NIEUWS

 
Een nieuw monument op landgoed Bronbeek.  Van het 4e Bataljon 10e Regiment Infanterie (4-10 RI) Declamatie voorgelezen door Jos van Baarsen. Verslag van deze herdenking door Bronbeek bewoner Jaap Brink
geplaatst 31 aug/2 sept 2016
(door te klikken op de foto's worden ze groter)
Eerder werden de herdenkingen van het 4-10 RI gehouden op de Generaal Winkelman-kazerne op de  Harskamp. Het monument werd onthuld op 9 december 1950 op de Frederik Kazerne te Vught en in 1997 verplaatst naar de Harskamp. En nu geplaatst op het landgoed Bronbeek.  26 Augustus 2016 was de eerste herdenking bij dit monument op zijn nieuwe plaats.
Het gedenkt de overleden militairen van het 4e Bataljon van het 10e Regiment Infanterie (4-10 RI) van de Koninklijke Landmacht. 4-10 RI bestond uit dienstplichtigen van de lichting 1946, het bataljon vertrok in februari 1947 naar Nederlands-IndiŽ en het werd in beide Politionele Acties ingezet. Het Bataljon repatrieerde in januari 1950. Op de bronzen plaquette vind je de namen van 19 militairen. Verder de tekst Ter nagedachtenis aan de kameraden, die ons in de jaren 1947-1950 op Java zijn ontvallen. Het monument is voorzien van reliŽf van een Nederlandse militair op patrouille, ontworpen door A. de Brouwer.
   
De declamatie van dhr Pierre Huyskens, geschreven voor de herdenking bij het Nat. IndiŽ Monument te Roermond op 7-9-2000, werd voorgelezen door Jos van Baarsen, voorzitter van de stichting Veteranen 4-10 RI ter gelegenheid van de herdenking van de gesneuvelden en gestorven Sobats van 4-10 RI, bij hun monument wat recent is overgeplaatst naar Park Bronbeek op 26-08-2016.
“Ik heb deze declamatie gekozen omdat ik ervan overtuigd ben dat ook wij, jongeren: uw kinderen en ook uw kleinkinderen na U, veteranen, u en uw sobats die achterbleven in IndiŽ moeten blijven herdenken”.
Zeg lieve jeugd,  
Zeg lieve jeugd,
Die zoveel toekomst heeft!
En die met zoveel hartstocht
en in vrijheid
naar een constante vrede streeft!
Die met een juist gevoel
Voor billijkheid en recht
Tegen sluipend fascisme
En intolerantie vecht!
Weet jij wat oorlog is?
Wat zeggen jou vandaag
En in dit park de namen,
Die Nederlandse namen
Van Aalderen tot en met van Zwieten,
Van jongelui, zo oud als jij
Die na de Grote Oorlog
( die zij hadden overleefd)
alsnog hun leven lieten-
ver weg van huis in een vergeefse strijd
waarop zij in hun hang naar vrede
totaal niet waren voorbereid.
Neem eens een naam in jouw gedachten
Opdat hij in de stilte van dit park
En bij de erewacht van deze oude bomen
In ’ t befloerste licht van deze zon,
Nog even , heel reel bij jou kan komen.
Bij jou die nu kransen voor hem legt
Omdat zijn dood, in dienstplicht
Jou kennelijk toch nog zoveel zegt.
Laat jouw gedachten, lieve jeugd
De vrije loop en keer ’s terug naar toen.
Toen vaderland en democratie
van de jeugd verwachtte, dat zij
- hoe dan ook-
haar plicht zou doen.
Wat goed dat jij hier bent
En oog in oog wilt zijn met jongelui
van toen
die niet beter wisten dan dat
zij voor ’ t democratische vaderland
hun plicht tot het uiterste moesten doen.
Neem eens een naam in jouw gedachten, van ťťn
Die net zo oud als jij,
Van het leven iets anders verwachtte,
Dan die reis per schip naar IndiŽ-
Dat mooie vreemde land,
Die blakerende zon, de sawah’s en de Palmen
Die paradijselijke pracht
Van ’ t overzeese rijk onderNeerlandsvlag
Die Gordel van Smaragt,
Waar Orde en Vrede moest worden gebracht.
Hij had het niet gedacht
Dat daar zijn graf zou zijn en thuis de rouw
Omdat hij de terugreis niet volbrengen zou.
Het is goed dat je hier bent
Om jongeren te herdenken
Die jij niet hebt gekend
Maar die gehecht als jij ’t leven
Hun leven voor ’t Vaderland
Daarginder hebben weggegeven
Neem een naam in je herinnering
Bewaar hem als een diamant
En weet dat die ook gegrift is
In Gods eigen hand.
INDRUKWEKKENDE HERDENKING - door Jaap Brink - Bronbeek bewoner.
Het was vrijdag 26 augustus 2016 voor de eerste keer dat de jaarlijkse reŁnie van 4-10 R.I. werd gehouden in Arnhem. Het monument met de eenvoudige tekst: ‘Ter nagedachtenis aan de kameraden die ons in de jaren 1947-1950 zijn ontvallen’ en de namen van de achter gebleven sobats staat op een mooie rustige plek van het landgoed Bronbeek. Op 9 december 1950 werd het geplaatst op het terrein van de Frederik Hendrikkazerne te Vught. 10 maart 1997 werd het herplaatst op de Legerplaats Harskamp te Harskamp en op 26 augustus 2016 herplaatst op het Landgoed Bronbeek te Arnhem. En dit zal zeker de definitieve plaats zijn.
Het was wel even wennen, de ontvangst in de Kumpulan was nogal anders dan in de grote kantine van de Generaal Winkelman Kazerne. Maar de ontvangst was zoals gewoonlijk buitengewoon hartelijk. De bekende gezichten van het bestuur, met de nog steeds actieve Secretaris/Penningmeester Abe Agema, gaf weer het vertrouwde gevoel weer ‘thuis te zijn’.
Als gewoonlijk kwamen bij de koffie met cake de tongen weer los en werd het wederom een gezellig samenzijn.
De belangstelling was groot, maar bij het monument stonden voldoende stoelen. Voorzitter Jos van Baarsen las het prachtige gedicht van Pierre Huyskens voor dat de dichter had geschreven voor de herdenking op zeven september tweeduizend bij het Nationaal IndiŽ Monument.
Zijn indrukwekkende speech raakte bij alle aanwezigen een gevoelige snaar. Ontroerend was het dat hij samen met Anna - de kleindochter van de heer Van Kester – het bloemstuk legde. En wat mooi dat bij de graven op Menteng Pulu ook weer bloemen werden gelegd.
De rijsttafel als buffet was ook even wennen, maar lekker was het! Wel net zo gezellig, dat opscheppen.
Het werd een fijne middag; oude kontakten werden verstevigd en nieuwe gelegd. De organisatie zal veel zijn geweest, maar een succes was het. Laten we hopen dat we elkaar volgend jaar daar weer mogen ontmoeten.

*******

-◊- Stichting veteranen 4-10-RI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb@kpnmail.nl

 

SVVB
 
 
@ SVVB