NIEUWS
Nablik - Themazondag Sumatra 17 januari 2016 - foto's Jan Mossink
geplaatst 9 februari
De afbeeldingen Medan, Keaswan Straat (1903) en Sumatra zijn afkomstig uit Haks en Wachlin, IndonesiŽ. 500 oude prentbriefjaarten (2005, p. 35 en 28)
Obbe Norbruis 

Sinds kort heeft de Amsterdamse stedenbouwkundige Obbe Norbruis zich gevoegd bij de kleine groep mensen die zich bezig houdt met de westerse architectuur in Nederlands IndiŽ. Dat doet hij vol overgave en enthousiasme zo bleek op 17 januari j.l tijdens zijn lezing op Bronbeek.

.................meer

Ben de Vries

Ben de Vries studeerde (koloniale) geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Utrecht en daarna Internationale Betrekkingen aan het instituut Clingendael in Den Haag.
 

Deze lezing wil inzicht geven in de rol van de BPM tijdens de dekolonisatie en haar relatie met de Nederlandse en Republikeinse autoriteiten. Een terugkeer naar vroegere tijden garandeerde de BPM rust en voorspoed, want die was de Indische kurk waarop de Nederlandse economie dreef........
 

.............. meer

 

Louis Zweers (volgt nog)

Hasti Tarekat (volgt nog)
Louis Zvireeirs is kunst- en fotohistoricus, voormabg docent aan de masteropieiding media en journalistiek vah de Erasmus Universkeit Rotterdam_ Hij promoveerde op De gecensureerde oorlog.. Militairen versus media in Nederlands-IndiŽ 1945-1949 (2013) waarvan een handelseditie verscheen. Hij onder ocht dc intrigerende relatie tussen beelden, geschiedenis en theeldvorming en verrichtte onderlock in archieven en fotdcollecties in binnen- en buitenland, Hij stelde ruim twintig boeken samen (waaronder Sumatra, Kaiorbiaieni kociies en knygers) en artikelen over fotografie, media en geschiedenisr in het bijzonder over Nederlands-IndiejindonesiŽ. Zijn laatste publicatie Koloniale oorlog 1945-1949 (i.s.m. de NIOD-historici Erik Somers en Renť Kok) verscheen in november 2015 bij de gelijknamige expositie in het Ver7elmuseurn te Amsterdam. Hij werkt momenteel als zelfstandig onderzoeker en auteur.
Samenvatting In zijn lezing ligt de nadruk op de beelden over de openlegging en exploitatie van het binnenland zoals de aanleg van de p[an171ges, de plantagesarnenleving en het leven van de planters aan de oostkust van Sumatra. Dankzij de inspanningen van Europese vakfotografen zoals e_ Nieuwenhuisr C_].. Kleingrothe, W.B. Woudburg, F_ Feilberg,. G..R. Lambert e.a. is dit alles tussen 1870 en 1920 met platencamera's vastgelegd_ Foto's die hun waarde niet alleen ontlenen aan de artistieke kwaliteiten, maar ook aan de historische en sociale beteken is_ Koloniale fotografie gaat niet alleen over het leven en werk van de k.olonialen in de Gordel van Smaragd,. maar strekt zich eveneens uit tot de visualisering van de vreemde culturen, de inheemse bevolking en dc schitterende tropische landschappen,
Obbe Norbruis werkte tot 2010 in de Nederlandse architectuur en stedenbouw. In 2010 wilde hij zich verdiepen in die van IndonesiŽ, maar zo goed als Nederland haar eigen vooroorlogse architectuurgeschiedenis heeft gedocumenteerd, zo gebrekkig is de informabe over wat ons land in IndonesiŽ realiseerde op dat gebied.. Daar verricht hij nu onderzoek naar. Het resultaat is vooral bedoeld voor IndonesiŽrs die meer willen weten over hun eigen architectuurgeschiedenis. Zie ook www..norbruis.eu
Samenvatting: De namen van Hulswit, Ed, Cuypers en lermont zijn verbonden aan de twee meest productieve
 

dE NAMEN van Hulswit, Ed Cuypers en Fermont zijn verbonden aan de twee meest productieve architectenburea.us uit het vooroorlogse Indortsier die samen meer den 150 bouwwerken in de archipet realiseerden. Tot 1927 werd gewerkt onder de naam Hulgwit-Ferrnont & Ed, Cuypers.. Na het overlijden van Marius Hulswit (1862-192f) en Eduard Cuypers (1859-1927) ging men tot 1958 door onder de naam 1Fenriont-Cuypers.. Veel van hun werk is er nog. Menig gebouw staat rs avonds in de spotlights. Tijdens de lezing wordt ingegaan op de periode van voor 1927, hun werk op Sumatra en de mensen erom heen.
Rasti Ta relt was in IndonesiŽ wericaami als secretaris voor de Bandung Heritage Society; was oprichter en executive-director van de Sumatra Heritage Trust en ze is bestuurslid van de Indonesia Heritage TniSt- In Nederland richtte ze e Heritage hands On op. Ze treedt regelmatN op ais gastdocent aan de Reinwardt Acaclerny en is actief op het gebied van errgoedoplejdin.gen voor basisschden en culinair errgoeci. Ze is associate van Urban Discovery B.V. en voert opdrachten uit voor de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en verwante organisaties Ze ontving een beurs voor deelname aan LEAR InternaUonal cri de Salzburg Gobal Sernriar (stedelijke ontwikkeling). Ook ontving ze de UNESCO Asia Pacific Herjtage Awarci of Merit_
Samenvatting: Er zijn in West Sumatra nog minstens twee juweeltjes aan industrieel erfgoed te vinden, de voorrnalige cementfabriek I.ndarung 1 in Padang en de voormalige kolenmijnen van SaiAial-riunto. De eerste is nog steeds in afwachting van een actie van experts; de tweede wordt inmiddels al geŽxploiteerd en is toegankelljk voor het grote publiek. Wat dat betreft mag van geluk gesproken worden dat de Indonesische overheid inmiddels overtuigd is van het van belang tot behoud ven beide objecten en zich daar ok actief voor inzet. Er komt een update niet informatie over wet er in het verleden met deze twee projecten gedaan is en over wat er in de toekomst nog mee gaat gebeuren. .Eigenlijk zouden deze twee projecten beschouwd kunnen worden eis het begin van het behoud van inclustneel erfgoed in West Sumatra en zouden daarmee wel eens bepalend kunnen worden voor de verdere ontwikkeling van nog vele andere industriŽle objecten op Sumatra en ln de rest van IndonesiŽ..  

Dagvoorzitter: Adrienne Zuiderweg. Zij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde met Geschiedenis als bijvak, Ze reconstrueerde het literaire en culturele leven in Batavia (1619-1811) en van de VOC vanuit een cultuur en literatuurhistorisch perspectief: publiceert hierover en geeft lezingen.

Ze organiseert culturele en literaire bijeenkomsten over IndiŽ en IndonesiŽ. Ze is redactielid van het tijdschrift Indische Letteren en secretaris van de Stichting Indisch Erfgoed.

.
De 'Techniek' in gesprek met de dagvoorzitter Kees Bolderman (voormalig cdt Bronbeek) - voorzitter van stichting Klein Bronbeek
........Zonder techniek geen Themazondag ....
rechts Yolande Beer secretariaat SVVB Ralph Kneefel - voorzitter Indisch erfgoed en secretaris Vrienden van Bronbeek. Naast hem Gonda van Binsbergen secretariaat SVVB
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek    
  
 mail:  svvb@kpnmail.nl
                                                             
SVVB
 
 
 @ SVVB