NIEUWS
 
Nieuwjaarsreceptie en toespraak van onze commandant Bronbeek Kolonel Dulfer - 8 januari 2016
geplaatst 8 januari 2016
Commandant Bronbeek, kolonel Dulfer:

Dames en heren,

Hartelijk welkom op Bronbeek. Hoewel u allen voor mij en Bronbeek speciaal bent hoop ik dat u het mij ,ook dit jaar weer, niet euvel zult duiden toch een speciaal woord van welkom aan onze burgemeester en mevrouw Kaiser, de heer Loudon, de ere voorzitter van de SVVB en oud burgemeester van Arnhem de heer Drijber en de voorzitter van de vereniging dragers dapperheidsonderscheidingen de heer Hans Woortman, te mogen richten. Fijn dat u toch weer aan het begin van een nieuw kalenderjaar aanwezig kunt en wilt zijn. ............En ook onze bewoner de heer Pot fijn dat u er bent........

 
   
Ooit was ik docent tactiek op de Militaire Academie en daarna hoofd militaire operationele wetenschappen aan het instituut defensie leergangen. Waar je elk college op beider instituten mee begon was het stellen van controlevragen om vast te stellen of de voorgaande lesstof was blijven hangen.
 
Mijn controlevraag gaat terug naar de nieuwjaarsbijeenkomst van 10 januari 2014 en de vraag is op welke wijze men een nieuwjaars-toespraak moet beginnen?
 
Het antwoord is om niet voorspelbaar te beginnen met een terugblik en een vooruitblik maar om de toehoorders meteen te verrassen met een vraag.
 
Overigens was dit niet die bewuste vraag maar is mijn verrassende tweeledige vraag: (1) wie van u heeft goede voornemens voor 2016 (2) en houdt u zich er nog steeds aan?
 
Als je 'wikipedia' mag geloven is de eerste maand van het jaar vernoemd naar de Romeinse god Janus. De god van het begin en het einde; van het openen en het sluiten. Maar eigenlijk begon bij het ontstaan van onze jaartelling het jaar op 1 maart waar het in december, de tiende maand (decem = tien), eindigde.
 
Maar waarom en wanneer we met veel geknal en drank en feesten en .. recepties het feest in de winter vieren en dus niet op 1 maart blijft een klein raadsel. De zonnewende, de overwinning van het licht over de duisternis ligt ver van de datum en is met de geleidelijke invoering van de Gregoriaanse kalender alleen nog maar verder van die datum verwijderd.
 
Als je er diep over nadenkt is het maar een rare gewoonte. Oud & nieuw het vieren/ inluiden van het ‘nieuwe jaar’. Is het eenmaal een week oud, dan is het als bij een paar nieuwe schoenen; de lol is er al weer vanaf en er wordt door de dames alweer naarstig gezocht naar nieuwe.
 
En we maken goede voornemens; 70% van de Nederlanders zegt goede voornemens te hebben en 33% houdt deze vol.
 
Eind 2014 was mijn goede voornemen voor 2015 om processen en dienstverlening te “consolideren, borgen en afronden”. Daar kwam al vanaf het begin weinig van terecht. Bij het opstellen van het evenementen en activiteitenplan bleek 2015 een overladen jaar te worden en dat was het ook.
 
De opening van de wisseltentoonstelling “Oorlog” (19 feb) en het ontmoetingscentrum café Batavia (28 mei).
Het bezoek van 180 Britse veteranen in 75 Londense taxi’s (3 mei).
De KNIL/ Korea herdenking in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning (17 juni),
het veteranenconcert (9 juli),
de 100st verjaardag van de heer Ottevanger en opening van de fototentoonstelling “Oorlog in beeld” (13 aug),
de Pasar Malam (22 aug),
de presentatie van de museumcatalogus (11 sep)
en het verdiepen & formaliseren van de samenwerking met Indonesische instanties, instituten en autoriteiten middels de opening van de fototentoonstelling (13 [Arnhem] & 14 aug [Jakarta]) verbonden middels SKYPE. Het bezoek van de gouverneur van midden Java Ganjar Pranovo (4 okt) en het hoofd Legal Development Agency generaal Markoni (14 okt).
 
En dat alles naast de reguliere herdenkingen, evenementen en werkzaamheden. Al met al stel ik vast dat van mijn oorspronkelijke goede voornemen voor 2015 weinig terecht is gekomen.
 
“Ieder nadeel heb zijn voordeel”. Je kunt het voornemen hergebruiken.
 
Dus dit jaar streven wij weer met name naar verankering, consolidatie en bestendiging. Het goede behouden, het matige verbeteren.
 
Dat goede voornemen van “consolideren, borgen en afronden” bestaat onder andere uit het voortdurend relevant houden van de veteranenzorg op Bronbeek. Ik las het verslag van de werkzaamheden van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) van 23 december. De daarin terecht geformuleerde aandachtspunten.
 
Zoals het aandachtspunt van ‘de veteraan en zijn sociale systeem’. De partner, de kinderen. Die zo vaak geprezen achterban. Maar dat prijzen is nog teveel alleen als de militair op, of net terug is van missie.
 
Maar ook het omgaan met de veteranenzorg van de steeds kleiner wordende groep oudere veteranen en daarmee de veranderende samenstelling van de veteranengemeenschap. De vraag daarbij is hoe de zorgstructuur passend kan worden gehouden. De vraag die wij daarbij moeten beantwoorden is niet of, maar wel in welke vorm het Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen Bronbeek zijn rol blijft vervullen.
 
Dit jaar zal de evaluatie van het veteranenbeleid middels een startconferentie op 22 januari in Doorn worden afgetrapt zoals de hoofddirecteur personeel van defensie het enigszins plastisch schreef.
Wij zullen voorts in het kader van die veteranenzorg als ‘Home of the veterans’ ten eerste een vanzelfsprekende ontmoetingsplaats consolideren voor oud, jong en actieve veteranen van Arnhem en ‘direct surroundings’ naast de borging als ondersteuner (…. ik moet dat woord wel een paar keer noemen, want commandant CDC heeft het transitieproces ‘van dienstverlener naar ondersteuner’ hoog in het vaandel staan) van lokale veteranenevenementen met partnerorganisaties. In dit verband ben ik trots op het vaandel van de stichting veteranendag Arnhem hier naast mij dat wij aangeboden kregen tijdens één van de 2 maandelijkse veteranencafés.
 
Het is een betere ondersteuning van de herdenkingsstichtingen en veteranenverenigingen, een verbetering van de site van Bronbeek, de professionalisering van de voorbereiding, uitvoering en evaluatie door het evenementen en activiteiten centrum. De verdere stappen in de samenwerking met het IHC.
 
Maar ook een ambitieus programma van wisseltentoonstellingen, een Pasar en een muziektheatervoorstelling LIEVE GERDA (Wouter Braaf ben je er nog?) gebaseerd op het dagboeken en de correspondentie van militair Flip Peeters met zijn verloofde Gerda van der Kroef. In samenwerking met Musis Sacrum en wellicht het Gelders orkest (?). Tenminste als de subsidiering en fondsen-verwerving zich positief blijft ontwikkelen.
 
Ondanks alle bijzondere activiteiten van gedenkwaardige gebeurtenissen is en blijft de prioriteit van onze activiteiten gericht op de veteranenzorg in brede zin en het ge- en herdenken van de slachtoffers en nabestaanden van de strijd in Zuidoost Azië gedurende de tweede Wereldoorlog en de Bersiap-tijd
 
Of het nou gaat om veteranenzorg, het zijn van een Indische pleisterplaats, het ondersteunen van herdenkingen (…) wat ik eigenlijk probeer te zeggen is dat het streven van Bronbeek is naar het leggen van verbindingen, het bouwen van bruggen, het zijn van een veilige haven. Het zijn van een klein stukje verbondenheid in een schijnbaar ontwrichtte, ontbindende samenleving. Veel minder ‘daar distantieer ik mij van’ of zoals Dries van Agt ooit zei: “hullie en zullie” maar wat ons verbindt, ons sterker maakt. Veel meer burgemeester: “daar wil ik bijhoren”. “Ich bin ein Arnheimer”.
   
 
Ik wil u allen namens de bewoners en de staf van Bronbeek een heel mooi 2016 toewensen, met voorspoed, geluk een goede gezondheid maar bovenal verbondenheid. Verbondenheid met Bronbeek, Arnhem, Gelderland, Nederland, Europa. Met elkaar, met minderheden, minder bedeelden, met vluchtelingen, mensen die het moeilijk hebben.
 
Wellicht moet dat ons goede voornemen voor 2016 en alle jaren daarna zijn. Verdraagzaamheid (niet in het verkeer) en verbondenheid in de aloude geest van die ene wereldberoemde ‘Berliner’: “ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country”. Denk voor country: stad, organisatie, gemeenschap, samenleving. En ik verheug mij vanmiddag in de aanwezigheid te zijn van velen die zich voor die gemeenschap, die samenleving met veel energie en vaak ook belangeloos inzetten.
 
Daarop wil ik met u het glas heffen. Ik wens ons een mooi jaar. Dat wij elkaar nog vele malen in verbondenheid mogen treffen op Bronbeek.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#######

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb@kpnmail.nl

 

SVVB
 
 
@ SVVB