NIEUWS
Bijdrage in aanschaf bijzonder museumstuk - zwaard van Yutaka Nishoeda generaal in het Japanse leger tijdens WO II
geplaatst 26 mrt 2018
Museum Bronbeek deed een verzoek om een bijdrage aan de Vrienden van Bronbeek om in het bezit te komen van een bijzonder museumstuk. Het betrof het zwaard van Yutaka Nishioeda
Hoofd Museum PJ Verhoeven laat het zwaard zien in de jaarvergadering van de Vrienden van Bronbeek 2017
     
John Klein Nagelvoort schreef onderstaand artikel van het zwaard van Nishioeda.
Tachi in militaire montering
 
De kling
Het Japanse zwaard kent een lange traditie. Ondanks de evolutie van het zwaardsmeden heeft het al ruim 1100 jaar de bekende gebogen vorm met de hardingslijn op de snede.
 
De zwaardsmeedkust is verbonden aan de geschiedenis van Japan. In periodes van oorlog, vrede of buitenlandse bedreigingen pasten de smeden zich aan de behoeften van de samoerai.
Zo zijn de zwaarden uit de nambokucho periode (1336-1392) lang, breed en met een grote punt. Sommige klingen (snede) waren langer dan 90 cm.
Toen in de 15e en 16e eeuw er bloedige burgeroorlogen uitbraken waarbij grote legers elkaar bevochten, kwam er meer behoefte aan korte zwaarden, die men ook met ťťn hand kon hanteren.
Vele langere zwaarden uit vroegere periodes werden aan de onderzijde van de kling ingekort tot een lengte van ongeveer 70 cm.
Ook dit zwaard onderging deze transformatie, in Japanse termen O-suriage. Meer dan 15 cm van de onderzijde van de kling ging verloren, daarbij ook de originele handtekening van de maker. De smid die in de 15e of 16e eeuw verantwoordelijk was het inkorten, heeft de oude signatuur overgenomen en op de vernieuwde onderzijde geplaatst. (Nise Mei)
De nieuw geplaatste signatuur luidt: Osafune ju Morikage Saku ofwel deze kling is gemaakt door Morikage uit Osafune. (plaats in de provincie Bizen)
Volgens de NBTHK, het Japanse zwaard museum in Tokyo, heeft het zwaard alle kenmerken van deze smid uit de laat nambokucho periode, rond 1365. Hij behoorde toe aan de Omiya school van zwaardsmeden.
Historische context
Deze beoordeling wordt ook bevestigd door het ‘surrender paper’. Dit document is ondertekend door de laatste drager van het zwaard: luitenant-generaal Nishioeda Yutaka. Het document vermeldt verder dat vele generaties het zwaard hebben doorgegeven hebben binnen de Nishioeda-familie.
Daarnaast staat er nog een interessante beschrijving over de versierselen (menuki), welke onder de windsels van het handvat zitten. Op militaire monteringen (shingun-to) vindt men doorgaans aan weerszijden drie keizerlijke chrysanten. Volgens het surrender paper is het bij dit zwaard een draak, die om een zwaard (ken) heen draait. Op alle andere losse onderdelen van het zwaard staat de naam van Nishioeda in kanji gegraveerd. De montering is voorzien van kwast en hanger, die beide de generaalsrang aangeven.
De geschiedenis van deze kling en compleetheid van het gehele zwaard maken het, samen met de historische achtergrond van Yutaka Nishioeda, van grote museale waarde.
 
Nishioeda Yutaka
Nishioeda Yutaka werd in 1893 geboren in Miyagi, Japan. Doorliep succesvol de militaire academie. Als majoor en stafofficier van de Kwantum leger nam hij in 1932 deel aan militaire operaties in China. Na een voorspoedige carriŤre werd hij in 1941 generaal-majoor en commandant van een gemengde brigade in Mantsjoerije.
Na de verovering van Singapore, werd hij chef-staf van het 25e leger onder Yaheita Saito. Tevens kreeg hij de titel gunseikan (militair bestuurder) over Malakka en Sumatra.
Zijn laatste functie voor het Keizerlijke Leger was als plaatsvervangend chef-staf van veldmaarschalk Terauchi Hisaichi, opperbevelhebber van de Japanse troepen in Zuidoost-AziŽ.
 
Op 11 augustus 1945 werden Soekarno en Hatta in Dalat (Vietnam) ontvangen door veldmaarschalk Terauchi Hisaichi en Nishioeda Yutaka. De besprekingen waren de eerste aanzet voor de onafhankelijkheid van IndonesiŽ.

Na de capitulatie van Japan viel er een machtsvacuŁm in de voormalige koloniŽn In Zuidoost-AziŽ. In Frans Indochina en in Nederland-IndiŽ probeerden de Engelsen de orde te herstellen. Hiervoor waren er te weinig troepen beschikbaar.

In het Britse hoofdkwartier in Saigon werd besloten om een deel van de Japanse troepen hiervoor in te zetten. De 2e divisie, 55e divisie, 5e luchtmacht divisie en wat kleinere eenheden bleven bewapend, met luitenant-generaal Nishioeda Yutaka als commandant. Hij stond onder direct bevel van de Britse generaal Sir Douglas David Gracey van de British Indian Army.

'photo of Gracey at the Saigon docks in January 1946,farewelling some of his departing troops'. zie #forum  
 
Op Java verslechterde de omstandigheden mede doordat vele Japanse eenheden zich niet aan de voorwaarden van overgave hielden. De Nederlanders dienden een klacht in bij Lord Mountbatten, die vervolgens veldmaarschalk Terauchi Hisaichi de opdracht gaf om een stafofficier naar Java te sturen. In oktober 1945 vloog luitenant-generaal Nishioeda naar Jakarta om dit alsnog te bewerkstelligen.
De missie van Nishioeda had enig resultaat, al gaven lang niet alle Japanse troepen gehoor aan zijn oproep.
Als de Fransen het gezag in het voorjaar van 1946 overnemen van de Britten, worden de Japanse troepen ontwapend en gerepatrieerd. Nishioeda overhandigt zijn zwaard aan Gracey, die het vervolgens meeneemt naar Engeland.
Nishioeda blijft tot 1947 in geallieerd krijgsgevangenschap en overlijdt in 1958 in Japan.
 
Nadat Gracy in 1964 overlijdt komt het zwaard bezit van Han Bing Siong (1932-2005), een expert op het gebied van het Japanse zwaard.

Het zwaard van Yutaka Nishioeda is veelvuldig gepubliceerd in diverse boeken en publicaties in binnen- en buitenland.

 

Han Bing Siong met het zwaard van Nishioeda Yutaka. Token Tō Rekishi 535, Japan 1983  
 
Bronnen:
Japanse zwaarden in Nederlands bezit No. 132, blz 1 t/m 4 (Rijksmuseum Volkenkunde pica nummer 81019144x)
Nederlandse Token ver. Convocatie 19 februari 1995
Nederlandse Token ver. Jaarverslag 1994-1995
Kopie surrender paper Nishioeda Yutaka
Japanese Policy toward Islam during occupation, Abu Talib Ahmad 1-02-2002
Showa-kan, brieven en documentatie, Hiroko Tamagawa, 21-06-2007
Shokan Hirohito’s Samurai, Richard Fuller, april 1992
Nippon Heiki Kogyo-Kay
Captain Huyer and the massive Japanese arms transfer in East Java in October 1945, Han Bing Siong (KITLV)
Token Tō Rekishi 535, Japan 1983

&&&&&&&&&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com

 

SVVB
 
 
@ SVVB