NIEUWS

 
Bronbeek bewoner de heer v.d Water "Stoottroeper" was 15 sept 2016 bij het 70 jarig bestaan van de BOSS (Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers)
geplaatst 16 september
 
Donderdag, 15 september 2016, werd in Oirschot door bijna 500 mensen het 70-jarig bestaan gevierd van de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS). De ontvangst was vanaf 10.00 uur waarna een korte ceremonie plaatsvond met toespraken, vlag(gen) hijsen en de herdenking van overleden Stoottroepers. Door de voorzitter van de BOSS werd de derde herziene druk van het boekje "Van verzet naar rode baret" overhandigd aan de regimentscommandant. Een geschenk van de BOSS ter gelegenheid van de regimentsverjaardag op 21 september a.s..
   
Beknopte geschiedenis
Het jongste regiment van de Koninklijke Landmacht, het Regiment Stootroepen, werd opgericht op 21 september 1944 in Eindhoven in opdracht van Z.K.H. Prins Bernhard.
 
De wortels van het regiment liggen in de verzetsorganisaties zoals Nederland die kende tijdens de Tweede Wereldoorlog. Prins Bernhard gaf verzetsleider "Peter" Borghouts opdracht uit leden van het voormalige verzet, met name uit de Landelijke Knok Ploegen (LKP) militaire eenheden te formeren: Stoottroepen. Niet of nauwelijks opgeleid, met 'geleende' of buitgemaakte wapens, slecht gekleed, vaak op een slof en een schoen of op klompen vochten de 'Stoters-van-het-Eerste-Uur' zij aan zij met de geallieerden zuid van de grote rivieren met als doel de rest van Nederland mee te bevrijden.
 
De Engelsen en Amerikanen keken nogal raar aan tegen dit uit de grond gestampte legertje. Maar wat de Stoters aan opleiding, kleding en bewapening tekort kwamen werd door hun idealisme en hun veel geroemde inzet goed gemaakt. Helaas eist zoiets zijn tol: tussen september '44 en 5 mei '45 sneuvelden meer dan honderd Stoottroepers. Na mei '45 werden de Stoottroepen opgenomen in de nieuwe Landmacht.
 
Uit hen werden vier bataljons Oorlogsvrijwilligers gevormd die als eersten naar het voormalig Nederlands-IndiŽ werden uitgezonden, later gevolgd door vijf bataljons dienstplichtige Stoters. 
 
Bronbeek bewoner de heer van de Water:
foto's boven van de heer van de Water. De heer van de Water werd in 1946 uitgezonden naar IndiŽ als oorlogsvrijwilliger (OVW er.) Hij diende bij het 9de bataljon stoottroepen 1st Compagnie 2. Pel. 2 sec. No. 7.
Tijdens zijn uitzending schreef hij regelmatig in zijn dagboek:
   

M.S. Tabinta

"20 april Zaterdag 1946.
Om 0.30 uur vertrokken we uit Steenwijk in goederenwagens waar we met 50 man inzaten. Het was een marteling en er werd hard gekankerd. Om 1.30 uur stonden we op de Rietlanden en om 7.30 uur werden we inges
cheept op de M.S. “Tabinta” een schip van 10.000 ton en 36 knopen (foto hierboven). De boot vertrok om 8 uur van de Nederland kade, waar het zwart stond van de mensen. Bij het vertrek zongen we het “Wilhelmus”. En de familieleden, vrouwen en meisjes stonden te huilen en velen van ons ook. Om 11.30 uur in de sluizen te IJmuiden, waar vele mensen stonden te wachten. Om 12 uur gingen we de sluizen uit met het “Wilhelmus”. En dan begrijp je wel wat het betekent dat je het vaderland gaat verlaten. Het was kalme zee en prachtig. Er waren 2 bataljons op de boot. Om 14 uur passeerden we Hoek van Holland en gingen toen door naar de Franse kust".
 
Het waren "stoters" die als eerste eenheden van de Koninklijke Landmacht voet aan wal hebben gezet in Nederlands IndiŽ, vanuit Malakka. Op 8 mei 1945 was in Europa de oorlog voorbij. In het Verre-Oosten hielden de Japanners onder andere het Nederlandse gebiedsdeel Nederlands-IndiŽ nog bezet. De Nederlandse regering wilde zo spoedig mogelijk troepen sturen om de bevolking van het Japanse juk te bevrijden. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan onverwachts en twee dagen later, op 17 augustus, riepen de Indonesische nationalisten onder leiding van Ahmed Soekarno en Mohammed Hatta de onafhankelijkheid uit. Om de orde en rust te herstelleen, werden in de periode 1945 - 1950 ongeveer 120.000 man naar IndiŽ uitgezonden, waaronder negen Stoottroepenbataljons, vier OVW-bataljons en vijf dienstplichtige bataljons.
 
De IndiŽperiode
De OVW-bataljons  (Oorlogs Vrijwilliger - bataljons)
Deze bataljons waren aanvankelijk geformeerd als zogenaamde LIB’s (Lichte Infanterie Bataljon), naar Engels model. Ze bestonden uit een staf- en stafcompagnie en vijf geweer(tirailleur) compagnieŽn met een totaal sterkte van 801 man. Het IIIe en Ie Bataljon Stoottroepen waren direct beschikbaar en vertrokken al op respectievelijk 20 en 27 september 1945 naar Engeland voor een aanvullende opleiding en het completeren van hun uitrusting. Spoedig werden de RS-bataljons I en III gevolgd door IV en V. In IndiŽ werden de namen gewijzigd: I RS werd 1 RS, III werd 7, IV werd 8 en V werd 9. Hoewel de uitzending was bedoeld voor de tijd van ťťn jaar, zou men er gemiddeld drie jaar blijven. In december 1949 werd IndonesiŽ onafhankelijk van Nederland en keerden de stoottroepen terug naar Nederland. Velen gingen terug naar de burgermaatschappij. Nederland was nog herstellende van de Tweede Wereldoorlog, waardoor de bevolking weinig belangstelling en begrip had voor de Indische ervaringen van de teruggekeerde stoters. Vaak was het moeilijk opnieuw te integreren. De steun daarbij vanuit het Ministerie van Defensie was minimaal.
   
De heer van de Water toen (boven) en nu op de reŁnie in Oirschot
met Brigadegeneraal Nico Geerts en Luitenant Kolonel Ton van Mastrigt
   
Impressie van deze dag  
 
-◊- Van verzet naar rode baret (boekje)
-◊- Stoottroepers
-◊- facebook pagina Museum Bronbeek - 13 mrt 2015
-◊- Wikipedia

******

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb@kpnmail.nl

 

SVVB
 
 
@ SVVB