NIEUWS
IndiŽ herdenking Roermond 3 september 2016
geplaatst 4 september2016
foto's Geertje Besselink .. door er op te klikken worden ze groter  
 
Nationaal IndiŽ Monument 1945-1962
In het Nationaal Herdenkingspark Roermond, staan drie monumenten. Deze drie monumenten zijn ontworpen door de Roermondse kunstenaars Wijnand ThŲnissen en Dick van Wijk.
De eerste is het Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962: Het monument herdenkt de 6229 Nederlandse militairen die in de periode 1945-1962 vielen tijdens de strijd in het voormalige Nederlands-IndiŽ en Nieuw-Guinea. Ieder jaar vindt hier op de eerste zaterdag in september de nationale herdenking plaats. De herdenking wordt door 10 tot 15.000 veteranen, nabestaanden en belangstellenden bezocht en er worden ruim honderd kransen gelegd door vertegenwoordigers van veteranenorganisaties en de toenmalige krijgsmachtonderdelen. Sinds 1999 is een minister of staatssecretaris bij de plechtigheid aanwezig. Het monument bestaat uit een obelisk met een kroonduif, symbool van Nieuw-Guinea. Naast de obelisk is een fontein met karbouwenkoppen. Er is later een borstbeeld van generaal S.H. Spoor toegevoegd.
De anderen twee monumenten zijn: het Monument voor Indische burgerslachtoffers en het Monument voor Vredesoperaties.
 
Waarom Roermond ??
Na afloop van de jaarlijkse 4 mei-herdenking van 1984 in Roermond, merkte Roermondenaar de heer Hans Cremers op dat hij het vreemd vond dat er niet op een centrale plaats aandacht was voor de slachtoffers van het naoorlogse conflict in het voormalige Nederlands-IndiŽ.
De Stichting Overkwartier, een groep Roermondenaren die zich bezighield met het organiseren van culturele activiteiten, besloot een commissie onder leiding van Hans Cremers in het leven te roepen om te onderzoeken of er in Roermond een blijvende herinnering voor deze groep oorlogsgetroffenen kon worden opgericht.
Het oorspronkelijke monument is op 7 september 1988 onthuld door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard. Twee jaar later, op 7 september 1990, is de zuilengalerij onthuld door de de heer Relus ter Beek, minister van Defensie. Tijdens de onthulling sprak minister ter Beek een mea culpa uit, in verband met de houding van de Nederlandse regering tegenover de IndiŽ-veteranen:
"Hiermee is een nieuwe stap gezet op de weg naar erkenning waarop deze overledenen en hun nabestaanden en ook zij die toentertijd wel uit de strijd zijn teruggekeerd recht kunnen en mogen doen gelden. In ronde bewoordingen kan worden gesteld dat Nederland bij de opvang van de veteranen in gebreke is gebleven. De overheid is mede door het initiatief in Roermond wakker geschud. Gelet op het nationale karakter van het monument, stellen wij er bij Defensie een eer in het monument en de zuilengalerij te onderhouden."
Een gedeelte van het programma IndiŽ herdenking Roermond 2016
* Openingsgebed door Liduina van den Broek, aalmoezenier veteranen regio Zuid-Nederland. Na haar gebed zong het koor St. Caecilia uit Linne  ‘Bapa Kami’. Boven: Aalmoezenier van den Broek. Bij het verlaten van het terrein, nog even extra aandacht voor onze Bronbekers. De Bronbekers die op militaire pelgrimsreis  naar Lourdes geweest waren, kennen haar goed ..
Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en andere hoogwaardigheidsbekleders komen het terrein op. Dankzij de voortreffelijke plek kunnen de Bronbeek bewoners alles goed volgen.
* De herdenkingstoestpraak van Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert: "De militairen die in Nederlands-IndiŽ hebben gediend zijn een leven lang op patrouille geweest. Dat zei minister Jeanine Hennis van Defensie zaterdag tijdens de herdenking bij het Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962 in Roermond. Zij keek terug op de strijd die militairen ook hadden toen ze weer in Nederland terugkwamen. ,,De strijd in Nederlands-IndiŽ is onmiskenbaar vormend geweest voor het verdere leven van deze veteranen. Toen zij terugkeerden uit dat verre IndiŽ, brak een verwarrende periode aan. Bij terugkeer was nationale waardering en erkenning ver te zoeken. Eerder een zwijgen, en soms erger'', aldus Hennis.
,,U heeft enorme inzet getoond. Toen, maar ook daarna. Een leven lang op patrouille. Bepaald geen sinecure. Mede dankzij uw inzet voor erkenning en waardering zijn de afgelopen decennia de fundamenten gelegd voor het huidige veteranenbeleid. En daar zijn de nieuwe generaties veteranen u zeer dankbaar voor.'' .............................................de hele toespraak lezen, klik .................HIER
 
*Na de kranslegging van mevr Hennis een Fly-by Missing Man Formation Koninklijke Luchtmacht.
   
Onder: "Bronbekers in beeld "..........  
   
Tijdens deze Indie herdenking in Roermond mocht Bronbeek bewoner de heer van Heijst (aoo bd) namens KTOMM Bronbeek een krans leggen.
 
Onder: Na haar toespraak legde de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal mevrouw Khadija Arib,  en ook luitenant generaal bd Ted Meines een krans bij het monument.

****

 
Luitenant-kolonel Ton van Mastrigt .....bedankt voor de hulp betere plaatsen onze Bronbekers ....   Onze commandant Bronbeek kolonel Dulfer gaat even naar zijn mannen...
-◊-Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962
-◊-TV uitzending L1 op 3 september
-◊-Compilatie van foto's gemaakt door - Nederlandse Krijgsmacht.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek    
  
 mail:  svvb1983@gmail.com
                                                             
SVVB
 
 
 @ SVVB