NIEUWS
Nieuwjaarsreceptie en opening nieuwe tentoonstelling Vrijheid, Verlangen en Kameraadschap. Een ontmoeting met veteranen .
geplaatst 10 febr 2018
-◊- Een selectie van foto's gemaakt door Heidie Mulder vindt u #hier 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 24 januari jl. werd de expositie 'Verlangen. Vrijheid, Kameraadschap, Een ontmoeting met veteranen geopend. ( 25 januari t/m 1 juli 2018). Aan de hand van de universele thema's Verlangen, Vrijheid en Kameraadschap geeft de expositie een indruk van de ervaringen van veteranen en hoe ze daarop terugkijken. In het bijzonder is er aandacht voor de tegenwoordige bewoners van tehuis Bronbeek en hoe zij het wonen op Bronbeek beleven. In de tentoonstelling worden onder meer 15 veteranen geportretteerd in foto's, interview fragmenten en levensbeschrijvingen.
Op de foto: aoo b.d. dhr. van Rijswijk en RMWO Marco Kroon
Verder omvat zij circa 35 schilderijen en ruimtelijk werk, gemaakt door veteranen, en 2 installaties buiten op het landgoed. De expositie kwam tot stand in een nauwe samenwerking van Museum Bronbeek met het Veteraneninstituut en de Stichting Veteranenkunst.
Ter gelegenheid van de opening van deze tentoonstelling sprak Angelien Eijsink, pleitbezorger van veteranenzaken en initiatiefnemer van de Veteranenwet die de huidige zorg voor veteranen borgt. De effectieve openingshandeling werd verricht door RMWO majoor Marco Kroon (speciale stafofficier Veteranen bij de inspecteur Generaal der Krijgsmacht en veteranen) in aanwezigheid van Gerrit Valk voorzitter Veteranen instituut en Paulien Kolman-Bakker (voorzitter Stichting Veteranenkunst ) Commandant Bronbeek Kolonel M.C. Dulfer hield een Nieuwjaarstoepraak
 
 
Tijdens de nieuwjaarstoespraak van kolonel Dulfer werd Inga Severs (Stichting Veteranen Kunst) in het zonnetje gezet vanwege haar enorme inzet. Ook het tot stand komen van deze tentoonstelling komt mede door haar.
 
Ze wordt ook wel genoemd ...De koningin van het Malieveld -INGA SEVERS

........Hartverwarmend, innemend, opofferend, bezielend  .. woorden van de commandant Bronbeek

Typerend: Juist 1 van 'haar' veteranen maakte foto's van haar tijdens de Nieuwjaarsreceptie en de ontvangst van haar erepenning: De fotograaf, tevens kunstenaar Willem van Katwijk.

Een stukje uit de toespraak van de Commandant Bronbeek Kolonel M.C. Dulfer:
...."Ja het gaat toch gebeuren! Eerverleden week zei ze nog op de toon van dat heb ik absoluut liever niet "en dan wordt plotseling in een nieuwjaarstoespraak je naam genoemd..."

Op aandringen van velen en niet de minsten dan toch! Zonder daarbij ook maar iemand van de stichting veteranenkunst tekort te willen doen: INGA SEVERS

'Koningin van het Malieveld'. De woorden werden uitgesproken met een haast sacrale fluistertoon.
(foto's hierboven zijn van veteraan en kunstenaar Willem van Katwijk)
Inga jij gaat door waar anderen allang gestopt zijn. In dat opzicht lijk je meer op een verkenner van Boreel dan op de vrouw van een marinier.... Of ga je juist daarom door, omdat die zo snel het bijltje erbij neergooien.
Inga ik zou jou uren de loftrompet kunnen steken maar het gaat niet om ons maar om de veteranen. Hun leven, zorg en welzijn!
Inga ik wil  je hierbij de erepenning van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek uitreiken. Deze erepenning is in 2006 ingesteld door kolonel Bolderman en is sindsdien nog maar 13 maal uitgereikt en niet aan de minsten: onder andere Jeanine Hennis-Plasschaert, Pauline Krikke en generaal-majoor Morsink gingen jou voor.
Inga aan jou de 14e erepenning wegens: “haar niet aflatende inzet, toewijding en betrokkenheid bij de veteranengemeenschap inclusief de veteranen van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen & Museum Bronbeek en onder andere haar inspanningen om in samenwerking met de staf van Bronbeek aandacht te vragen voor de kunst van de Stichting VeteranenKunst door middel van wisseltentoonstellingen in het hoofdgebouw van Bronbeek.”
De Erepenning draagt het nummer 14 en is gegraveerd met het opschrift:
'innemend, opofferend, bezielend'
-◊-Een selectie van foto's door Heidie Mulder
-◊-Toespraak kolonel M.C. Dulfer commandant KTOMM Bronbeek
-◊-Stichting Veteranen Kunst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com

 

SVVB
 
 
@ SVVB