NIEUWS
Thema zondag "Het woord is aan u" 22 november 2015
geplaatst 1-12-2015
Foto's Themazondag Jan Mossink - profielfoto's Niek Ravensbergen
Stichting Klein Bronbeek, Indisch Erfgoed en Museum Bronbeek vierden op 22 november 2015 het 10e seizoen Themazondagen met korte bijdragen door sprekers uit het publiek
 
De sprekers waren :
 Jan Verstraaten Charles Boissevain Robert Sillevis Liesbeth Hesselink Hermien de Bruijn-Franken
Peter de Jong Gerard Martel Tineke Nauta-Meertens Annelies van Heyst Ineke van Geest
     
 
Bettie Aries-Rootliep Gerda Razoux Schultz-Thomas      
Op 22 november 2015 werd het tienjarig bestaan van de themazondagen in  Kumpulan op landgoed Bronbeek gevierd met een bijzondere themadag onder het motto: “Het woord is aan U”. Hierboven de foto's van de sprekers.

Een aantal trouwe toehoorders kregen de gelegenheid om op deze dag het podium te betreden en hun eigen verhaal te vertellen. Hieraan was de voorwaarde verbonden dat het verhaal maximaal 10 minuten mocht duren en dat het verhaal met foto’s en afbeeldingen moest worden geÔllustreerd.
De organisatie selecteerden 12 dames en heren die over een belangrijke gebeurtenis in hun leven zouden voordragen. Het verhaal moest wel een Indische achtergrond te hebben.

Het publiek stroomt binnen en wordt wegwijs gemaakt door Yolande en Gonda van de Stichting Vrienden van Bronbeek
 
 
   
Dagvoorzitter de 22e november was George van Hoogeveen.
Hij was beroepsofficier bij de Koninklijke Landmacht en is vanwege zijn inzet in de oorlog in het voormalige JoegoslaviŽ ook veteraan. Hij is op 15-jarige leeftijd vanuit IndonesiŽ naar Nederland teruggekeerd, en heeft de Bersiapperiode bewust meegemaakt. Op latere leeftijd begon hij zich bezig te houden met zijn Nederlands-Indische roots en de geschiedenis van het KNIL. Zijn grootvader heeft van 1890 tot 1924 als militair in dit leger op vele posten in de archipel gediend
   
De sprekers van deze Themadag waren:
Jan Verstraaten is geboren in Pontianak. Sinds 1 januari 2013 is hij met vervroegd pensioen. Hij doet vrijwilligerswerk als gastheer/educatief medewerker bij het Etty Hillesum Centrum in Deventer en is bemiddelaar bij Buurtbemiddeling in Deventer. Tevens is hij gastdocent van de Stichting Gastdocenten WOII, werkgroep Zuid Oost AziŽ en bezoekt groepen acht van de basisscholen in Deventer en omgeving
De spreker verhaalt de ervaringen van zijn vader Ton Verstraaten naar aanleiding van zijn (geschreven) verslagen. Hij en zijn broer hebben die ervaringen verwerkt in het boek "Ooggetuige. Krijgsgevangen in IndiŽ en Japan (1942-1945) (Walburg Pers 2008).
# klik hier voor zijn voordracht
Charles Boissevain, historicus, was in diverse functies werkzaam in het Haags Gemeentearchief, het Nederlandse PTT Museum, Maritiem Museum Rotterdam en de afgelopen 12 jaar als directeur van de Gemeentemusea Deventer. Hij publiceerde en maakte in binnen- en buitenland tentoonstellingen over de Gordel van Smaragd (postverbindingen, filatelie, VOC, 1942-1949)Afgelopen oktober verscheen van zijn hand het boek Zeilvaart op Nederlands-IndiŽ. Boissevain & Co (1836-1882) (Walburgpers 2015
# klik hier voor zijn voordracht  
Robert Sillevis volgde na het Amersfoorts Lyceum en militaire dienst in Suriname een studie aan de Landbouw Hogeschool in Wageningen; richting Ontwikkelingsstudies inclusief een praktijkstage in Kameroen. Hij heeft ruim 25 jaar gewerkt in plattelandsontwikkelingsprogramma’s in IndonesiŽ (Lampung, West-Sumatra, Sulawesi en Aceh), Afrika en India. Hij vertelde over transities van een hecht systeem van grondrechten en naar nieuwe vormen van landtoewijzing en hervorming in Lampung na de nieuwe agrarische wetgeving van 1960.

Liesbeth Hesselink vervulde na haar studie Geschiedenis diverse functies, onder andere bij het ministerie van Onderwijs en bij de gemeente Leiden. Namens de PvdA maakte zij acht jaar deel uit van de Leidse gemeenteraad. Na haar pensionering promoveerde zij op Genezers op de koloniale markt. Inheemse dokters en vroedvrouwen in Nederlands Oost-IndiŽ 1850-1915 (Universiteit van Amsterdam 2009). In 2011 verscheen de Engelse vertaling. Recent publiceerde zij meerdere artikelen over de medische geschiedenis van Nederlands-IndiŽ
Kijk in Kloppenburg’, was een veel gehoord advies in Nederlands-IndiŽ. Daarmee bedoelde men het populaire zelfhulpboek geschreven door Jans Kloppenburg-Versteegh (1862-1948).
Hermien de Bruijn-Franken studeerde Geschiedenis in Utrecht en is afgestudeerd op het Binnenlands Bestuur op Nederlands Nieuw-Guinea (1949-1962). Op dat moment was ook haar interesse gewekt voor de bevolking van Nieuw-Guinea, de Papoea’s. Zij was werkzaam in het openbaar archiefwezen en is momenteel interim-manager. De belangstelling voor Nieuw-Guinea en de Papoea’s bleef altijd latent aanwezig.
In haar lezing zal Hermien de Bruijn-Franken, weduwe van een Nederlands Nieuw-Guinea-veteraan, u deelgenoot maken van een bijzonder moment in haar leven: hoe haar belangstelling voor Nederlands Nieuw-Guinea – tijdens haar studie geschiedenis ontstaan – een bijzondere wending teweeg bracht in haar persoonlijk leven.
   
Gerard Martel werd tijdens het verlof van zijn ouders in Utrecht geboren. In IndiŽ/IndonesiŽ woonde hij in Tandjoengpinang, Cheribon, Tjidjankar, Soekaboemi, Buitenzorg, Batavia, Bandoeng en Jakarta. Na zijn eindexamen HBS-B bij CMS Salemba in Jakarta heeft hij Elektrotechniek (Energievoorziening) aan de TU Delft gestudeerd. Tijdens zijn militaire dienst was hij Stafofficier Codezaken Nederlandse Antillen bij de Koninklijke Marine. Hij was werkzaam in de energiewereld in het bedrijfsleven en bij een nutsbedrijf. Als bestuurder was hij actief bij sport- en maatschappelijke organisaties
Na de inval van de Japanners zijn de meeste kinderen en kleinkinderen van Lo en Jansje Martel-Wijngaard geŽvacueerd naar hun landgoed Tjimanggoe, 10 km ten zuiden van Soekaboemi, Gerard Martel, een van die kleinkinderen vertelt daarover.
   
Tineke Nauta-Meertens zat tijdens de Japanse inval in de vierde klas van de lagere school. Verschillende onderwijzeressen leidden haar op voor de HBS. In mei 1946 ging ze naar Holland, waar ze naar het Amsterdamse Vossius Gymnasium ging. Van januari 1948 tot mei 1951 was ze terug in IndiŽ waar ze haar HBS-opleiding afmaakte. Voor haar gezondheid keerde ze terug naar Holland (mei 1951). Ze volgde diverse opleidingen. Tussen 1958 en 1970 woonde ze met haar gezin in Ghana, Nigeria en Kuwait.
Aan de hand van haar herinneringen geeft de spreekster een eerbetoon aan de vrouwen die tijdens de Japanse bezetting hun leven met het geven van onderwijs aan kinderen riskeerden
Annelies van Heyst is de dochter van een oorlogsvrijwilliger. Na een opleiding tot onderwijzeres studeerde ze Ethiek. Van 1982 tot 1992 werkte ze als studiesecretaris bij het samenwerkingsverband van Nederlandse vrouwencongregaties. In 1992 promoveerde zij cum laude. Sindsdien is ze verbonden aan de Universiteit van Tilburg, vanaf 2008 als hoogleraar. Zij publiceerde elf boeken over Ethiek van de gezondheidszorg en gaf veel lezingen over dit onderwerp. Een dochter vertelt hoe haar vaders leven blijvend werd getekend door zijn Indische jaren.
 

Ineke van Geest is op Midden-Sumatra (Tapanuli Selatan) geboren. Na diverse Japanse- en Bersiapkampen vertrok ze in 1946 vanuit Medan naar Holland. Familie ontfermde zich over haar, haar moeder en broertje. Haar vader moest als bestuursambtenaar in Medan achterblijven. Ze is als docent Nederlands op het HBO werkzaam geweest. Ze zwerft graag over de wereld, vooral als passagier op containerschepen. In maart 2014 verscheen haar boek Migrant in het vaderland. Zij heeft twee dochters en een kleindochter.

 

De Sinabung is een vulkaan op Sumatra, symbool van een ongewis leven, getekend door oorlog. Wat betekent dit voor een kind: toen en later? 

   
Bettie Aries-Rootliep is op Zuid-Sumatra geboren. Tijdens de Japanse bezetting zat ze in twee verschillende kampen. In mei 1946 kwam ze naar Holland. Na drie jaar HBS volgde ze de opleiding hoofd-kleuterleidster. Ze stond enige jaren voor de klas. Vervolgens werkte zij als kinderverzorgster op emigrantenschepen naar Amerika, Canada, Zuid-Afrika, AustraliŽ en Nieuw-Zeeland (1956-1957). Tegenwoordig is zij vrijwilligster bij de Nederlandse Genealogische Vereniging te Weesp

In haar voordracht staat de reis naar het geboortehuis van de spreekster op Zuid-Sumatra centraal. Op weg naar Java voer haar reisgezelschap redelijk dicht langs de Anak Krakatau. Dat deed haar denken aan de belevenissen van haar grootvader tijdens de uitbarsting van deze vulkaan in 1883.
Gerda Razoux Schultz-Thomas is geboren in Hollandia (voormalig Nederlands Nieuw Guinea). In 1962 verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze volgde de HBO-opleiding voor maatschappelijk werkster (Culemborg) en is werkzaam geweest bij het Algemeen Maatschappelijk Werk en FIOM. Tijdens een van de spreekuren ontmoette ze een voormalig dienstplichtig militair die haar over zijn Bersiaptijd vertelde. Dat was voor haar aanleiding haar achtergrond te onderzoeken. Ze is vrijwilligster bij Patria, een Indisch verzorgingshuis.
In de speurtocht naar aanknopingspunten op zoek naar haar halfzuster vindt de spreekster de link hoe haar vader in AustraliŽ is terecht gekomen. Zij ontdekt haar vader als jongeman die zij nooit heeft gekend omdat hij niet oud is geworden. Zijn leven getekend door de oorlog heeft invloed gehad op het gezinsleven
   
Peter de Jong volgde een nautische opleiding. Hij voer op de Rijn- en binnenvaart en maakte als matroos bij Smit Internationale een Indische Oceaanreis (1973-1974). Hij was lokaal-correspondent van diverse dag- en weekbladen (1998-2013). Hij beschikt over een Vlaardings lokaal en een Nederlands-Indisch cultureel historisch archief. Beide zijn voor hem bron en inspiratie voor publicaties in eigen beheer. Voor zijn lezing putte hij uit zijn collectie Nederlands-Indische reclamebriefkaarten

Nederlandsch-Indische briefkaarten vertellen verhalen in vele talen en schrijven echter zelf ook geschiedenis als dragers van een specifiek Nederlandsch-Indisch kenmerk: de interlinguale samenleving.
◊- Voordracht Charles Boissevain
◊- Voordracht Jan Verstraaten
Hieronder enkele foto's die goed de sfeer weergaven. Alle foto's kunnen groter door er op te klikken...

   
   
 
Klik op de afbeelding of pijl en u bladert door het programma ........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek    
  
 mail:  svvb@kpnmail.nl
                                                             
SVVB
 
 
 @ SVVB