NIEUWS

 
     
 

geplaatst 1 mei 2016

 
     
  Koning Willem Alexander vierde zijn 49e verjaardag in Zwolle.  
 

 

 
     
  Koningsdag 2016 is op Bronbeek traditioneel van start gegaan met een buitengewone vlaggenparade en een aubade.  
     
s' middags een ontvangst in de commandandantswoning waar uiteraard
het glas met Oranjebitter geheven werd.
Als afsluiting van deze ontvangst een serenade,
door de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ .
 
(De Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ (RFGGJ) maakt deel uit
van de Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso'. Ze bestaat uit een koperensemble met slagwerk en een koperkwintet).
 
Op de foto links de burgemeester en de commandant Bronbeek met hun echtgenotes.
 
Op de foto zou je niet zeggen dat het de koudste Konings-, Koninginnedag
in 38 jaar was!
 
 
De felicitatie voor onze Koning, van KTOMM Commandant Bronbeek, Kolonel M.C. Dulfer:
Dames en heren geachte aanwezigen. Dank voor uw komst.
We zijn vandaag bijeen ter ere van de verjaardag van onze koning en ik dank u voor uw moeite die u heeft genomen vandaag hier aanwezig te zijn.
Vanochtend hebben wij hier op Bronbeek al een buitengewone vlaggenparade gehouden. De belangstelling vanuit de veteranengemeenschap door de aanwezigheid van grote contingenten van de Bond van Wapenbroeders, contact Oud-Mariniers en de Oud-Commando’s en Oud-Parachutisten, die daarmee andermaal blijk geven van hun verbondenheid met het Koninklijk Huis EN met Bronbeek, was andermaal hartverwarmend. De Poorterszaal puilde uit. Ik dank u voor de geste.
Maar het leven is een lach en een traan en mij kwam ter ore dat vanochtend vroeg een triest verkeersongeval op de John Frost brug hier in Arnhem in ieder geval het leven heeft gekost aan een vrouw. Ook op deze dag gaan onze gedachten uit naar de nabestaanden.
 
Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken vandaag Zwolle in het kader van Koningsdag. Zwolle dat ligt in de provincie Overijsel.
 
Daarbij, zo weet de media ons te berichten, is lering getrokken uit de eerste Koningsdag 'nieuwe stijl' vorig jaar in Dordrecht, waar het bezoek ruim een uur uitliep. Er wordt strenger gelet op de klok.
Zoals bekend is het ‘format’ van de Koningsdag nieuwe stijl gebaseerd op het bezoek van één gemeente die een centrumfunctie voor de streek vervult. Die stad krijgt de kans zichzelf én de streek optimaal te presenteren.
Daar zijn wij uiteraard benieuwd naar. Je hebt de slogan “er gaat niets boven Groningen” of “hoe dichter bij Dordt hoe groener het wordt” of “Arnhem; daar wil ik bij horen”. Van Zwolle is mij zoiets niet bekend. Het was geloof ik een Hanzestad.
Benieuwd is de Nederlander ook naar het Koninklijk gezelschap met uiteraard de vraag of naast Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, de Prinses van Oranje en Prinses Ariane ook Prinses Alexia aanwezig zou zijn in verband met de revalidatie van de beenbreuk nog onzeker.
 
Hoewel sommigen, met name dames, slechts geïnteresseerd zijn in de aanwezigheid van Prins Maurits zou het de rest van Nederland het wellicht niet eens opvallen als de Koning er zelf niet is. Als Koningin Máxima er maar is.
Ook de Koning beseft zich terdege de uitstraling van zijn Koningin zoals mocht blijken uit zijn opmerking tegen de Nederlandse gemeenschap in Shanghai dat hij er nogal alleen stond en hij wist dat velen van de aanwezigen zeer teleurgesteld waren dat zijn Koningin niet aanwezig was.
 
Heeft u trouwens ook zo genoten van het programma over de 1000 dagen van Willem-Alexander en Máxima?
Met name het deel over de kleine correcties die onze Koning zijn Koningin zo af en toe en ongelooflijk subtiel geeft als het Zuid-Amerikaanse temperament de overhand krijgt. En zoals royaltywatcher Marc van der Linde zegt dat het een teken van dit paar is dat dit heel geruisloos gaat. Hoe ze op elkaar zijn ingespeeld en elkaar aanvullen… verbinden. Zoals het zo mooi heet in het Engels: ‘they complete each other’.
Onze Koning vind ik een geweldig visitekaartje in binnen- en buitenland die een lange traditie nieuw elan geeft. Dat die traditie lang is mag blijken uit een schilderij dat hangt in het Rijksmuseum.
 
In het Rijksmuseum, in de eregalerij, hangt een schilderij van Jan Havicksz Steen (1625 – 1679) met als titel #Prinsjesdag.
Een uitgelaten, vrolijke groep mensen in een Hollands huis, waar de drank overvloedig vloeit. Als u zich daar geen voorstelling van kunt maken: kijk om u heen.
 
Het bijschrift luidt: “Prinsjesdag! Een volkse feestdag, waarop de geboortedag – 14 november 1650 – van prins Willem III van Oranje-Nassau werd gevierd.

Hoe dat eraan toeging – vervolgt het bijschrift – staat op het papier midden onderaan het schilderij en ik citeer: ‘Op de gesondheyt van het nassaus basie, in de eene hant het rapier, in de anderen hant het glaesie’. Zo komt de stemming er wel in; niemand kijkt naar het portret van de prins bovenin”. Einde citaat.

klik op afbeelding voor groter beeld  
 
Al 355 jaar vieren wij blijkbaar middels een volksfeest de verjaardag van een Oranje-Nassau. Dat is van geslacht op geslacht overgeven. Dat is traditie! Dat is Nederlandse identiteit.
Zoals gezegd hij vult het Koningsschap op zijn eigen wijze in. Met nieuw elan en de nodige humor.
Een voorbeeld daarvan wil ik u niet onthouden. De heer Krikke was ooit lakei op Drakensteyn en toen de Koning hier verleden jaar op 17 juni op bezoek was sprak hij zeer ontspannen met een aantal veteranen, waaronder de heer Krikke, die de Koning vertelde dat hij hem nog als baby had meegemaakt. “Zo dus u heeft mij in mijn beste tijd meegemaakt” zei onze Koning.
Vanwege de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning heb ik namens u een brief verzonden door tussenkomst van de Chef Militaire Huis tevens Adjudant Generaal van Zijne Majesteit de Koning met de volgende inhoud:
“Majesteit, commandant, staf, bewoners en vrijwilligers en genodigden van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek, vandaag bijeen bij de buitengewone vlaggenparade en receptie ter ere van Uw verjaardag op landgoed Bronbeek, bieden Uwe Majesteit hun welgemeende gelukwensen aan ter gelegenheid van Uw negenenveertigste verjaardag. Wij wensen U een prettige verjaardag in het bijzijn van Uw dierbaren.
Met de verzekering van mijn bijzondere hoogachting heb ik de eer te zijn van Uwe Majesteit,”
 
Wij mochten van de Adjudant Generaal het navolgende bericht ontvangen:
“Zijne Majesteit de Koning heeft mij verzocht U allen, op Koningsdag bijeen bij de buitengewone vlaggenparade en receptie, zijn hartelijke dank over te brengen voor de vriendelijke boodschap en de gelukwensen die hij bij deze gelegenheid van U mocht ontvangen.
Namens de Koning wens ik U allen een geslaagde dag toe!”
 
Dames en heren, ik stel u voor te drinken op het welzijn van Zijne Majesteit de Koning en de heildronk af te sluiten met een luide driewerf hoera.
 
Geachte aanwezigen: Op Zijne Majesteit de Koning!
Dat hij leve!
Hoera, hoera, hoera
 
   
 
◊- 1000 dagen Willem Alexander en Máxima (tv docu)
 
Op Bronbeek:
◊- Herdenking 17 juni 2015 opheffing KNIL
◊- Koningsdag Bronbeek 2014
◊- Koningdag Bronbeek 2015

*******

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb@kpnmail.nl

 

SVVB
 
 
@ SVVB