NIEUWS
 
'Colditz' middag 10 oktober 2018  (foto's Geertje en Bert van Willigenburg)
geplaatst 12 okt
(Door op de foto's te klikken worden ze groter )

Vanmiddag kwamen nazaten van de erewoordweigeraars die in WO II gevangen zaten in het Duitse Schloss Colditz, bijeen op Bronbeek. Veel van deze weigeraars waren 'katjongs': afkomstig uit Nederlands-IndiŽ.

Eťn van die erewoordweigeraars was Wim de Lange. Tijdens de Tweede Wereldoorlog stoker 2e klas bij de Koninklijke Marine. Hij is woensdag alsnog onderscheiden met het Mobilisatie-Oorlogskruis. Zijn 92-jarige broer Philip de Lange nam de onderscheiding in ontvangst, want Wim overleed al in 1976. Zwaar ontgoocheld, omdat hij na de oorlog in Nederland geen erkenning kreeg voor zijn heldendaden in het Duitse krijgsgevangenenkamp Schloss Colditz.

Deze Colditzmiddag was in het kader van de nu in Museum Bronbeek lopende tentoonstelling ‘Katjongs in Colditz. Erewoordweigeraars en hun ontsnappingen 1940-1945’.

op de 1e foto boven (foto NIMH)
Jonge KNIL-cadetten van de Koninklijke Militaire Academie en een stoker (midden met stropdas) van de Koninkijke Marine in hun verblijf in kamp Juliusburg.  Van links naar rechts Oscar Drijber, Hans von Seydlitz Kurzabach, Ary Ligtermoet, Frits Geerligs, Aak Hageman, Willem de Lange (KM) Bill Grijzen, Hans Witjens, Charley Linck en Frans van der Schraar. Allen zijn geboren in Nederlands IndiŽ.
De toen twintigjarige Willem/Wim was de enige onderofficier die niet tekende. Hij belandde met 56 officieren en twaalf cadetten van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Colditz. Daar bleek hij een meester in het maken van nepbouwsels die anderen de kans gaven te ontsnappen. Zo bouwde hij een valse wand, waarachter een groep mannen zich verborg om ’s nachts te vluchten. Ook verving hij grendels op een luik door namaakexemplaren van zwart glas. Vluchtelingen konden het luik daardoor op een geschikt moment makkelijk openen. De Lange wilde na de oorlog naar de officiersopleiding, maar dat werd geweigerd. Tot in de jaren tachtig ijverden oud-kampgenoten, inmiddels prominente officieren, voor erkenning, maar zonder succes.
 
Tentoonstelling Katjongs in Colditz 15 augustus 2018 - 31 december 2018
Voor het eerst wordt een tentoonstelling gewijd aan de Nederlandse ‘erewoordweigeraars’ in de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder hen die afkomstig waren uit Nederlands-IndiŽ: de katjongs. Wie waren zij, hoe brachten zij hun dagen door, op welke manieren trachtten zij te ontsnappen, en wie lukte dat?
 
14.400 Nederlandse officieren tekenden op 14 juli 1940 de ‘Erewoordverklaring’ aan de Duitsers. Daarin beloofden zij de wapens niet meer op te nemen tegen de bezetter. Zij werden op vrije voeten gesteld.
Slechts 68 officieren weigerden. Zij werden op transport gezet naar Duitsland. Opvallend was dat de meesten behoorden tot het kleinste militaire onderdeel op dat moment aanwezig in Nederland, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL). 36 mannen - meer dan de helft van de 68 niet-ondertekenaars - waren bovendien geboren in Nederlands-IndiŽ. Het grootste gedeelte van de groep verbleef de rest van de oorlog achtereenvolgens in krijgsgevangenenkampen in het Duitse Soest, Juliusburg, Colditz, Stanislau en Neubrandenburg.
 
Een tentoonstelling over een heel bijzondere groep mensen, geboren in Nederlands Indie, KNIL militairen, die tijdens WO II niet in Nederlands-IndiŽ zijn, maar krijgsgevangen in het Duitse slot Colditz!!. Zij maakten deel uit van de veel grotere groep Indische, Molukse en Indonesische mensen die in Nederland verzet pleegden.
Hun verhaal is onbekend. Herman Keppy, die de tentoonstelling heeft samengesteld en bezig is met een boek over Indisch verzet vertelt over zijn onderzoek in zijn toespraak deze middag waar nazaten van deze erewoordweigeraars speciaal bijeen gekomen waren.
Maar eerst sprak onze commandant Bronbeek en kreeg Willem de Lange eindelijk postuum erkenning 73 jaar na dato.
 
Toespraak cdt KTOMM Bronbeek, kolonel Karel van Dreumel. In zijn toespraak het verhaal achter deze tentoonstelling. Aan het eind van zijn toespraak reikte cdt Bronbeek het Mobilisatie Oorlogskruis uit aan de broer van Willem de Lange, Philip de Lange.  .. #lees verder
 
 

Toespraak Herman Keppy. waarin hij e.e.a. vertelt over zijn onderzoek en nieuwe boek naar verzet in Nederland door Indische, Molukse en Indonesische mensen. Hun verhaal is totaal onbekend. Katjongs in Colditz is een hoofdstuk in zijn komende boek... #lees verder
     

&&&&&&&&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek    
  
  • mail: svvb1983@gmail.com
  •                                                              
    SVVB
     
     
     © SVVB