NIEUWS

 
Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier oftewel het Officierskruis, ook genoemd het Jeneverkruis, werd 7 december uitgereikt aan kapitein Gerard Luttik. Gerard is ook bestuurslid van onze stichting SVVB 
geplaatst 17 dec
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onderscheiding werd op 19 november 1844 ingesteld door koning Willem II van Oranje Nassau en wordt sindsdien uitgereikt op zijn verjaardag 6 december. Op 's konings verjaardag werd steeds een extra borrel - vaak een oorlam (een glaasje jonge jenever) geschonken. Daarom wordt deze onderscheiding ook het Jeneverkruis genoemd.

Kapitein Gerard Luttik kreeg deze onderscheiding niet op 6 maar op 7 december. Op de verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Amalia. Geen oorlam dit keer maar een oranjebitter.
   
Commandant Bronbeek, kolonel Dulfer, bracht een heildronk uit ter gelegenheid van haar verjaardag.
 
Het was beslist een bijzondere uitreiking, het bezoek, de Franse Defensie Attache kolonel Sylvain Nogrette en Defensie attache BeNeLux James Philips en staf, die op dat moment in de Poorterszaal waren, maakten heildronk en uitreiking ook mee.

 
Koning Willem II bepaalde in het Koninklijk Besluit voor de instelling van de deze onderscheiding dat: “Het onderscheidings-teken bepaaldelijk bestemd (is) tot het beloonen van eenen eervollen langdurigen Nederlandschen effectieven diensttijd van officieren en daarmee gelijkgestelde personen behoorende tot het leger”.
 
Op het verguld zilveren kruis officierskruis wordt het aantal dienstjaren in Romeinse dienstjaren aangegeven, waarbij het cijfer iedere vijf jaar vervangen dient te worden met respectievelijk XV, XX, XXV, XXX, XXXV en XL. Ook de ouderdom van de genuttigde jenever loopt hierbij evenredig op in leeftijd. Bij het 15-jarig jubileum drinkt de gedecoreerde een ‘oorlam’ jonge jenever. Naarmate de jaren vorderen wordt dit een nipje korenwijn.
 
Op 19 november 1844 stelde koning Willem II het onderscheidingsteken voor eervolle langdurige dienst als officier in. De koning wilde met name subalterne officieren, die toentertijd lang op een bevordering moesten wachten, een blijk van waardering geven. Aan deze voortvarende gedachte is het te danken dat ook nu nog die officieren die vijftien jaar lang op eervolle wijze hebben gediend, een door koning Willem II ingestelde onderscheiding ten deel valt.
 
Werd de onderscheiding in 1844 in het leven geroepen voor de officieren van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine en het Indische leger, in de loop der tijd kwamen eveneens officieren van de schutterijen en reserveofficieren hiervoor in aanmerking. Tegenwoordig ontvangen ook de beroeps- en reserveofficieren van de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee het onderscheidingsteken voor eervolle langdurige dienst. Traditiegetrouw wordt de onderscheiding jaarlijks uitgereikt op 6 december, de verjaardag van koning Willem II. Vanaf de introductie van het officierskruis werd de onderscheiding zeer op prijs gesteld en zij wordt tot op heden met trots gedragen.
 
 
-◊- Boekje Pienter Jeneverkruis
-◊- Onderscheidingen Officierskruis
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com

 

SVVB
 
 
@ SVVB