NIEUWS
Slag in de Javazee,  27 februari 1942 - 27 februari 2016
Foto's gemaakt door Bert van Willigenburg en defensie fotograaf Phil Nijhuis.
Het #Karel Doorman Fonds hield 27 febr 2016 in de Kloosterkerk te Den Haag de jaarlijkse kranslegging ter herinnering aan de Slag in de Javazee op 27 febr 1942.

Onder de speciale genodigden een aantal oud Marine mensen waaronder Bronbeek bewoner, de heer Jacob (vliegtuigmaker MLD Soerabaja, Squadron 320 in Engeland), de heer H. Kleijn (Stoker 3 MARKAZ Goebeng, Japans krijgsgevangene), de heer F.C. Bakker (Marinebataljon Java, Japans krijgsgevangene), de heer F.Jans (Hr.Ms. Kortenaer, Japans krijgsgevangene),de heer J.C.I. Landegent (Hr.Ms.Tromp) en de heer R. van Wely (Hr. Ms Banckert)

Na afloop ontving Chef Militair Huis, Generaal majoor der Fuseliers drs J.A. van der Louw, namens H.K.H. Prinses Beatrix uit handen van enkele veteranen een litho met de afbeelding van de kruiser Hr. Ms de Ruyter in aktie tijdens het daggevecht van de Slag in de Javazee op 27 febr. 1942.

Foto's gemaakt door Bert van Willigenburg en defensie fotograaf Phil Nijhuis.

   
Zie hier de toespraak van schout-bij-nacht bd. Jacques Brandt, voorzitter Karel Doorman Fonds,en artikel van Bernadette van Straelen, nabestaande van Kapt ter Zee Philippus Bernardus Maria van Straelen:
# Woord van herdenking door de voorzitter van het Karel Doorman Fonds, schout bij nacht bd. J.G.A. Brandt
# Bernadette van Straelen. Ze schrijft over de ontvangen litho en over haar oudoom Philip.( Kapitein ter Zee van   
  Straelen
die omkwam de 27e febr 1942 bij de Slag in de Javazee
)
   
   
Ter herinnering:
De verdediging van Nederlands IndiŽ verliep dramatisch.
De slag in de Javazee op 27 februari 1942 werd een zware nederlaag met grote personele en materiele verliezen. Ruim een week later moest ook het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger zich aan de Japanse invasiemacht gewonnen geven en begon een jarenlange Japanse overheersing.
Groot was het lijden van de honderdduizenden burgers en militairen die daarna door de Japanners in internerings- of krijgsgevangenenkampen werden ondergebracht. Ongeveer 1.400 marinemannen wisten hieraan te ontkomen. Zij wisten begin maart per schip of vliegtuig Ceylon of AustraliŽ te bereiken.
Doordat tientallen schepen en vaartuigen, enkele onderzeeboten en een deel van de vliegtuigen van de Marine Luchtvaartdienst (MLD) in Groot-BrittanniŽ, AustraliŽ, Ceylon of elders in veiligheid waren gebracht, kon de marine tot het einde van de oorlog een bescheiden bijdrage aan de strijd blijven leveren.
Voor een belangrijk deel bestond deze uit verdedigende acties, zoals het escorteren van konvooien en het beveiligen van kustwateren. Het meest offensief was het aandeel van de Nederlandse onderzeeboten in bijvoorbeeld de Middellandse Zee en de Indische wateren, maar ook de toestellen van de MLD hebben in de beide oorlogstheaters talloze offensieve acties uitgevoerd.
De blijvende oorlogsinspanningen van de marine brachten grote offers met zich mee. In totaal sneuvelden ruim 3.000 marinemensen.

******

◊- Betrokkenen vertellen over de Slag in de Javazee
◊- Slag in de Javazee - De ondergang van Indie, deel 4
◊- Slag in de Javazee - Marineschepen.nl
◊- Slag in de Javazee - NPS
◊- Slag Javazee vanuit Japans perspectief
◊- Reddingen op zee februari 1942 met de Dornier X17 en X-16
◊- Henk Hinsbeek overlevende en Maritiem Historica A van Dissel, OVT Geschiedenis VPRO
◊- Henk Kleijn Jack Schull  Ooggetuigen van de atoombom, hij was 1 van de genodigden (veteraan)
◊- Felix Bakker Marinier Marinebataljon Java, krijgsgevange, ook hij was 1 van de genodigden (veteraan)
◊- De heerC.H.E. Jacob  - sergeant majoor bd Koninklijke Marine Vliegtuigmaker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek    
  
 mail:  svvb@kpnmail.nl
                                                             
SVVB
 
 
 @ SVVB