NIEUWS
 
Lezing Bronbeek bewoner John van Heijst over zijn leven als Dutchbatter in Libanon en zijn boek over de geschiedenis UNIFIL beschreven in "Dikkeboemenboek"  -  de lezing was 25 augustus 2016
geplaatst 31 aug
Op initiatief van mevr Dulfer zijn er regelmatig kleine "lezingen" van bewoners van Bronbeek voor bewoners en vrijwilligers van Bronbeek. De bedoeling is dat de bewoners elkaar beter leren kennen. Dat kunnen lezingen zijn over hun hobbies, hun arbeidzame leven, maar ook zoals in het geval van meneer van Heijst over zijn tijd als Dutchbatter in Libanon

 

(door te klikken op de foto's worden ze groter )
 

  foto boven : In vreemde culturen wordt onze aanwezigheid niet door iedereen op prijs gesteld. Blijkens deze foto genomen bij post 7-1. De man in kwestie wendt zijn hoofd af en laat zijn voetzool zien als beledigend gebaar in de trant van ‘oprotten en wegwezen’!
 
Veteraneninstituut Libanon: "UNIFIL (25 februari 1979- 6 november 1985):
De uitzending naar Zuid-Libanon in 1979 was de eerste grootschalige Nederlandse deelname aan een VN-vredesoperatie. IsraŽl was in 1978 Zuid-Libanon binnengevallen om aanslagen van Palestijnse groeperingen te stoppen. Daarna werd de United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) gevormd. Deze vredesmacht moest de aftocht van IsraŽlische troepen controleren, de rust en orde handhaven en de Libanese regering helpen bij het herstel van haar gezag".
 
John van Heijst:
Op verzoek van de VN besluit de regering tijdens de ‘Koude Oorlog’ toch een eerder toegezegde bijdrage te leveren aan UNIFIL door het zenden van een versterkt Infanteriebataljon
Opzet: de IsraŽlische aanvallen, die een jaar eerder begonnen waren, tegenhouden.
 
De opdracht aan UNIFIL, en dus ook aan Dutchbatt, was het handhaven van de vrede In Zuid Libanon met een mandaat door het gescheiden houden van aldaar rivaliserende troepen m.n Israelische eenheden en de PLO.
Door beschietingen, gijzelingen en hijacks was vrede bewaren een moeilijke opdracht. Voor de bevolking is dit wel grotendeels bereikt. Specifiek waar het de medische bijstand betrof.
In totaal hebben ruim 9.000 Nederlandse blauwhelmen in Zuid-Libanon gediend. Eind 1985 stopte Nederland zijn bijdrage. Negen Nederlandse militairen kwamen tijdens de missie om het leven.
 
De NL troepen bezetten 24 posten met vele roadblocks en waarnemingsposten. Intensieve patrouiillegang en visitaties behoorden tot de belangrijkste opdracht.
 
Omdat de NL bijdrage na de IsraŽlische invasie niet meer geloofwaardig werd gevonden besloot de regering het bataljon in 1983 terug te trekken. Op verzoek van de VN is tot 1985 nog een versterkte Infanteriecompagnie in het gebied actief gebleven met een beperkt mandaat.
 
Het boek van John van Heijst
Sommige mensen houden van geschiedenis en doen dat vooral door daarover te lezen, anderen doen dat juist door te onderzoeken en erover te schrijven en dragen in die zin zelf weer bij aan de geschiedenis.
 
Als militair maakte John van Heijst deel uit van het 44ste pantserinfanteriebataljon en werd begin jaren tachtig voor de UNIFIL-missie uitgezonden naar Libanon. Hij vertelde tijdens de lezing over zijn boek en de vele interviews die hij gehouden had met de Dutchbatters die in Libanon waren en die uiteindelijk tot het schrijven van zijn boek zou komen.
 
Niet altijd even uitbundig en ook geen machoverhalen maar puur een eigen beleving van de doorsnee veteraan zoals het hem nog duidelijk voor ogen staat. Avontuur, de weg naar zelfstandigheid, volwassen worden en vaak afzien. Posten, roadblocks en patrouilles. Voor de ťťn een hachelijke onderneming voor de ander weer een makkie. Van 1979 tot 1985 konden ze ons daar vinden onder verschillende omstandigheden. Terug kijkend lijkt het allemaal een fluitje van een cent alhoewel menigeen zich nog wel een benauwd uurtje kan voorstellen bij beschietingen en gijzelingen. En wie schoot eigenlijk op wie en wat moesten wij daar nou aan doen? Dikke boemen zijn wellicht uitdrukkingen uit het mortierjargon maar waar die krengen ook vandaan kwamen ze werden braaf genoteerd in het kotje en doorgesluisd naar de man die er een dik rapport van maakte.... Het is inmiddels meer dan 30 jaar geleden dat het laatste Nederlandse contingent uit Libanon werd teruggetrokken.
 

.....de toehoorders ...

foto boven, van Heijst als actieve militair in Libanon

Dikkeboemenboek, UNIFIL is voor ons geschiedenis, Het boek is nog steeds te koop

 
-◊- Libanon 1979
-◊- Unifil De posten
-◊-Veterenen instituut - Libanon
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb@kpnmail.nl
                                                                    
SVVB
 
 
 @ SVVB