NIEUWS

 
2 mei 2016: Herdenking gevallenen zowel in de Tweede Wereldoorlog, als in alle latere missies van de Nederlandse krijgsmacht.
Geplaatst 3 mei 2016 (door op foto's te klikken worden ze groter)
     
   

 
Toespraak Dodenherdenking Bronbeek, 2 mei 2016. (door Commandant KTOMM Bronbeek, Kolonel M.C. Dulfer )
   
"kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen
en herhaal ze honderd malen
alle malen zal ik wenen"
Leo Vroman
Uit: Slaapwandelen (1957)
 
Bewoners van Bronbeek, geachte aanwezigen
Vandaag herdenken wij met diep respect degenen die in dienst van het Koninkrijk zijn omgekomen bij het uitoefenen van hun taken. Die zijn omgekomen voor de idealen van vrijheid, orde en vrede. Opdat anderen in vrijheid verder konden leven.
Wij herdenken de gevallenen zowel in de Tweede Wereldoorlog, als in alle latere missies van de Nederlandse krijgsmacht. Ons medeleven gaat uit naar hun nabestaanden en nog in leven zijnde kameraden.
Overmorgen, op 4 mei, om 8 uur 's avonds is het in heel Nederland twee minuten stil. Op veel plaatsen zullen mensen dan bij elkaar komen om te herdenken
Het symbool van die nationale herdenking is sinds jaren de Nationale Herdenking op de Dam, in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning, de Koningin, de Commandant der Strijdkrachten en de commandanten van de Marechaussee, Land- lucht en zeemacht. Ikzelf zal dan namens u ook aanwezig zijn bij de herdenking op de Dam.
Ook elders in Nederland zal stil worden gestaan bij de offers die in het verleden gebracht zijn. Peter Kool zal dan met Hella en een delegatie van u een krans leggen bij de herdenking hier in Arnhem.
 
Vandaag op 2 mei herdenken wij hier op Bronbeek de gevallenen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, de strijd in Nederlands-IndiŽ, de verschrikkingen van de Japanse bezetting, Birma Siam/ Pakan Baroe, de Bersiap, de operaties in het kader van het herstel van orde & vrede in IndiŽ, Nederlands Nieuw-Guinea.
Wij herdenken bij de verschillende monumenten hier op het landgoed de meer dan 7.500 militairen die in Japanse krijgsgevangenschap het leven lieten, de 16.000 burgers die omkwamen in de interneringskampen.
Op 24 april is hier op Bronbeek een monument onthuld voor de slachtoffers van het Bangkinang kamp op Sumatra. Een steen, een steen met een plaque met namen. Vele namen. Daarmee wordt dit stukje Nederlandse geschiedenis vastgezet in ons collectieve geheugen en blijft de herinnering aan de slachtoffers bewaard. Het monument biedt de overlevenden en nabestaanden een plek waar zij hun dierbare kunnen herdenken.
Ik sprak op 24 april bij dat monument, bij zijn monument, met een overlevende. Hij was 13 toen hij in het mensonterende kamp werd opgesloten zo vertelde hij. Hij zocht op de plaque, hij raakte de naam aan en hij stamelde haar naam: Maria Sulsters, zijn zus…. ze was toen 16 jaar ….. ze is niet ouder geworden.
   
“They shall grow not old, as we that are left grow old:
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning
We will remember them.”
 
 
 
 
 
 
 
For the fallen
We herdenken de 6.200 kameraden die niet terugkeerden uit Nederlands – IndiŽ, de 109 man die sneuvelden tijdens de missie in Nederlands Nieuw-Guinea.
Wij herdenken vandaag, hier op Bronbeek, de 51 Arnhemmers die gevallen zijn in Nederlands Oost-IndiŽ en Nederlands Nieuw-Guinea. Een eigen naam, een eigen gezicht en eigen plaats om bij hen stil te staan. Hen aan de vergetelheid te ontrukken. Zo zijn deze 51 mannen thuis hier in Arnhem, hier op Bronbeek.
Wij, u van wie velen het hebben meegemaakt, leggen bloemen bij de verschillende monumenten hier op Bronbeek als eerbetoon en waardering voor degenen, die niet meer terugkwamen en die wij nog vrijwel elke dag gedenken. Zij horen bij ons, als leden van onze gemeenschap.
     
Zeg mij waar de bloemen zijn,
waar zijn ze gebleven
zeg mij waar de bloemen zijn
wat is er gebeurd
Zeg mij waar de meisjes zijn,
waar zijn ze gebleven
zeg mij waar de meisjes zijn
wat is er gebeurd
zeg mij waar de mannen zijn,
waar zijn ze gebleven
zeg mij waar de mannen zijn
wat is er met hen gebeurd
     
zeg mij waar de soldaten zijn
waar zijn ze gebleven
zeg mij waar de soldaten zijn
wat is er met hen gebeurd
zeg mij waar de soldaten zijn
over hun graven waait de wind
zeg mij waar hun graven zijn
waar zijn ze gebleven
zeg mij waar hun graven zijn
wat is er gebeurd
zeg mij waar hun graven zijn
bloemen verwaaien in de zomerwind
 
Herdenken is de herinneringen, de overlevering, de verhalen, de graven en de monumenten. Herdenken is het verhaal dat moet worden doorgegeven. Door hen die de ontberingen, de mensonterende vernederingen, martelingen moesten doorstaan aan hen die we nooit mogen vergeten.
U was, u bent de fakkel die vanuit het verleden de weg wijst naar al diegenen die als smalle verdedigingslinie in staan tussen de bevolking en de nietsontziende terreur, de oorlog. Nu en in het verleden. Vanuit het verleden naar het heden.
Nog steeds worden helaas onze vrijheid, de orde en vrede aangevallen. Nog steeds sneuvelen voor die idealen onze kameraden.
Nederland 1940 -1945
Nederlands-IndiŽ 1942 - 1950
Nederlands Nieuw-Guinea 1945 - 1962
Parijs 7 januari en 13 november 2015
Brussel 22 maart 2016
De militair, maar ook de politieman zoals de Franse politieman Ahmed Merabet die op 7 januari werd geŽxecuteerd, de burger zoals de supermarchť winkelbediende, Lassana Bathily, die door zijn optreden vele levens redde.
We kennen hen, zagen de beelden. Maar gedenk ook al die naamlozen, die onbekenden die net zo moedig waren maar waarvan niemand het weet/ gezien heeft.
Met diep respect herdenken wij degenen die zijn omgekomen bij het uitoefenen van hun taken. Bekenden, onbekenden, nog steeds vermisten, van wie het lichaam nooit is teruggevonden. In gedachten zijn wij bij hen. Zij verdienen onze niet aflatende aandacht.
Ons medeleven gaat uit naar hun nabestaanden en kameraden.
Kapitein Luttik, wilt u het signaal “tap toe” laten blazen en de ceremonie voortzetten.
 
 
 

◊─ Leo Vroman leest 'Vrede'

◊─ Marlene Dietrich zingt - Sag Mir Wo Die Blumen Sind -

◊─ Where have all the flowers gone -The Kingston trio(lyrics)

◊─ They shall grow not old - Robert Laurence Binyon

*****

Henk van Loon , matroos IIIe klas, Koninklijke Marine. Eťn van de vele slachtoffers van de oorlog in Nederlands Indie.
Zijn zus, zwager en neef waren aanwezig bij deze herdenking.
 
Zijn neef Paul schrijft: "Henk van Loon raakte gewond aan boord van een patrouille vaartuig. Met als gevolg tetanus wondkoorts.
Overleden te Medan, Noord Sumatra aldaar begraven op 11 december 1949; in 1963 ? overgebracht naar
West Java, bij Bandung, Cimahi/
Tjimahi 10 km ten westen van Bandung en begraven bij Leuwigajah.
Henk is geboren in Arnhem op 17 april 1930
Hierboven de foto's van de militaire begrafenis te Medan.
Op het landgoed Bronbeek is op 2 mei 2001 een monument onthuld van 51 Arnhemmers die na 1945 tot 1962 in de vreemde zijn omgekomen. Henk van Loon's naam staat in de 2e rij, 9e van boven".
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb@kpnmail.nl

 

SVVB
 
 
@ SVVB