NIEUWS

 
 
In Memoriam naar aanleiding van het overlijden van de eerste voorzitter van de Vrienden van Bronbeek
#Mr. de heer Johannes (Job) Drijber, oud burgemeester van Arnhem.
Op de foto, hoofdredacteur van Bronbeek Bulletin, Henny Grootveld, in gesprek met de heer Drijber op de Vriendendag 2015
Tot ons verdriet hebben wij afgelopen week afscheid moeten nemen van onze erevoorzitter van de Stichting Vrienden van Bronbeek, Job Drijber oud burgemeester van Arnhem.
Hij heeft onnoemelijk veel gedaan voor het landgoed Bronbeek.
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw werd het voortbestaan van het landgoed Bronbeek ter discussie gesteld.
Het ergste hing boven ons hoofd; men dreigde het landgoed voor goed te sluiten.
U zult begrijpen dat slechts een scherp verzet hiervan het gevolg was.
Eigenlijk meer een actie groep ging op de bres om dit te voorkomen.
De Arnhemse burgemeester mr. J. Drijber stond vooraan op deze bres voor ons.
Door zijn toedoen werd de Stichting Vrienden van Bronbeek opgericht.
Hij nam, ondanks zijn drukke werkzaamheden, het voorzitterschap op zich.
Voortvarend gaf hij leiding aan deze in 1983 opgerichte Stichting.
Met verve verdedigde hij het bestaansrecht van het geliefde landgoed Bronbeek.
Deze voorzitter schiep doelstellingen waar politiek, pers en samenleving niet om heen konden.
J. Drijber vocht voor het behoud van het tehuis voor oud- militairen, zoals Koning Willem III het ook heeft bedoeld.
Het was J. Drijber, die het museaal karakter van het Landgoed heeft behouden en uitgebouwd.
Het was deze voorzitter, die het educatieve karakter van het landgoed een sprong vooruit liet maken.
Het spreekt voor zich dat deze oud- burgemeester ook vocht voor het behoud van dit Arnhemse landgoed met alle prachtige gebouwen en monumenten.
Hij wist de financiŽn voor de opgerichte Stichting op orde te krijgen.
Dit was niet gemakkelijk , omdat alleen met giften en donaties de voornoemde doelstellingen moesten worden gehaald.
Het leiderschap van deze eerste voorzitter was voorbeeldig.
Daardoor bestaat onze stichting nog steeds.
J. Drijber heeft na zijn pensionering altijd de Stichting en het Landgoed Bronbeek een warm hart toegedragen.
Hij was bij alle vrienden dagen aanwezig. Hij heeft zelfs, gedurende mijn voorzitterschap , een door mij geleide bestuursvergadering bijgewoond.
Hij wilde alles weten over de opname van het Indisch Herinneringscentrum binnen het landgoed Bronbeek.
J. Drijber volgde alles kritisch en zijn analyses waren messcherp.
Zijn adviezen bleven waardevol en zijn humor was niet te evenaren.
We zullen en we kunnen hem nooit vergeten.
We wensen zijn naaste familie erg veel sterkte toe en spreken de
hoop uit dat zij de kracht hebben dit grote verlies te dragen.

We zullen J . Drijber enorm missen.
We zijn hem dankbaar voor wat hij heeft gedaan voor het Landgoed Bronbeek en de Stichting Vrienden van Bronbeek.

 

 

 

 

Namens het Bestuur van de Stichting Vrienden van Bronbeek,
J.H. de Kleyn,
Voorzitter

************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
  •  mail: svvb1983@gmail.com
  •  

    SVVB
     
     
    © SVVB