NIEUWS
Opening tentoonstelling 'Gevangen in beeld' over het leven en werk van Henk Brouwer, met name als krijgsgevangene in Changi Singapore (foto's Arjan Vrieze - Traces of War)
geplaatst 12 aug 2018
Opening tentoonstelling 'Gevangen in beeld' en uitreiking Mobilisatie Oorlogskruis
Zoon Menno, speciaal overgekomen uit Zuid Afrika, opende de tentoonstelling over zijn vader. Hij kreeg postuum het Mobilisatie Oorlogskruis van zijn vader. Uitgereikt uit handen van de commandant KTOMM Bronbeek kolonel van Dreumel.
 
     
Menno Brouwer, boven (69) zag zijn vader in deze tentoonstelling in verschillende hoedanigheden tot leven komen. Dit dankzij achtergelaten manuscripten en tekeningen. -Krijgsgevangene in het Japanse kamp Changi.  -Als tekenaar. -Als muzikant. -Als overlever.
 
Zijn vader, Henk Brouwer, links  (1903-1970) was een tekenaar en POW gedurende Japanse bezetting Nederlands Indie. Hij verbleef in een aantal Japanse krijgsgevangenkampen in Japan, Nederlands Indie en in de Changi gevangenis Singapore – In dit kamp tekende en schilderde hij meer dan 300 portretten van zijn medegevangenen. Na de oorlog raakten de portretten over de hele wereld verspreid. Nu proberen een aantal historici deze portretten weer bij elkaar te krijgen.
   
Toespraak commandant Bronbeek, kolonel K.G.J. (Karel) van Dreumel
 
Mijnheer Brouwer en familie, mevrouw Becht, mevrouw Brugman, mevrouw Suurenbroek, dames en heren van harte welkom op het prachtige landgoed Bronbeek in het al even prachtige Arnhem en op deze unieke plek.

De plek waar het Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen en het Museum samenkomen. Dit is de plaats waar bewoners en historie in elkaar overlopen, waar de geest van Nederlands-Indië rond waart en de geschiedenis, die wij delen met de Republiek Indonesië, zichtbaar en voelbaar is.

Ik hoop dat u het met mij eens bent, dat dit de uitgelezen plaats is voor de tentoonstelling die wij vandaag mogen openen. Een tentoonstelling die links en rechts van ons prachtig is opgebouwd.

 
Henk Brouwer was een creatieve jongen, die (op z’n zachtst gezegd) best goed kon tekenen. Een Nederlandse jongen, geboren in Indië, die net als zo vele anderen zijn dienstplicht vervulde. Zich op dat moment nog niet bewust van het feit, dat zijn militaire plicht een ingrijpende invloed zou hebben op het verdere verloop van zijn leven. De Japanse agressie kreeg greep op de Indische regio en Henk, in middels leraar tekenen, kreeg ’s lands wapenrok opnieuw opgedragen. Geen militair in hart en nieren, maar een man in Nederlands-Indië, die zijn plicht vervulde. Net als vele anderen in zijn kracht, met gebalde vuisten, militair aangestuurd, met de zekerheid van zijn eigen gebruiksklare wapen in de aanslag, met de back up van een samenleving en een heel leger, boos en bedreigd, bereidt voor de verdediging van zijn eigen huis en haard op te staan en stand te houden. Krachtig en met overtuiging.
 
En dan gaat het mis. De overmacht was veel te groot. De Japanner voert Henk, net als heel van anderen, af naar een krijgsgevangenenkamp en van daar naar nog één en nog één en nog één en uiteindelijk naar het Filipijnse Changi. Krijgsgevangen! Niet alleen ontwapend, maar afgesneden van de samenleving en van huis en haard, een volledig onbekende omgeving, overgeleverd aan de gemene willekeur van de Japanners, ondergedompeld in onwetendheid, opgesloten, met gekrenkte trots, zware gedwongen arbeid, ondervoeding, aantasting van hun fysieke integriteit, onzeker, ontmand en ontmenselijkt. Hoe houd je jezelf zo gezond mogelijk en hoe houd je je kop er bij? Hoe voorkom je lichamelijk en vooral geestelijk verval. Hoe kun je in godsnaam overleven?
Henk kon tekenen! En niet alleen dat. Hij kon schrijven. Hij wist papier, potloden, kwasten en wat al niet meer zij te bemachtigen. Hij tekende situaties en portretten, schilderde aquarellen en hield aantekeningen en een dagboek bij. Hij hield daarmee zijn hoofd boven water én schonk ons daarmee een haast onvoorstelbare schat aan verhalen en, boven alles, aan beelden. Beelden waar het ons bij gebrek aan fotomateriaal zo nadrukkelijk aan ontbreekt. Een geweldige combinatie van onschatbare waarde. Ze geven ons inzicht, begrip en gevoel bij het leven van Henk en van al die anderen, die het zelfde overkwam, maar die hun verhaal niet konden doorgeven, zoals Henk dat kon. Ze brengen het lot van de soldaten tegen wil en dank, van de krijgsgevangenen én van hun lotgevallen na de oorlog voor ons tot leven. Dat is wat deze tentoonstelling doet: de verhalen komen tot leven.
 
Henk, een man zoals heel veel anderen, met belevenissen als zo heel veel anderen, zodat Henks ervaringen ons zijn unieke verhaal laten beleven, maar ons tegelijkertijd laten zien, hoe het leven van vele duizenden anderen er uit gezien heeft. ….. Dankjewel Henk voor alles wat je ons gegeven hebt.
 
   
 
Lees verder het manuscript van Henk Brouwer.
'Dit manuscript van Henk Brouwer dook in 2012 op bij zijn zoons Menno en Boudewijn, die in Kaapstad wonen. Het manuscript is in het Nederlands getypt en bestaat uit twee delen. In het tweede deel vertelt Henk Brouwer over Changi. Helaas is dit deel onvolledig.
 
Het manuscript is geschreven na de oorlog. Het heeft de vorm van een autobiografie, met daarin veel dialogen. Mede daarom leest het als een roman. Brouwer beschrijft op meesterlijke wijze landschappen, personages, gebeurtenissen en emoties. Zo biedt het manuscript een overtuigend, gedetailleerd overzicht van het dagelijkse leven van Nederlandse krijgsgevangenen tijdens WOII in Zuidoost Azië'.
 
Op het manuscript rust copyright. Daarom een link #Manuscript Henk Brouwer
 
 
Links: Luitenant Simon van Schie (1903-1977), geportretteerd door Henk Brouwer in Changi.
     
-◊- Japanse krijgsgevangenkampen - Changi-kamp
-◊- Henk Brouwer Changi - Het leven en werk, tekeningen en veel namen -
-◊- Hart van Nederland - Zoon krijgsgevangene opent expositie over Jappenkamp
-◊- Opening tentoonstelling Gevangen in Beeld, Changi in Museum Bronbeek - Traces of War
-◊- De Gelderlander - Expositie Bronbeek schetst beeld van leven in Jappenkamp Changi
-◊- De Telegraaf - Tekenen om te overleven
-◊- Australische you tube film Changi gevangenis
 
Zoektocht naar tekeningen van Henk Brouwer
Tijdlijn Historische Projecten kwam onlangs op het spoor van het fraaie werk van de Nederlandse tekenaar Henk Brouwer, die tijdens WOII zo’n 3 jaar gedetineerd was in Japanse krijgsgevangenkampen, vooral in Changi (Singapore). Daar tekende hij honderden portretten van medegevangenen, onder wie veel Nederlanders, maar ook Engelsen, Australiërs en Amerikanen. In een schriftje hield hij bij wie hij portretteerde. Na de oorlog zijn Brouwers portretten verspreid geraakt over de hele wereld. Tijdlijn is nu een zoektocht gestart in binnen- en buitenland om zoveel mogelijk portretten te achterhalen.
 
Hoe kunt u ons helpen? We willen zoveel mogelijk mensen en organisaties op de hoogte stellen van onze zoektocht. U kunt ons helpen door deze mail en onze website onder de aandacht te brengen van alle betrokkenen bij uw organisatie, bijvoorbeeld in uw mailings, nieuwsbrieven of op uw website. Ook willen we u vragen om onze Facebookpagina te delen. Op onze website en op Facebook houden we u op de hoogte van het verloop van onze zoektocht. Zie #hier
 

&&&&&&&&&&

Tentoonstelling van 9 aug 2018 t/m 10 maart 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek    
  
  • mail: svvb1983@gmail.com
  •                                                              
    SVVB
     
     
     © SVVB