILu is ook bij het onderzoek betrokken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door drie wetenschappelijke instituten: het Koninklijk Instituut voor Land- en Volkenkunde, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies. Zij weten zich ondersteund door twee begeleidingsgremia: de Wetenschappelijke Adviescommissie en de Maatschappelijke Klankbordgroep (KBG). De KBG is waar wij als veteranen het meeste mee te maken hebben.
De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties en instellingen op het gebied van herdenkingen en samenkomsten waaronder het Veteranen Platform dat wordt vertegenwoordigd door de oud-voorzitter van het Veteranen Platform (VP) tevens voorzitter van de Vereniging Oud Militairen IndiŽ- en Nieuw-Guineagangers Nederland (VOMI), Leen Noordzij, evenals de penningmeester van het VP, Hans Peters.
 
De klankbordgroep adviseert de programmaleiding over de maatschappelijke aspecten van het onderzoek en de activiteiten voor de verschillende maatschappelijke groepen. Ter ondersteuning van beide vertegenwoordigers heeft het VP de Commissie Breed Onderzoek IndiŽ ingesteld die tot taak heeft gevraagd en ongevraagd informatie aan te leveren vanuit de betrokken veteranenverenigingen die kan bijdragen aan het onderzoek en alles in het werk te stellen om de belangen van de IndiŽ veteranen en hun nabestaanden zo goed mogelijk te behartigen. Namens de MILu behartigt de voorzitter van het reŁnieverband ML-KNIL, Henk Kauffman, de belangen van de IndiŽveteranen van de Nederlandse en Nederlands-Indische militaire luchtvaart.
 
Links: een aandachtig gehoor.
Midden: Azarja Harmanny legt uit wat de achtergronden zijn van het project en wat zijn taak is in het geheel.
Rechts: Het project roept bij IndiŽveteranen maar zeker ook bij kinderen van IndiŽveteranen veel emoties en weerstand op. Na afloop van zijn lezing was er gelegenheid om zowel publiekelijk als in een persoonlijk gesprek met Azarja Harmanny in discussie te gaan. Luitenant-kolonel KLu b.d. Martin Babeliowsky heeft de dekolonisatieoorlog van nabij meegemaakt en hield een gloedvol en emotioneel betoog evenals Daan Hendriksz en Dirk Megchelse, beiden kinderen van IndiŽveteranen.

 
Ontmoeten, bijpraten maar ook momenten van stilte…
 
Links:Commodore Van Ingen bedankt Corry Kauffman-Hagenaar en Henk Kauffman voor het oganiseren van de reŁnie en voor het werk dat ze voor de veteranen doen.
Midden: Luitenant-kolonel Ton van Mastrigt, stafofficier veteranenzaken bij de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht, begroet Dick Bűchel van Steenbergen.
(de oudste veteraan die Nagasaki overleefde).Rechts drs. Heiko Roelfsema, voorzitter van de Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten.
Rechts: Een moment van stilte bij het voorlezen van de namen van de vrienden en vriendinnen van wie we dit jaar hebben vernomen dat ze zijn overleden.
 
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, binnen
Daan Hendriksz, zoon van ML-KNIL veteraan D.A. Hendriksz in gesprek met Henk Kauffman.
Midden en rechts: Grote belangstelling bij de stand van Bert van Willigenburg met veel informatie over de Indische archipel. Daarnaast besteedde hij speciaal aandacht aan luitenant-generaal G.J. Berenschot, commandant van het KNIL en Inspecteur der Militaire Luchtvaart.
Bert van Willigenburg heeft tijdens zijn reizen naar IndonesiŽ de herinneringen aan de gezamenlijke Nederlands/Indische historie fotografisch vastgelegd en veel foto’s kwamen tijdens de reŁnie voorbij in een doorlopende diapresentatie.
 
Links: De muzikale ondersteuning was ook dit jaar weer in de vertrouwde handen van Erwin Hardenberg.
Midden: Arnold Berger, Mathilde Pelder en Robert Snoeck van de Stichting Kinderen van het 18 Squadron. Steeds weer blijkt de grote betrokkenheid van kinderen van veteranen van de Nederlands-Indische militaire luchtvaart. Daarom heeft een aantal kinderen van veteranen van het 18 Squadron zich vorig jaar verenigd in een stichting met als doel bijeenkomsten te organiseren voor kinderen en kleinkinderen van veteranen van het 18 Squadron maar ook, uit respect voor hun ouders, te bewerkstelligen dat de historie van de Nederlands-Indische militaire luchtvaart niet verloren gaat.
Rechts: Dirk Megchelse is geboren in Nederlands-IndiŽ en net als zijn vader koos hij voor een militaire carriŤre. Als eerbetoon had Dirk herinneringen aan het KNIL-verleden van zijn vader tentoongesteld en ter inzage gelegd.
 
(Foto’s reŁnie: Rob Kleering van Beerenbergh, Corry Kauffman-Hagenaar en ReŁnie en Congrescentrum Kumpulan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek    
  
  • mail: svvb1983@gmail.com
  •                                                              
    SVVB
     
     
     © SVVB