NIEUWS

Sesko TNI, (Tentara Nasional Indonesia, het "Indonesische Nationale Leger". ) officieren in opleiding -Kapiteins t/m Kolonels maken een tour door Nederland - 27 mei was de delegatie op Bronbeek
geplaatst 5 juni 2016
De 64 officieren in opleiding uit IndonesiŽ brachten een bliksembezoek aan Bronbeek. Vanaf 23 mei, hun aankomst, hadden ze bezoeken gebracht aan o.a NMM in Soesterberg, de Indonesische Ambassade, de Nederlandse Defensie academie (NLDA), een bezoek aan RNL Naval College in Den Helder.  Een razend druk programma. Na hun bezoek aan Bronbeek ging deze groep naar Schiphol, terug naar huis.
   
Op Bronbeek werden ze ontvangen door commandant Bronbeek Kolonel Dulfer. Bezochten het museum, werden rondgeleid door een viertal museumgidsen en kregen de gelegenheid te praten met de bewoners van Bronbeek;

de KNIL-Bronbeek bewoners, de heer Drijsen en de heer Kerrebijn spreken vloeiend Bahasa. De heer Drijsen werd geÔnterviewd. Ze waren o.a. nieuwsgierig waarom de heer Kerrebijn nooit meer naar IndonesiŽ gegaan is ........


 

Op de foto in het midden generaal Sutomo, links naast hem kapitein der Mariniers Broers, rechts naast hem commandant Bronbeek Kolonel Dulfer.

 

* Uitwisseling geschenken
   
* Toespraak Luitenant Generaal TNI Agus Sutomo:  

(vrij vertaald) -  ##originele toespraak in het Engels

Beste commandant Bronbeek, staf museum, officieren, officieren in opleiding, dames en heren,

Laten we eerst God danken en vragen om zijn zegen.

Om te beginnen wil ik namens Sesko TNI + delegatie, mijn grootste dankbaarheid en waardering uitspreken voor uw warme welkom en gastvrijheid.

Het geeft aan dat er een goede samenwerking en verstandhouding is tussen Nederland en IndonesiŽ, op basis van wederzijds begrip en respect voor de ontwikkeling van beide landen. Tot de dag van vandaag geven beide landen elkaar op Internationale niveau bilaterale en regionale steun op veel gebieden.

 
(foto generaal Sutomo in uniform, #wikipedia)
Tot op de dag van vandaag geven beide landen elkaar op Internationale niveau bilaterale en regionale steun op veel gebieden.  
In diverse activiteiten hebben we aantoonbaar goede en harmonieuze banden. Er is militaire samenwerking, maar ook wordt er bijgedragen aan de ASEAN, veiligheid en stabiliteit. In AziŽ, en Europa.
Dit zal zeker bijdragen aan een goede relatie tussen beide landen.
Voor de 43 keer zijn de officieren in opleiding op een overzeese tour.
Het totaal aantal studenten is 146 officieren. Dit zijn kolonels van de Landmacht (46), Marine (47), Luchtmacht (43) en Politie (4). Ook zijn er 6 studenten van bevriende landen, te weten Saoedi-ArabiŽ, AustraliŽ, MaleisiŽ, Sri Lanka, Singapore en Thailand.
De overzeese studiereis is onderverdeeld in drie groepen die drie landen bezoeken, namelijk: Nederland, Duitsland en ItaliŽ. Deze worden gelijktijdig uitgevoerd.
Het totale aantal mensen dat Bronbeek bezoekt is 64. Bestaande uit 16 docenten en 48 officieren in opleiding (waarvan1 uit Saoedi-ArabiŽ en 1 uit Sri Lanka)
De reden waarom we kozen voor het KNIL Bronbeek Museum als onze overzeese studiereis, is om kennis te vergaren en de studenten hun horizon te laten verbreden. Begrip over de geschiedenis van Nederland bij het verkrijgen van de Indonesische onafhankelijkheid, en de tot stand koming van een ontwikkeld en modern land. Het is zeer belangrijke informatie voor de studenten omdat zij de toekomstige leiders van de politie en militaire instellingen zijn.
Met betrekking tot de beschrijving hierboven, waardeer ik het zeer, als de Commandant Bronbeek de kennis zou willen uitwisselen over het museum aan de studenten van Sesko TNI over het ontstaan en bestaan van Museum Bronbeek. Deze informatie is erg belangrijk voor uw wetenschappelijke studies en analyses gelet op de geschiedenis van uw land.
Tot slot, beste Commandant Bronbeek Museum en personeel, wil ik nogmaals namens Sesko TNI instelling en delegatie mijn grootste dankbaarheid voor uw hartelijke welkom en steunen zodat dit programma met succes wordt uitgevoerd.
Dank u. God zegene ons allen, Amen. Commandant van Sesko TNI.
Agus Sutomo, S.E.
Lieutenant General
* Foto's van deze dag:

Hierboven Bronbeek bewoner de heer Kerrebijn in gesprek met generaal Sutomo. Het bleek dat de vader van de generaal en de vader van de heer Kerrebijn in hetzelfde jaar geboren zijn en alletwee opgroeiden in Bandoeng. Later tegen elkaar vochten. Vader van de heer Kerrebijn KNIL, vader van de generaal Sutomo in het Indonesische leger.

Hieronder de heer Drijsen die zijn levensverhaal vertelde, wat hem bevreemde was dat dit deel van de geschiedenis niet erg bekend was bij zijn interviewer.

Links: De heer Jacob in gesprek met Generaal Sutomo
 
 
-◊- Toespraak Luitenant Generaal Sutomo (Engels)

***********

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb@kpnmail.nl

 

SVVB
 
 
@ SVVB